Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Tworzenie kilku okresów płacowych dla umów cywilnoprawnych
 
Sage Symfonia Kadry i Płace
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
Data dodania 15.11.2017
modyfikacja: 30.08.2019
Kod : KIP_12497

Dla rozliczania umów cywilnoprawnych w programie Sage Kadry i Płace One Payroll jest przygotowany szablon listy płac Umowy cywilnoprawne.

 

Może się zdarzyć, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych w jednym miesiącu mają różny termin wypłaty i powinni być rozliczani na oddzielnych listach płac. W takim przypadku można utworzyć kilka okresów pomocniczych na dwa sposoby:

 1. zmieniając zakres dat pobierania danych kadrowych i przyporządkowania do wzorców kadrowo płacowych albo
 2. rozdzielając okresy pomocnicze według wzorców kadrowo-płacowych.

 

1) Tworzenie kilku okresów pomocniczych dla umów cywilnoprawnych z ograniczonym zakresem pobierania danych kadrowych i przyporządkowania do wzorców kadrowo płacowych.

Taki sposób tworzenia okresów pomocniczych ma tę zaletę, że w każdym okresie mogą rozliczać się różne rodzaje umów cywilnoprawnych, a kluczowym kryterium jest data rozliczenia umowy cywilnoprawnej (data realizacji zdarzenia w kalendarzu u pracownika np. Rozliczenie umowy zlecenia), która jednocześnie może być datą wypłaty.

 

Przykładowo, jeżeli w firmie umowy cywilnoprawne wypłacane są dwa razy w miesiącu: na 10-go i na 30-go, należy w oknie Okresy do jednego miesiąca utworzyć dwa okresy pomocnicze na podstawie szablonu listy płac Umowy cywilnoprawne w sposób przedstawiony niżej.

 

Tworzenie pierwszego okresu płacowego, w którym mają być rozliczane umowy wypłacone do 10-go:

 

Dodaj nowy okres, na pierwszej zakładce Lista płac:

 • wpisz nazwę, np. Umowy cywilnoprawne do 10-go,
 • jako Szablon listy płac: wybierz Umowy cywilnoprawne,
 • w sekcji Okres dla danych kadrowych zmień zakres dat z których będą pobierane dane kadrowe, wpisz daty od 01-go do 10-go dnia miesiąca.

Na dole okna przejdź za drugą zakładkę Rozliczanie:

 • w sekcji Rozliczanie wzorców zmień daty w pozycji - w okresie od 2017-09-01 do 2017-09-10.
 • kliknij kursorem myszy na daty między znakiem [+] a znakiem [-] i zweryfikuj, czy daty zostały zmienione

 • w sekcji  Wzorzec pracownika rozliczany, daty w kolumnie Przyporządkowania pracownika w okresie we powinny być ustawione na okres od 2017-09-01 do 2017-09-10.
 • po upewnieniu się, że są daty od 2017-09-01 do 2017-09-10 zakończ tworzenie okresu przyciskiem Zapisz.Tworzenie drugiego okresu płacowego, w którym mają być rozliczane umowy wypłacone do 30-go:

 

Dodaj nowy okres; na pierwszej zakładce Lista płac:

 • wpisz nazwę, np. Umowy cywilnoprawne na 30-go,
 • jako Szablon listy płac: wybierz Umowy cywilnoprawne,
 • w sekcji Okres dla danych kadrowych: zmień zakres dat z których będą pobierane dane kadrowe - wpisz daty od 11-go do 30-go dnia miesiąca.


Na dole okna przejdź za drugą zakładkę Rozliczanie:

 • w sekcji Rozliczanie wzorców: zmień daty w pozycji - w okresie od na 2017-09-11 do 2017-09-30.
 • kliknij kursorem myszy na daty między znakiem [+] a znakiem [-] i zweryfikuj, czy daty zostały zmienione

 • w sekcji  Wzorzec pracownika rozliczany, daty w kolumnie Przyporządkowania pracownika w okresie powinny być ustawione na okres od 2017-09-01 do 2017-09-10.
 • po upewnieniu się, że są daty od 2017-09-01 do 2017-09-10 zakończ tworzenie okresu przyciskiem Zapisz.


Pamiętaj!

Umowy cywilnoprawne będą rozliczone w tym okresie płacowym, w którego zakresie dat u pracownika zostanie zrealizowane rozliczenie umowy cywilnoprawnej, dlatego wskazane jest, aby zakres dat poszczególnych okresów nie nakładał się na siebie.

 

Pamiętaj!

Jeżeli masz już utworzony w programie okres płacowy dla rozliczania umów cywilnoprawnych i zdecydujesz się na zmianę dat we właściwościach okresu, pamiętaj o odświeżeniu okresu po zmianie dat na zakładce Lista płac oraz Rozliczanie, należy wybrać najpierw przycisk Odśwież , a następnie Zapisz.

 

Sposób odświeżenia okresu płacowego przedstawiony jest poniżej:

2) Tworzenie kilku okresów pomocniczych dla umów cywilnoprawnych grupowanych według wzorców kadrowo-płacowych.

Taki sposób tworzenia okresów pomocniczych można wykorzystać wtedy, gdy każdy okres płacowy będzie przeznaczony dla innego rodzaju umowy cywilnoprawnej albo dla poszczególnych działów,  których pracownicy są przypisani do dodatkowego wzorca porządkowego.

 

Sposób tworzenia kilku okresów pomocniczych dla umów cywilnoprawnych grupowanych według wzorców kadrowo-płacowych wymagałby utworzenia tylu okresów pomocniczych, ile wystąpiło różnych umów cywilnoprawnych w danym miesiącu.

 

Przykładowo, jeżeli w firmie mają być rozliczane oddzielnie umowy zlecenia i umowy o dzieło, należy w oknie okresy utworzyć dwa okresy pomocnicze na podstawie szablonu listy płac Umowy cywilnoprawne w sposób przedstawiony niżej.

 

Tworzenie pierwszego okresu płacowego, w którym mają być rozliczane tylko umowy zlecenia

 

W oknie Okresy dodaj nowy okres:

 • wpisz nazwę, np. Umowy zlecenia
 • jako Szablon listy płac: wybierz Umowy cywilnoprawne,
 • w sekcji Pracownicy zaznacz opcję Rozliczaj wyłącznie pracowników przypisanych do grupy/działu: i wybierz wzorzec Umowa zlecenia.
 • Zatwierdź tworzenie okresu przyciskiem Zapisz.


 

Tworzenie drugiego okresu płacowego, w którym mają być rozliczane tylko umowy o dzieło

 

W oknie Okresy dodaj nowy okres:

 • wpisz nazwę, np. Umowy o dzieło,
 • jako Szablon listy płac: wybierz Umowy cywilnoprawne,
 • w sekcji Pracownicy zaznacz opcję Rozliczaj wyłącznie pracowników przypisanych do grupy/działu: i wybierz wzorzec Umowa o dzieło,
 • Zatwierdź tworzenie okresu przyciskiem Zapisz.

 

Można utworzyć własne wzorce kadrowo-płacowe, do których będą przypisani pracownicy np. zgodnie ze strukturą organizacyjną i według tych wzorców będą tworzone okresy płacowe. Należy wówczas pamiętać, aby każdy pracownik został przypisany do odpowiedniego wzorca, wg którego rozliczany jest okres płacowy.