Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Instrukcja wykonania e-deklaracji w programie Sage Symfonia Kadry i Płace
 
 
Data dodania 10.12.2018
modyfikacja: 10.12.2020
Kod : KIP_14500


Jeśli chcesz wykonać deklarację podatkową w postaci elektronicznej (plik XML) musisz mieć zaznaczone odpowiednie prawa.

Dostęp do e-Deklaracji wymaga nadania następujących praw dla użytkownika w oknie Administracja\Użytkownicy:

  • Zakładka Prawo do modułów: zaznacz dostęp do modułów e-Deklaracje oraz Repozytorium Dokumentów
  • Zakładka Prawa efektywne: w sekcji Prawa modułu: Repozytorium Dokumentów, Rodzaj: Uprawnienia – e-Deklaracje, zaznacz odpowiednie prawa dla danego użytkownika.

 

 

Pamiętaj!

Prawa użytkownikowi może nadać użytkownik z prawami administratora.

 

Wykonanie deklaracji PIT jako e-deklaracja

W celu wykonania e-deklaracji:

1. Otwórz okno Pracownicy i wybierz okres dla danego roku, np. grudzień podstawowy. Wybierz odpowiedni katalog i status pracowników.

 

Aby wykonać raport dla wszystkich pracowników, zaznacz Katalog pracowników i wybierz status Wszyscy.

Aby wykonać raport dla jednego pracownika, zaznacz go w oknie Pracownicy, a następnie Wykonaj raport dla: zaznacz bieżącego.

Aby wykonać raport dla wybranych pracowników zaznacz ich w oknie Pracownicy, a następnie Wykonaj raport dla: zaznaczonych.

 

2. Z menu podręcznego wybierz polecenie Wykonaj raport lub kliknij ikonę drukarki 

3. W oknie Raporty z katalogu PIT wybierz deklarację, którą chcesz wykonać, np. PIT-11. W sekcji Wykonaj raport dla: zaznacz grupy, jako Rodzaj wydruku zaznacz podgląd wydruku (wybierz dodatkowo opcję z zakładkami, jeżeli chcesz wysyłać deklaracje zabezpieczonymi mailami do pracowników) i naciśnij przycisk Wykonaj.

 

 

W wywołanym oknie Parametry wydruku PIT-11 oprócz domyślnie zaznaczonych opcji zaznacz dodatkowo:

  • Drukuj dla pracowników, którzy osiągnęli dochód w roku podatkowym
  • e-Deklaracja
  • Wydruk dwustronny (opcjonalnie)

 

 

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK pojawi się okno Informacje dodatkowe zawierające oświadczenie płatnika: imię i nazwisko oraz informacje o załączniku ORD-ZU. Po zatwierdzeniu okna zostanie wykonana e-deklaracja.

Jak zmienić imię i nazwisko osoby podpisującej deklaracje?

W trakcie wykonywania deklaracji PIT w sekcji Oświadczenie płatnika, jako imię i nazwisko pobierane są dane osoby przypisanej do zalogowanego użytkownika, który wykonuje deklaracje. Można to sprawdzić\zmienić w oknie Administracja\Użytkownicy.

Osobę można zmienić po wybraniu przycisku Edytuj. Zmiany uprawnień będą widoczne po ponownym zalogowaniu się do bazy.

Opcja - Drukuj dla pracowników, którzy osiągnęli dochód w roku podatkowym  oznacza, że deklaracja podatkowa nie będzie wygenerowana dla tych pracowników, którzy w danym roku podatkowym nie osiągnęli żadnego przychodu opodatkowanego. Wyświetli również dodatkową informację z listą osób, dla których nie wykonano deklaracji podatkowej.

 

 Jeśli nie chcesz mieć równocześnie wykonanej deklaracji do wydruku odznacz opcję Wydruk na formularzu.

 

Zarządzanie e-deklaracjami

Wszystkie czynności związane z procesem wysłania elektronicznych deklaracji podatkowych możesz wykonać z programu Sage Kadry i Płace One Payroll w oknie Kartoteki\e-Deklaracje.

W oknie Deklaracje podatkowe masz dostęp do wykonanych e-deklaracji. Po zaznaczeniu deklaracji wybierasz kolejno polecenia znajdujące się w górnym menu okna: Weryfikuj, Podpisz, Wyślij, Potwierdzenie.

Po prawidłowym zweryfikowaniu deklaracji, status – Poprawny, możesz przystąpić do ich podpisania.

Zwróć uwagę, aby podczas podpisywania e-deklaracji wybrać ważny certyfikat.

Po podpisaniu deklaracji możesz wysłać je na bramkę Ministerstwa Finansów, a następnie pobrać potwierdzenie UPO.

W oknie Deklaracje podatkowe możesz wydrukować UPO dla deklaracji, które mają status Potwierdzony, jak również wydrukować formularz deklaracji z naniesionym numerem referencyjnym z UPO.

Aby wydrukować Urzędowe Poświadczenie Odbioru:

Zaznacz deklaracje, które mają status Potwierdzony a następnie wybierz ikonę drukarki. Pojawia się okno z ustawieniami wydruku, w którym masz do wyboru wydruk deklaracji lub UPO. Odznacz opcję Drukuj deklarację i wybierz przycisk OK. Wybranie tylko opcji Drukuj Urzędowe Poświadczenie Odbioru wygeneruje podgląd UPO dla zaznaczonych deklaracji.

 

Wybranie tylko opcji Drukuj Urzędowe Poświadczenie Odbioru wygeneruje podgląd UPO dla zaznaczonych deklaracji.


 

Wybranie opcji Drukuj deklarację wyświetli podgląd deklaracji, który jest pobierany bezpośrednio z szablonu deklaracji w bramce Ministerstwa Finansów, ale nie jest to formularz deklaracji w ścisłym znaczeniu. Deklaracja ma nadrukowany numer referencyjny z UPO.


 

Istnieje możliwość wydruku e-Deklaracji PIT na formularzu Ministerstwa Finansów. Jeśli deklaracja została wysłana i potwierdzona to na wydruku umieszczony zostanie również numer referencyjny nadany w UPO. Funkcjonalność ta jest dostępna wyłącznie z okna Kartoteki\ e-Deklaracje w programie Sage Kadry i Płace One Payroll 2019.1.

 

Aby wydrukować formularz deklaracji PIT-11 z nadrukowanym numerem referencyjnym z UPO:

 

Zaznacz deklaracje, które mają status Potwierdzony a następnie wybierz przycisk Formularz MF. Pojawia się okno z ustawieniami wydruku, w którym możesz wybrać potrzebne opcje.

 

 Jeżeli chcesz wysłać PIT-11 zabezpieczonym mailem do pracowników, to zaznacz jako Rodzaj wydruku opcję: Podgląd wydruku\ z zakładkami.

 


 

W podobny sposób można wysłać inne deklaracje podatkowe.

Pamiętaj!

Przycisk Formularz MF służy tylko do drukowania deklaracji PIT-11. Pozostałe deklaracje PIT należy drukować z okna Pracownicy.


 

Powyższa instrukcja obrazuje wysłanie deklaracji do bramki testowej.  W celu wysłania deklaracji na bramkę Ministerstwa Finansów należy w Repozytorium Dokumentów w menu Ustawienia/Parametry pracy zaznaczyć opcję Wysyłaj e-deklarację na bramkę  Ministerstwa Finansów.

 

Zapoznaj się z filmem instruktażowym - elektroniczne deklaracje podatkowe w programie Sage Kadry i Płace One Payroll, w którym zaprezentowany jest krok po kroku proces wykonywania i wysyłania e-deklaracji.