Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Instrukcje/Dokumenty/Porady - Sage Kadry i Płace One Payroll
 
 
Data dodania 17.09.2018
modyfikacja: 03.04.2020
Kod : WEWCS_KIP_30
Zestawienie łącznych kosztów pracy
Potrącenia od netto
Jeden przelew dla kilku okresów płacowych
Odłączanie bazy e-teczki
Planowanie naliczania i zamykania okresów
Zmiana ustawień tytułu i treści zabezpieczonych e-maili.
Dodawanie użytkownika do programu
Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Uzupełnienie informacji o nieobecnościach niezarejestrowanych w programie na potrzeby świadectwa pracy
Rozliczanie dywidendy w programie Sage Kadry i Płace One Payroll
Utworzenie nowego zestawu elementów do raportu Dane kadrowe pracowników
Nadanie uprawnień do funkcjonalności Wyrównania i Korekty
Korekty wynagrodzeń – ogólne informacje
Korekty wynagrodzenia – zmiana nieobecności
Korekta podstawy ZUS
Korekta - Urlop macierzyński nie wprowadzony do kalendarza, brak okresu pomocniczego dla zasiłków macierzyńskich, okres podstawowy pełny
Korekta- Wyrównanie wynagrodzenia – aneks ze wsteczną datą
Raport wystąpienie zdarzeń z grupy ‘Nieobecności’
Tworzenie wzorca dla przychodu z innych źródeł
Tworzenie widoku na element kadrowy zgrupowany
Tworzenie list w oknie Listy płac
Tworzenie składnika wynagrodzenia - KIP
Tworzenie szablonu listy płac - KIP
Zmiana nazwy składnika wynagrodzenia do druku
Dwa okresy podstawowe - KIP
Okresy płacowe w Sage Kadry i Płace One Payroll
Instrukcja tworzenia składnika wynagrodzenia 'Dofinansowanie żłobka i przedszkola'
Definiowanie nowego potrącenia
Tworzenie własnego zestawu składników do raportu Karta wynagrodzeń
Tworzenie własnego zestawu składników do raportu Lista płac
Generowanie raportu Lista płac
Generowanie raportu Karta wynagrodzeń
Zmiana podpisów pod listą płac
Zamykanie umowy zlecenie
Dodanie nr PESEL do raportu Listy Płac
Zmiana nazwy firmy
Wyliczenie brutto UCP od znanej kwoty netto
Dodatkowe wynagrodzenie w postaci comiesięcznej premii
Wypłata premii w różnych terminach 
Świadczenia socjalne opodatkowane nieopodatkowane w jednym okresie 
Generowanie raportu Dane kadrowe pracowników