Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Przykład 4 - Wyrównanie wynagrodzenia – aneks ze wsteczną datą
 
 
Data dodania 07.05.2018
modyfikacja: 07.05.2018
Kod : KD_13376

Funkcjonalność Wyrównania i Korekty można wykorzystać nie tylko do rozliczenia nieprawidłowych naliczeń wymagających korekty deklaracji ZUS, ale również do wyrównania wynagrodzenia, np. aneks do umowy o pracę ze wsteczną datą.

Opis mechanizmu wyrównania i korekt przedstawiony jest tutaj

Pamiętaj!

Użytkownik przeprowadzający korektę wynagrodzeń powinien mieć nadane następujące  uprawnienia płacowe na zakładce Prawa efektywne:

Wyrównania i Korekty – Korygowanie danych,

Wyrównania i Korekty – Przeglądanie zmienionych danych,

Wyrównania i Korekty – Zarządzanie procesami.

 

Pracownik w kwietniu 2017 otrzymał aneks do umowy o pracę obowiązujący od 1 stycznia 2017.

Jak wprowadzić to do programu?

Taki rodzaj korekty - wyrównania wynagrodzenia można przeprowadzić w uproszczony sposób. Przed utworzeniem procesu korekty należy odpowiednio przygotować dane kadrowe pracownika przy pomocy funkcji Edycja danych w zamkniętych okresach, a następnie po utworzeniu procesu korekty wystarczy dołączyć do niego tylko te okresy płacowe, w którym ma być przeprowadzona zmiana naliczeń, a następnie dołączyć pracownika do procesu.

Krok 1 – wprowadzenie zmiany w umowie o pracę w danych kadrowych

 

W danych kadrowych pracownika w zestawie Umowy o pracę z wykorzystaniem opcji Edycja danych w zamkniętych okresach  dodaj nową wartość do umowy o pracę od 2017.01.01., wprowadź odpowiednie dane dotyczące aneksu.

Krok 2 – utworzenie procesu korekty

 

1)Przejdź do okna Wyrównania i Korekty i przyciskiem [+Dodaj] utwórz nowy proces: wprowadź własną nazwę, pozycja Rozliczenie oznacza miesiąc podatkowy wypłaty korekty (program podpowiada pierwszy otwarty miesiąc podatkowy). Jako Korygowany okres wskaż zakres miesięcy korygowanych (w tym przykładzie od 2017-01 do 2017-03)

 

2)Po zapisaniu procesu korekty dołącz tylko te okresy, w których ma nastąpić korekta, czyli okresy podstawowe; zostaw domyślny tryb pracy Ręczne dołączanie pracowników do procesu.

Zapisz zmiany, a następnie wybierz przycisk Korygowanie w celu utworzenia okresów korygujących.

Zostanie wyświetlony komunikat informujący o utworzeniu okresów korygujących i otworzeniu korygowanych miesięcy bazowych i ZUS. Zatwierdź komunikat przyciskiem Tak.

 

 

3)Po utworzeniu okresów korygujących należy zmienić właściwości każdego okresu korygującego: rozliczenie ZUS należy ustawić na miesiąc wypłaty, czyli tak samo, jak rozliczenie podatku dochodowego (skoro to ma być forma wyrównania a nie korekty). Przejdź do okna Okresy i kolejno wybierz Właściwości każdego okresu korygującego, a następnie zmień miesiąc rozliczenia ZUS.

 

 

Krok 3 – Dołączenie pracownika do procesu

Po utworzeniu okresów korygujących, przejdź do okna Pracownicy, wybierz jako domyślny pierwszy okres korygujący, znajdź pracownika, a następnie z menu podręcznego z prawego klawisza myszy wybierz polecenie Korekta systemu wynagrodzeń.

Tę samą czynność wykonaj dla pozostałych utworzonych okresów korygujących. Spowoduje to automatyczne dołączenie pracownika do procesu korekty.

 

Krok 4 - Sprawdzenie naliczeń u pracownika

Po wybraniu w oknie Pracownicy w każdym okresie korygującym na pracowniku  polecenia Korekta systemu wynagrodzeń, na zakładce Płace\Wynagrodzenie pojawią się wyliczone wynagrodzenia do wypłaty wyrównania.

Po sprawdzeniu naliczeń należy zamknąć proces korekty.