Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Przykład 3 korekta - Urlop macierzyński
 
 
Data dodania 07.05.2018
modyfikacja: 11.06.2019
Kod : KD_13375

Urlop macierzyński nie wprowadzony do kalendarza, brak okresu pomocniczego dla zasiłków macierzyński, okres podstawowy na podstawie szablonu „podstawowy pełny”.

Okres podstawowy utworzony na podstawie szablonu „podstawowy pełny” z wyłączeniem umów cywilnoprawnych, które są rozliczane w osobnym okresie. Po zamknięciu miesiąca listopad 2017 okazało się, że pracownica pod koniec miesiąca urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim. Jak to prawidłowo wprowadzić do programu?

 

Opis mechanizmu wyrównania i korekt przedstawiony jest tutaj

Pamiętaj!

Użytkownik przeprowadzający korektę wynagrodzeń powinien mieć nadane następujące  uprawnienia płacowe na zakładce Prawa efektywne:

Wyrównania i Korekty – Korygowanie danych,

Wyrównania i Korekty – Przeglądanie zmienionych danych,

Wyrównania i Korekty – Zarządzanie procesami.

 

Rozwiązanie:

 

  1. Utworzenie procesu korekty do miesiąca listopad 2017
  2. Dołączenie wszystkich okresów płacowych z tego miesiąca i utworzenie okresów korygujących
  3. Dołączenie pracownika do procesu
  4. Odłączenie zestawu wzorców Zasiłki macierzyńskie we właściwościach okresu korygującego – podstawowego na zakładce Rozliczanie
  5. Utworzenie okresu pomocniczego listopad 2017 na podstawie szablonu listy Zasiłki macierzyńskie z zaznaczoną opcją Korekta okresu \ Bez okresu korygowanego i dołączenie go do procesu korekty.
  6. Zrealizowanie urlopu macierzyńskiego w kalendarzu pracownika
  7. Sprawdzenie poprawności naliczeń w okresie korygującym
  8. Zamknięcie procesu korekty

 

Ad. 1) W oknie Wyrównania i Korekty przyciskiem [+Dodaj] utwórz nowy proces: wprowadź własną nazwę, pozycja Rozliczenie oznacza miesiąc podatkowy wypłaty korekty (program podpowiada pierwszy otwarty miesiąc podatkowy). Jako Korygowany okres wskaż zakres miesięcy korygowanych (w tym przykładzie listopad 2017)

 

 

 

Ad. 2) Po zapisaniu definicji procesu, w kolejnym kroku należy przenieść wszystkie proponowane okresy na prawą stronę w celu utworzenia okresów korygujących.

 

Potwierdź operację wybierając przycisk Zapisz, a następnie wybierz przycisk Korygowanie w celu utworzenia okresów korygujących.

 

 

Zostanie wyświetlony komunikat informujący o utworzeniu okresów korygujących i otworzeniu korygowanych miesięcy bazowych i ZUS. Zatwierdź komunikat przyciskiem Tak.

Ad. 3) Po utworzeniu okresów korygujących kreator tworzenia procesu korekty przechodzi na zakładkę Pracownicy, na której możesz dołączyć pracownika, dla którego tworzona jest korekta. Jako Tryb pracy pozostaw domyślne ustawienie Ręczne dołączanie pracowników do procesu.

Wybierz przycisk [+Dołącz], znajdź pracownika i dodaj go przyciskiem Wybierz. Wyjdź z lisy pracowników przyciskiem Zamknij.

 

Dołączenie pracownika do procesu zatwierdź przyciskiem Zapisz.

 

Ad. 4) W oknie Okresy zaznacz okres podstawowy – korygujący i  przejdź do edycji tego okresu - wybierz zakładkę Rozliczanie.

 

W celu odłączenia wzorców dla rozliczania urlopu macierzyńskiego wybierz przycisk (Odłącz od wzorca) i wybierz opcję Zestaw wzorców.

 

W oknie Wybór zestawu wzorców rozliczania kadrowego zaznacz Zasiłki macierzyńskie i przycisk Wybierz

a następnie powtórz tę czynność dla zestawu wzorców Wyrównanie zasiłków macierzyńskich.

Po wykonaniu tych czynności wybierz przycisk Odśwież, a następnie Zapisz.

Ad. 5) W oknie Okresy dodaj okres pomocniczy listopad 2017 na szablonie listy płac Zasiłki macierzyńskie. Zaznacz opcję Korekta okresu \ Bez okresu korygowanego.

 

Zostanie wyświetlony komunikat, że proces korekty jest już utworzony. Dokonanie zmian w nowo utworzonym okresie korygującym będzie możliwe dopiero po dołączeniu okresu do procesu korekty. Zatwierdź komunikat przyciskiem OK.Następnie dołącz utworzony okres pomocniczego do procesu korekty.

Przejdź do okna Wyrównania i Korekty, wybierz utworzony proces korekty i na zakładce Naliczanie przyciskiem Dołącz dodaj utworzony okres dla zasiłków macierzyńskich.

Potwierdź dodanie okresu do procesu przyciskiem Zapisz.

Ad. 5) W kalendarzu pracownika zrealizuj zdarzenie Urlop macierzyński. Jeżeli pracownik złożył wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, to najpierw należy zrealizować zdarzenie Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem i w trakcie realizacji jako typ wniosku należy wybrać Urlopy w pełnym wymiarze. Zgodnie z wybranym typem wniosku, program ustawi odpowiedni % zasiłku. Po realizacji zdarzenia Urlop macierzyński w okresach korygujących zostaną dokonane odpowiednie naliczenia, które możesz zweryfikować na zakładce Płace\Wynagrodzenie. W okresie korygującym podstawowym zostanie rozliczone potrącenie wynagrodzenia za zasiłek,

 

a w okresie korygującym macierzyńskim zostanie rozliczony zasiłek macierzyński.

 

Ad. 8) Po sprawdzeniu naliczeń u pracownika należy zamknąć proces korekty. Przejdź do okna Wyrównania i korekty, zaznacz otwarty proces i wybierz przycisk Zamknij.

Jeżeli do procesu korekty było dołączonych kilka okresów, to pojawi się komunikat o konieczności ich zamknięcia (w komunikacie wymieniony jest ostatni okres korygujący zgodny z kolejnością okresów w oknie Okresy\Kolejność wypłat). Zatwierdź komunikat przyciskiem Tak.

W trakcie zamykania procesu korekty zostaną usunięte te okresy korygujące, w którym korygowany pracownik nie ma systemu wynagrodzeń.