Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Tworzenie kilku okresów płacowych na podstawie tego samego rodzaju listy płac - KIP
 
Sage Symfonia Kadry i Płace
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
Data dodania 13.10.2017
modyfikacja: 15.11.2017
Kod : KIP_12374

Program Sage Kadry i Płace One Payroll umożliwia tworzenie kilku okresów płacowych na podstawie tego samego szablonu listy płac, np. dwa okresy podstawowe z różnym terminem wypłaty dla poszczególnych grup pracowników.

 

W przypadku, gdy część pracowników otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze wypłacane do końca miesiąca a część pracowników do 10-go dnia następnego miesiąca należy:

 

  • przypisać pracowników do porządkowych wzorców kadrowo-płacowych odpowiednich dla danej grupy pracowników
  • utworzyć dwa okresy podstawowe z odpowiednimi ustawieniami okresów rozliczeniowych oraz przyporządkowania do wzorców kadrowo-płacowych.

 

Krok 1 Tworzenie nowych wzorców  porządkowych oraz przyporządkowanie pracowników

 

W poniższym przykładzie zostaną utworzone wzorce porządkowe:

  • Wynagrodzenie w tym samym miesiącu
  • Wynagrodzenie w następnym miesiącu

 

1.1 Wejdź do okna Wzorce.

1.2 Po prawej stronie okna zaznacz Katalog wzorców kadrowo-płacowych i dodaj nowy katalog przyciskiem.

1.3 Wprowadź nazwę katalogu np.: Własne


1.4 Zaznacz katalog Własne i po prawej stronie okna dodaj nowy wzorzec przyciskiem [+] Dodaj

1.5 Wpisz nazwę wzorca Wynagrodzenie w tym samym miesiącu.

1.6 Zaznacz opcje kopiuj system wynagrodzeń, kopiuj listę przyporządkowanych pracowników.

1.7 Potwierdź utworzenie wzorca przyciskiem Zapisz.

 

1.8 W celu przypisania pracowników do wzorca Wynagrodzenie w tym samym miesiącu, przejdź we wzorcu na dolę na zakładkę Pracownicy.

 

 

1.9 Na zakładce Pracownicy przeciągnij z prawej strony na lewą stronę pracowników, którzy mają być przyporządkowani do tego wzorca np. wszyscy z działu Administracja -  możesz przeciągnąć cały katalog, albo po rozwinięciu katalogu – poszczególnych pracowników.

 

 

 

Możesz również dodać pracowników z zakładki Lista przeciągając zaznaczonych pracowników z prawej strony okna na lewą.

 

 

1.10 Zmień datę przypisania pracowników do wzorca. Domyślnie program podpowiada datę wykonywania czynności.

Możesz wykonać tę operację zbiorczo. Zaznacz grupę pracowników w lewej części okna z użyciem przycisku Ctrl albo Shift na klawiaturze a następnie spod prawego klawisza myszy wybierz polecenie Zbiorcza zmiana okresów przyporządkowania.

Ustaw daty ważności przypisania pracowników do wzorca na dany miesiąc i zatwierdź przyciskiem  OK oraz zapisz przyciskiem Zapisz.

 

 

Jeżeli pracownicy cyklicznie są rozliczani z różnym terminem płatności dla poszczególnych grup, nie wprowadzaj daty Do zamykającej okres obowiązywania wzorca.

 

 

1.11 Utwórz następny wzorzec Wynagrodzenie w następnym miesiącu postępując tak samo jak wskazano w powyższych punktach od 1.4 do 1.10.

 

Pamiętaj!

Upewnij się, czy wszyscy pracownicy są przyporządkowani do określonego wzorca. Skutkiem pominięcia przypisania pracownika do właściwego wzorca jest brak rozliczenia pracownika w okresie płacowym w danym miesiącu.

 

Krok 2 Tworzenie okresów z podziałem na przypisanie do wzorca porządkowego

 

Utwórz dwa okresy podstawowe o różnych nazwach z zaznaczeniem opcji Rozliczaj wyłącznie pracowników do grupy/działu:

 

2.1 W jednym okresie wybierz wzorzec Wynagrodzenie w tym samym miesiącu.

2.2 W drugim okresie wybierz wzorzec Wynagrodzenie w następnym miesiącu oraz ustaw odpowiednio wartości dla: Rozliczenie ZUS i Rozliczenie pod. doch. dla pracowników na następny miesiąc.