Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Okresy płacowe w Sage Kadry i Płace One Payroll
 
 
Data dodania 23.08.2017
modyfikacja: 23.10.2018
Kod : KIP_12192
Funkcjonalność rozliczania wynagrodzeń w programie Sage Kadry i Płace One Payroll odbywa się w oparciu o okresy płacowe. Program umożliwia dodawanie wielu różnych okresów płacowych. Zwykle tworzy się jeden okres podstawowy, w którym rozliczana jest pensja zasadnicza. Dodatkowo można utworzyć kilka okresów pomocniczych, w których będą rozliczane umowy cywilnoprawne lub inne składniki wynagrodzenia np. premie, nagrody, zasiłki.

I. Tworzenie okresu podstawowego (szablon podstawowy).
W programie dla tworzenia okresów podstawowych są zdefiniowane dwa rożne typy szablonów list płac: Podstawowy oraz Podstawowy pełny.


Okres podstawowy zbudowany na szablonie definicji list płac Podstawowy rozlicza tylko te wzorce pracowników, dla których nie zostały zdefiniowane w programie inne szablony list płac.


Jeżeli pracownikowi zostanie przyznany dodatkowy składnik wynagrodzenia np.: trzynastka i nie zostanie utworzony pomocniczy okres do wypłaty trzynastki na szablonie list płac Trzynastka, to kwota przyznanej trzynastki nie zostanie w ogóle rozliczona na Płacach.

Jeżeli firma nie będzie tworzyć okresu pomocniczego dla wypłaty trzynastki i kwota przyznanej trzynastki miałaby być rozliczana wraz z wynagrodzeniem zasadniczym w okresie podstawowym, wówczas należy we właściwościach okresu podstawowego dodać wzorzec, który ma być rozliczany wraz z okresem podstawowym. Następnie dodany wzorzec nalezy oznaczyć czerwoną flagą.


Okres podstawowy budowany na szablonie list płac Podstawowy wykorzystywany jest przez firmy, które wypłacają kilka różnych typów wynagrodzeń, które mają być rozliczane na okresach pomocniczych lub w rożnych terminach płatności.

II. Ustawianie rozliczania szablonu okresu pomocniczego razem z szablonem podstawowym.
Jeżeli okres podstawowy budowany jest na podstawie szablonu list płac Podstawowy i firma chciałaby rozliczać daną grupę składników zawsze razem z okresem podstawowym nie trzeba za każdym razem dodawać danego wzorca do rozliczania we właściwościach okresu, można wprowadzić takie ustawienie na stałe.

Przykładowo w celu rozliczania świadczenia socjalnego nieopodatkowanego w okresie podstawowym z szablonem listy płac Podstawowy należy wybrać Kartoteki\Szablony list płac, rozwinąć Szablony list płac, wybrać dany szablon i w oknie po prawej stronie w sekcji Rozliczanie szablonu zaznaczyć opcję Rozliczaj szablon razem z okresem ‘Podstawowym’.


Pamiętaj!

Wprowadzone zmiany będą miały zastosowanie do tych okresów, które dopiero będą tworzone. Zmiany w definicji szablonu może przeprowadzić użytkownik posiadający prawo efektywne z rodzaju Uprawnienia płacowe – Modyfikacja definicji list płac.


III. Tworzenie okresu podstawowego (szablon podstawowy pełny).
W programie dla tworzenia okresów podstawowych są zdefiniowane dwa rożne typy szablonów list płac: Podstawowy oraz Podstawowy pełny.


Utworzony okres podstawowy na podstawie szablonu list płac Podstawowy pełny, będzie obejmował wszystkie rodzaje wzorców rozliczane u pracowników. Oznacza to, że jeżeli pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje również inne składniki wynagrodzenia (nagrody, premie, odprawy), składniki te będą również rozliczane na okresie podstawowym.

Rozliczenie w jednym okresie na podstawie szablonu Podstawowy pełny nie obsługuje sytuacji, gdy ten sam element ma różne wartości w danym okresie płacowym, np.: różne tytuły ubezpieczenia. W takiej sytuacji do rozliczenia pozostałych wartości należy tworzyć okresy pomocnicze np.: dla umów cywilnoprawnych.

Jeżeli zostanie utworzony okres podstawowy na podstawie szablonu listy Podstawowy pełny oraz zostaną utworzone dodatkowe okresy pomocnicze, np. dla umów cywilnoprawnych, zasiłku macierzyńskiego, to od okresu podstawowego należy odłączyć zestaw wzorców, na podstawie którego utworzony jest okres pomocniczy.


Pamiętaj!

Jeżeli pomocniczy zestaw wzorców nie zostałby odłączony od okresu zbudowanego na szablonie Podstawowy pełny wówczas spowodowałoby to podwójne rozlicznie danego składnika wynagrodzeń np.: zasiłek macierzyński rozliczałby się w okresie podstawowym oraz w okresie pomocniczym.