Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość - Poprawki/Raporty
 
 
Data dodania 17.09.2018
modyfikacja: 04.01.2021
Kod : WEWCS_FKF_25
Przydatne instrukcje 

[ERP/F50] Instrukcja wykonania skryptu SQL na bazie danych

Poprawki 

04.01.2021 [F50/FKF 2021.1] Plan kont jednostek opieki medycznej
16.11.2020 [F50/FKF 2020.5/2020.5a] Poprawki dotyczące generowania JPK_V7 dla wersji 2020.5 i 2020.5a
05.11.2020 [FKF/F50 2021] Błąd wykonania deklaracji VAT-UE(5) i VAT_UEK(5)
23.09.2020 [F50/FKF 2020.5a] Nie uruchamiają się raporty Rejestry VAT ze Wskaźników
15.09.2020 [F50/FKF 2020.5a] Zbiorcza poprawka do wersji 2020.5a
29.07.2020 [F50/FKF 2020.5a] Sprawozdanie dla Alternatywnej jednostki inwestycyjnej – brak miejsca na załączenie danych z Załącznika 2
17.07.2020 [F50/FKF 2020.4/2020.5/2020.5a] Nowe wzory deklaracji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5)
23.06.2020 [F50/FKF] Nie znaleziono prawidłowego wzoru VAT–ZD dla wybranego okresu
20.04.2020 [F50 2020.4/FKF 2020.4] Nieprawidłowe zaokrąglenie poz. 96 załącznika CIT-8/O w e-deklaracji
25.03.2020 [F50 2020.4/FKF 2020.4] Komunikat błędu przy próbie otwarcia rejestru
04.03.2020 [F50 2020.2/FKF 2020.2] CIT-8(28) Nieprawidłowa wartość w polu nr 120 lub polu nr 121
02.03.2020 [F50 2020.2/FKF 2020.2] Błędy weryfikacji pliku JPK_KR w e-Audytorze
28.01.2020 [FKF 2020.1] Niezgodna treść opisu pozycji z dokumentu w rozliczeniu transakcji
31.12.2019 [F50 2020.2/FKF 2020.2] Na dokumencie o charakterze wyciąg bankowy w momencie rozbicia zapisu program się zamyka
18.12.2019 [FKF 2020.1] Błąd zlecania e-przelewu MPP - error converting data type float to smallint
03.12.2019 [F50 2020.1/FKF 2020.1] Komunikat „Parametr jest niepoprawny”
03.12.2019 [F50 2020.1/FKF 2020.1] Program się zamyka przy rozliczaniu rozrachunków walutowych
07.11.2019 [FKF 2020/2020.1] RMK - Validation failed for one or more entities
30.10.2019 [F50 2020.1/FKF 2020.1] E-Przelew zbiorczy generuje pojedyncze przelewy
04.10.2019 [F50 2020/FKF 2020] Plan RMK dla kont ze słownikiem na ostatnim poziomie analityki
04.10.2019 [F50 2020/FKF 2020] Wymiar MPK jest wymagany w RMK
02.10.2019 [FKF 2020] RMK – nie można porównać dwóch elementów tablicy
12.09.2019 [FKP 2020/F50 2020/FKF 2020] JPK_KR problem ze schemą - Jeden element 'NIP', Jeden element 'KodKraju'
05.09.2019 [F50 2020/FKF 2020] Dublowanie pozycji w pliku e-Sprawozdania finansowego
26.08.2019 [ERP 2020/F50 2020] Zmiana certyfikatu klucza publicznego dla wysyłki JPK
16.08.2019 [FKF 2020] Problem z tworzeniem planu RMK z rozksięgowaniami na konta, które mają słownik na ostatnim poziomie analityki
09.08.2019 [FKF 2019.2] Brak nazwy podmiotu w pliku JPK_WB
31.07.2019 [FKF 2020/F50 2020] Zwielokrotnione wartości na wydruku rejestru VAT
19.07.2019 [ERP 2020/F50 2020] Tryb awaryjny licencjonowania
18.07.2019 [FKF 2020/F50 2020] Brak zakładki Formuł w oknie e-Sprawozdania
10.06.2019 [FKF 2019.2/F50 2019.2] Brak wyliczonych niektórych kwot w Pasywach Bilansu dla jednostki małej
16.05.2019 [FKF 2019.2/F50 2019.2] Zbiorcza poprawka do wersji 2019.2
27.03.2019 [FKF 2019.2/F50 2019.2] Poprawka dla błędów w Raporcie Kasowym, Rozliczenie Zaliczki
26.03.2019 [FKF 2019.2/F50 2019.2] E-sprawozdania finansowe - Instrukcja uaktualnienia instalacji dla potrzeby stworzenia sprawozdania dla jednostki emitent
25.02.2019 [FKF 2019.1d] Poprawka na błędne przenoszenie kwot z rejestru VAT NP oraz błędne zaokrąglenia na fakturze VAT zakup z rozliczeniem 75% kosztów eksploatacji pojazdów
18.02.2019 [FKF 2019.1d] Problem z wysyłaniem e-Sprawozdań do KRS
20.12.2018 [FKP/FKF/F50] Noty odsetkowe - Błędna wartość odsetek gdy termin płatności przypada w sobotę
21.11.2018 [FKF] Błąd Compile error in hidden module: Element
15.11.2018 [ERP 2019b] Błąd podczas wykonywania kopii online
29.10.2018 [FKF2019b] Problem z księgowaniem dokumentów z listy
23.10.2018 [F50/ERP 2019b] Wysyłka plików JPK na bramkę testową
10.10.2018 [FKF] Błąd 401 przy pobieraniu UPO do VAT-7(18), VAT-7K(12) - Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
28.09.2018 [ERP] „Program przestał działać” w trakcie pracy/podczas uruchamiania programu – mfc110.dll
26.09.2018 [ERP 2019a] Ulga za złe długi – długie wczytywanie
31.08.2018 [KIP/F50/ERP] Autoryzacja użytkownika ‘Admin’ na serwerze nazwaSerwera\Serwer nie powiodła się!
14.08.2018 [FKF 2019a] Błąd weryfikacji deklaracji VAT-7(18), VAT-7K(12)- wymagalność załącznika VAT-ZZ w przypadku zwrotu podatku
13.08.2018 [FKF 2019a] Błąd weryfikacji deklaracji VAT-7(18), VAT-7K(12) generowanej dla osoby fizycznej
06.08.2018 [FKF] Nowe wzory deklaracji VAT-7(18), VAT-7K(12)
04.07.2018 [ERP] Zmiana zasad przesyłania e-deklaracji i plików JPK
04.07.2018 [FKF 2019] Zmiana zasad przesyłania e-deklaracji i plików JPK
22.06.2018 [FKF 2018] Po konwersji brakuje typu dokumentu zawierającego ciąg znaków KDF
20.06.2018 [FKF 2019] Błąd przy tworzeniu pustego dokumentu
11.06.2018 [FKF 2019] Długie ładowanie raportu obroty kont aktywnych
08.06.2018 [FKF 2019] Wprowadzone w dokumencie wymiary przechodzą do kolejnego dokument
14.05.2018 [FKF 2018.2a] Zły NIP na wydruku rejestrów dla importowanych dokumentów
08.05.2018 [ERP 2018.2a/2019/F50 2018.2/2019] Symbol roku AF w Analizach Finansowych
27.04.2018 [ERP 2018.2a] Raport – Systemowy graficzny – bufor – przesunięcie wartości
27.04.2018 [FKF 2018.2a] Złe dane kontrahenta w wydruku rejestru Import
29.03.2018 [ERP 2018.2/KIP 2018.2/F50 2018.2] Po instalacji Microsoft SQL Server Express brakuje usługi SQL Server (SagePL)
01.02.2018 [FKF 2018.1] Korekta JPK VAT na schemacie 3.
26.01.2017 [ERP 2018.1] Komunikat Indeks 0 jest poza dopuszczalnym zakresem.
19.12.2017 [FKF 2018.1] Problem z księgowaniem dokumentów.
19.12.2017 [FKF 2018.1] Problem z zapisaniem planu RMK – Run-Time error.
04.12.2017 [FKF2017d] Zapisy na koncie - Zdublowane numery ewidencyjne i daty.
22.11.2017 [FKF 2018/2018a] Monit bez odsetek – błędne podsumowanie.
22.11.2017 [FKF 2018] Nie można zaksięgować dokumentu z zapisami pozabilansowymi.
17.11.2017 [ERP 2017] Błąd w trakcie konwersji do ERP 2017 na edycji SQL Express
16.11.2017 [ERP 2017] Błąd w trakcie próby zalogowania się do modułów ERP w wersji 2017 - Compatibility level
06.11.2017 [FKF 2018] Runtime Error na Zapisach na koncie.
18.10.2017 [FKF 2018] Dokumenty ze stawką ZW w pliku JPK
16.10.2017 [FKF 2018] Brak numeru rachunku bankowego w Kartotece pracownika
11.10.2017 [FKF 2018] Dokument RK, RZL - okres rejestru VAT ustawia jako „bez okresu”
02.10.2017 [FKF 2018a] Ponowne uzgodnienia przy imporcie wyciągów bankowych
08.09.2017 [FKF 2018a] Komunikat o nieaktywnym elemencie słownika
01.09.2017 [FKF 2018] Wydruk „Zapisy na koncie” – numer ewidencyjny w polu treść
21.03.2017 [FKF 2017b/2017d] Brak danych kontrahentów w rejestrach VAT i plikach JPK po konwersji
14.03.2017 [FKF 2017d] Zawieszenie aplikacji w trakcie korzystania z opcji szybkie wyszukiwanie
27.02.2017 [FKF 2017b] Korekta plików JPK dla 2016 roku
24.08.2016 [FKF 2016.1a] Błąd podczas uruchamiania: Compile error in hidden module: MainElement
11.02.2016 [FKF 2016] Komunikat „Naruszenie podreguły UNIQUE KEY „UQ_zapisy_DokPozycjaRozbic