Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Przykład 1 - zmiana nieobecności
 
 
Data dodania 07.05.2018
modyfikacja: 11.06.2019
Kod : KD_13373

Funkcjonalność Wyrównania i Korekty można wykorzystać m.in. do wstawiania\usuwania zdarzeń, które dotyczą zamkniętych okresów płacowych. Opis mechanizmu wyrównania i korekt przedstawiony jest tutaj

Pamiętaj!

Użytkownik przeprowadzający korektę wynagrodzeń powinien mieć nadane następujące  uprawnienia płacowe na zakładce Prawa efektywne:

Wyrównania i Korekty – Korygowanie danych,

Wyrównania i Korekty – Przeglądanie zmienionych danych,

Wyrównania i Korekty – Zarządzanie procesami.

 

Przykład 1 – zmiana nieobecności w trybie korekty

Pracownik w marcu 2017 od 27 do 31 ma zrealizowane zdarzenie Urlop wypoczynkowy. Po zamknięciu okresów płacowych pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie za okres 29-31 marca.

Jak wprowadzić korektę wynagrodzenia?

 

Rozwiązanie:

  1. Utworzenie procesu korekty do miesiąca marzec 2017
  2. Dołączenie wszystkich okresów płacowych z tego miesiąca i utworzenie okresów korygujących
  3. Dołączenie pracownika do procesu
  4. Poprawienie zdarzeń w kalendarzu pracownika
  5. Sprawdzenie poprawności naliczeń w okresie korygującym
  6. Zamknięcie procesu korekty

 

Ad. 1) W oknie Wyrównania i Korekty przyciskiem [+Dodaj] utwórz nowy proces: wprowadź własną nazwę, pozycja Rozliczenie oznacza miesiąc podatkowy wypłaty korekty (program podpowiada pierwszy otwarty miesiąc podatkowy). Jako Korygowany okres wskaż zakres miesięcy korygowanych (w tym przykładzie marzec 2017)

 

 

Ad. 2) Po zapisaniu definicji procesu, w kolejnym kroku należy przenieść wszystkie proponowane okresy na prawą stronę w celu utworzenia okresów korygujących.

 

 

Potwierdź operację wybierając przycisk Zapisz, a następnie Korygowanie.

 

 

Zostanie wyświetlony komunikat informujący o utworzeniu okresów korygujących i otworzeniu korygowanych miesięcy bazowych i ZUS. Zatwierdź komunikat przyciskiem Tak.

 

 

Ad. 3) Po utworzeniu okresów korygujących kreator tworzenia procesu korekty przechodzi na zakładkę Pracownicy, na której możesz dołączyć pracownika, dla którego tworzona jest korekta. Jako Tryb pracy pozostaw domyślne ustawienie Ręczne dołączanie pracowników do procesu.

Wybierz przycisk [+Dołącz], znajdź pracownika i dodaj go przyciskiem Wybierz. Wyjdź z lisy pracowników przyciskiem Zamknij.

 

 

Dołączenie pracownika do procesu zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Ad. 4) Po dołączenia pracownika do procesu program pozwoli w kalendarzu pracownika skrócić zdarzenie Urlop wypoczynkowy i wstawić Chorobę.

 

Ad. 5) Po zmianie absencji, w okresie korygującym zostaną dokonane odpowiednie naliczenia, które możesz zweryfikować na zakładce Płace\Wynagrodzenie.

Ad. 6) Po sprawdzeniu naliczeń należy zamknąć proces korekty. Zamknij wszystkie okna w programie poleceniem Okno\Zamknij wszystkie okna. Przejdź do okna Wyrównania i Korekty, zaznacz otwarty proces, a następnie wybierz przycisk Zamknij.

Jeżeli do procesu korekty było dołączonych kilka okresów, to pojawia się komunikat o konieczności ich zamknięcia (w komunikacie wymieniony jest ostatni okres korygujący zgodny z kolejnością okresów w oknie Okresy\Kolejność wypłat). Zatwierdź komunikat przyciskiem Tak.

 

W trakcie zamykania procesu korekty zostaną usunięte te okresy korygujące, w którym korygowany pracownik nie ma systemu wynagrodzeń.

W oknie Okresy okres korygujący wyróżniony jest czerwoną czcionką. Właściwości okresu korygującego są następujące: rozliczenie listy płac i ZUS są takie jak w okresie korygowanym, natomiast rozliczenie podatku dochodowego – zgodnie z miesiącem wypłaty.

 

Procedura korekty została zakończona, można z systemu wykonać korekty deklaracji ZUS za korygowany miesiąc.

Sposób wykonania deklaracji ZUS przedstawiony jest tutaj.