Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Korekty wynagrodzeń – ogólne informacje
 
 
Data dodania 07.05.2018
modyfikacja: 11.06.2019
Kod : KD_13372

W programie Sage Kadry i Płace One Payroll istnieje możliwość przeprowadzenia zmiany większości danych znajdujących się w zamkniętych okresach, a następnie wygenerowanie potrzebnych w związku z tym dokumentów. Funkcjonalność ta wspiera naliczanie, rozliczanie
i raportowanie korekty naliczeń, gdy nastąpiła wsteczna zmiana warunków płacy, czasu pracy lub korekta wynagrodzenia wynikająca z konieczności poprawy powstałego wcześniej błędu. Obsługiwane są także przypadki korekty, kiedy następuje zmiana kwalifikacji pewnych zdarzeń
z przeszłości, np. zmiana zasiłku chorobowego z 80% na 100% po zakwalifikowaniu choroby jako wypadek w drodze do pracy i wiele innych.

Ogólne zasady funkcjonowania i tworzenia procesu korekty.

Mechanizm funkcjonowania korekt polega na: utworzeniu procesu korekty, w trakcie którego zostaną utworzone okresy korygujące do zamkniętych okresów płacowych, dołączeniu pracownika do procesu i wprowadzeniu u pracownika właściwych danych (dane kadrowe, zdarzenia).

Pamiętaj!

Użytkownik przeprowadzający korektę wynagrodzeń powinien mieć nadane prawa do przeprowadzania korekt. W oknie Administracja\Użytkownicy należy zaznaczyć danego użytkownika a następnie wybrać zakładkę Prawa efektywne. Użytkownik powinien mieć zaznaczone następujące  prawa w sekcji uprawnienia płacowe:

Wyrównania i Korekty – Korygowanie danych,

Wyrównania i Korekty – Przeglądanie zmienionych danych,

Wyrównania i Korekty – Zarządzanie procesami.

Nadawanie praw użytkowników może przeprowadzić użytkownik posiadający prawa administratora modułu Kadry i Płace.

 

W zależności od sytuacji wymagającej korekty można to przeprowadzić na dwa sposoby.

  • Standardowy sposób korekty - jeżeli korekta wynagrodzenia wymaga wstawienia\usunięcia zdarzenia w kalendarzu, przypisania\usunięcia wzorca kadrowo-płacowego, to konieczne jest utworzenie procesu korekty i dołączenie wszystkich proponowanych okresów do procesu; dołączenie pracownika do procesu.
  • Uproszczony sposób korekty - jeżeli korekta wynagrodzenia dotyczy zmiany wartości elementu kadrowego, to przed utworzeniem procesu korekty, w danych kadrowych pracownika można wprowadzić prawidłową wartość na dany okres przy pomocy opcji Edycja danych w zamkniętych okresach, następnie po utworzeniu procesu korekty można dołączyć tylko ten okres, w którym ma być wykazana zmiana; dołączenie pracownika do procesu. Po utworzeniu okresu korygującego należy w oknie Pracownicy wybrać ten okres korygujący, a następnie z menu podręcznego wybrać polecenie Korekta systemu wynagrodzeń.

 

Pamiętaj!

Wprowadzone okresy korygujące uniemożliwiają otwieranie okresów korygowanych oraz innych wcześniejszych, a przy otwartych okresach korygujących niedostępna jest opcja Edycja danych w zamkniętych okresach.

 

Domyślnie w procesie korekty program tworzy okresy korygujące, które mają następujące właściwości:

Rozliczenie listy płac i ZUS są takie, jak w okresie korygowanym, natomiast rozliczenie podatku dochodowego – zgodnie z miesiącem wypłaty korekty.

Mechanizm korekt może być również wykorzystany do wypłaty wyrównania wynagrodzenia, dlatego po utworzeniu okresów korygujących, należy odpowiednio zmienić rozliczenie ZUS zgodnie z miesiącem wypłaty (miesiącem podatkowym).

 

Przykłady zastosowania mechanizmu wyrównania i korekty:

Przykład 1 - Zmiana nieobecności

Przykład 2 - Korekta podstawy ZUS

Przykład 3 - Urlop macierzyński nie wprowadzony do kalendarza, brak okresu pomocniczego dla zasiłków macierzyńskich, okres podstawowy pełny

Przykład 4- Podwyżka wynagrodzenia z wsteczną datą