Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Najczęściej zadawane pytania - Sage Kadry i Płace One Payroll
 
 
Data dodania 21.11.2018
modyfikacja: 14.04.2020
Kod : KIP_Nzp
Zwolnienie z podatku dochodowego w miesiącu, w którym pracownik kończy 26 rok życia
Wynagrodzenie dla pracownika zwolnionego
Rozliczenie choroby w zamkniętym okresie płacowym
Sprawdzenie wynagrodzeń pracowników za cały rok z deklaracją PIT-11 i PIT-4R
Nieaktywna funkcja Edycja danych w zamkniętych okresach
Zmiana widoku w kalendarzu pracownika
Naliczanie wynagrodzenia za urlop ze stałych składników wynagrodzenia
Jak wyszukać kwotę brutto od podanej kwoty netto dla umowy cywilnoprawnej?
Zmiana ustawień czcionek
Wyświetlanie statusu zdarzenia w kalendarzu pracownika
Obliczanie składki na Fundusz Pracy bez pilnowania minimum podstawy
Jak sprawdzić kiedy pracownik wejdzie w drugi próg podatkowy?
Jak sprawdzić, kiedy zostanie wygenerowany kolejny bilans urlopowy?
Czy można zmienić domyślny czas wystąpienia zdarzenia Nadgodziny?
Choroba w okresie wyczekiwania
Komunikat: brak wartości elementu ‘’Bilans chorób pracownika” podczas wykonywania świadectwa pracy
Niezrealizowane zdarzenia podczas naliczania\ zamykania okresów płacowych
Uwzględnianie wykształcenia w bilansie urlopowym
Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem - art. 188 Kp
Wydrukowanie przyszłej umowy o pracę
Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika młodocianego
Zmiana stawki podatku od umowy cywilnoprawnej
Jak wprowadzić pracownikowi wykorzystany urlop wypoczynkowy nie zarejestrowany w kalendarzu
Zmiana sposobu płatności dla umowy cywilnoprawnej
Wprowadzenie procentu składki na ub. wypadkowe w firmie
Nieprawidłowa informacja o kosztach uzyskania przychodu w deklaracji PIT-11
Gdzie wprowadzić dni choroby ze świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy
Wydruk rachunku do umowy cywilnoprawnej
Bilans urlopowy bez ewidencji przebiegu zatrudnienia
Kadry i Płace - Tabele współpracy z innymi programami
Nie można usunąć wzorca Pracownik etatowy po anulowaniu przyjęcia do pracy
Jeden przelew dla kilku okresów płacowych
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopach macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym
Zmiana nazwy tytułu przelewu
Sposób płatności dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Rozliczanie składek ZUS za właściciela firmy
Niepoprawne wartości podstaw do naliczenia składek społecznych u Właściciela
Naliczenie podwójnej podstawy składki zdrowotnej dla właściciela
Pomniejszenie podstawy naliczenia składek społecznych dla właściciela w miesiącu, w którym choruje
Tabele aktualizacji do programu Sage Kadry i Płace One Payroll
Okresy płacowe w Sage Kadry i Płace One Payroll
Położenie bazy danych
Eksport\Import danych
Koszty uzyskania przy dojazdach
Wyższy próg podatkowy
Wynagrodzenie dla pracownika zwolnionego
Brak naliczonego ekwiwalentu za niewykorzystane godziny urlopu
Jak pracownikowi przypisać zerową ulgę podatkową
Nie można wczytać wartości elementu kadrowego "Bilans urlopowy pełny"
Odtworzenie kopii bezpieczeństwa do nowego katalogu
Co należy zrobić przed wykonaniem aktualizacji?
Zmiana terminu płatności w wydruku raportu Umowa o pracę
Raport wystąpienie zdarzeń z grupy ‘Nieobecności’
Rozliczenie wzorca wraz z okresem podstawowym
Czy składnik wynagordzenia wejdzie do podstaw chorobowych\urlopowych?
Własna premia a potrącenia alimentacyjne
Brak naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne a urlop ojcowski\macierzyński
Zerowe wartości na wydruku listy płac
Podwójne rozliczenie zasiłku macierzyńskiego
Urlop wypoczynkowy planowany
Stawka podatku 18% - wspólne rozliczanie z małżonkiem
Naliczanie listy płac - brak elementów dla listy płac
Urlop wypoczynkowy wykorzystany u poprzedniego pracodawcy
Przekroczenie podstawy składek ZUS
Edycja danych kadrowych obowiązujących w zamkniętych okresach
Określenie początku pracy w niedziele i święta
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę
Nie można wstawić zdarzenia, gdyż może ono wystąpić tylko podczas obowiązywania umowy o pracę