Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace
 
 
Data dodania 06.09.2018
modyfikacja: 17.09.2019
Kod : WEWCS_KDP_23_13856
Instrukcja tworzenia składnika wynagrodzenia 'Dofinansowanie żłobka i przedszkola'
Definiowanie nowego składnika
Definiowanie nowego potrącenia
Definiowanie harmonogramu
Dwa okresy podstawowe
Definiowanie szablonu listy
Tworzenie własnego zestawu składników do raportu Karta wynagrodzeń
Tworzenie własnego zestawu składników do raportu Lista płac
Generowanie raportu Lista płac
Generowanie raportu Karta wynagrodzeń
Zmiana podpisów pod listą płac
Zamykanie umowy zlecenie
Dodanie nr PESEL do raportu Listy Płac
Zmiana nazwy firmy
Wyliczenie brutto UCP od znanej kwoty netto
Dodatkowe wynagrodzenie w postaci comiesięcznej premii
Wypłata premii w różnych terminach
Tworzenie kilku okresów pomocniczych dla UCP
Odinstalowanie programu
Tworzenie widoku na element kadrowy zgrupowany
Generowanie raportu Dane kadrowe pracowników

Deklaracje ZUS 
Sposób płatności dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Rozliczanie składek ZUS za właściciela firmy
Położenie bazy danych
Eksport\Import danych
Koszty uzyskania przy dojazdach
Sposób płatności UCP
Wyższy próg podatkowy
Wynagrodzenie dla pracownika zwolnionego
Brak naliczonego ekwiwalentu za niewykorzystane godziny urlopu
Jak pracownikowi przypisać zerową ulgę podatkową
Nie można wczytać wartości elementu kadrowego "Bilans urlopowy pełny"
Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
Odtworzenie kopii bezpieczeństwa do nowego katalogu
Co należy zrobić przed wykonaniem aktualizacji?
Zmiana terminu płatności w wydruku raportu Umowa o pracę
Raport wystąpienia zdarzeń urlop wypoczynkowy
Raport wystąpienie zdarzeń z grupy ‘Nieobecności’
Rozliczenie wzorca wraz z okresem podstawowym
Czy składnik wynagordzenia wejdzie do podstaw chorobowych\urlopowych?
Własna premia a potrącenia alimentacyjne
Brak naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne a urlop ojcowski\macierzyński
Zerowe wartości na wydruku listy płac
Podwójne rozliczenie zasiłku macierzyńskiego KDF
Urlop wypoczynkowy planowany KDF
Stawka podatku 18% - wspólne rozliczanie z małżonkiem
Naliczanie listy płac - brak elementów dla listy płac
Urlop wypoczynkowy wykorzystany u poprzedniego pracodawcy
Przekroczenie podstawy składek ZUS
Jak wykonać sprawdzenie poprawności bazy danych
Edycja danych kadrowych obowiązujących w zamkniętych okresach
Jak wydrukować ponownie rachunek do umowy zlecenia
Określenie początku pracy w niedziele i święta
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę
Nie można wstawić zdarzenia, gdyż może ono wystąpić tylko podczas obowiązywania umowy o pracę

Deklaracje podatkowe