Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
[F50/FKF] Księgowanie dokumentów i zamykanie okresów
 
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Sage 50c
Data dodania 21.01.2019
modyfikacja: 06.02.2020
Kod : FK_14676

Program umożliwia zaksięgowanie dokumentów oraz zamknięcie roku obrotowego zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Uwaga!

Przed księgowaniem dokumentów i operacją zamykania roku należy wykonać kopię bezpieczeństwa.

 

Pamiętaj!

Księgowanie dokumentów jest operacją nieodwracalną.

 


W celu zaksięgowania dokumentów wejdź w Dokumenty > Przeglądanie > Bufor.

W buforze w części okna Wybór użyj polecania Szukaj.

W kryteriach wyszukiwania w polu Okres spr. wybierz okres sprawozdawczy z którego dokumenty chcesz zaksięgować (poczynając od pierwszego miesiąca) i kliknij OK.

W ten sposób wyfiltrujesz wszystkie dokumenty z aktualnie księgowanego miesiąca.

Przed księgowaniem ustaw w programie datę, z jaką mają zostać zaksięgowane dokumenty. Datę możesz zmienić stosując skrót klawiszowy Ctrl+D. Wyświetlone zostanie okno, w którym możesz wprowadzić odpowiednią datę
i zatwierdzić ją klikając
Tylko zmień.

W oknie Lista dokumentów w buforze zaznacz dokumenty, które chcesz zaksięgować. Klikając w prostokąt w lewym górnym rogu lub stosując skrót klawiszowy Ctrl+A możesz zaznaczyć wszystkie dokumenty.

Po zaznaczeniu dokumentów wciśnij klawisz F5, aby sprawdzić poprawność dokumentów. Po sprawdzeniu dokumentów wyświetlone zostanie okno z komunikatami.

Jeśli pojawi się komunikat o błędach, kliknij dwukrotnie na komunikat, aby wyświetlić błędny dokument. Zweryfikuj jego poprawność i w razie potrzeby popraw go.

 

Komunikaty wyświetlane na czerwono oznaczają błędy konieczne do poprawienia, aby dokument mógł zostać zaksięgowany. Komunikaty oznaczone kolorem żółtym są informacyjne i nie blokują możliwości księgowania.

 

Po zweryfikowaniu poprawności dokumentów wybierz z dolnego panelu okna opcję Zaksięguj.

 

Wyświetlone zostanie okno z możliwością wyboru dodatkowych parametrów:

Pomiń księgowania automatyczne różnic kursowych

Pomija automatyczne księgowania różnic kursowych. Jeśli wybierzesz tę opcję, będziesz musiał osobno zaksięgować dokumenty różnic kursowych.

 

Zaksięguj po zaksięgowaniu rozliczeń

Księguje dokumenty różnic kursowych po zaksięgowaniu rozliczeń.

 

Zaksięguj w kolejności na liście

Księguje dokumenty według przyjętej na liście kolejności. Przed księgowaniem dokumenty możesz posortować według dostępnych kolumn.

 

Dla księgowania dokumentów zawierających rozrachunki złotówkowe kolejność księgowania dokumentów jest dowolna. W przypadku dokumentów posiadających kwoty wyrażone w walutach obcych, najpierw musi być zaksięgowany dokument rozpoczynający transakcję, a dopiero po nim dokument rozliczający transakcję.

 


Uwaga!

Po zaksięgowaniu dokumentu z rozrachunkami walutowymi  nie można już  edytować rozrachunków walutowych, a więc ich rozliczyć.

 

Wybierz odpowiednią opcję, po czym kliknij Tak.

 

Wyświetli się komunikat, w którym możesz potwierdzić chęć księgowania klikając OK.

W trakcie księgowania dokumentów może pojawić się komunikat informujący o konieczności weryfikacji poprawności daty ustawionej w programie. Sprawdź w prawym dolnym rogu okna programu, czy ustawiłeś właściwą datę. Jeśli data jest poprawna, wybierz przycisk Zaksięguj.

Po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów z danego miesiąca ze znajdującego się u góry okna menu Rok wybierz Zamknięcie miesiąca. Następnie wybierz odpowiedni okres i potwierdź klikając Zamknij okres.

 

W przypadku wyświetlenia się komunikatu o niezaksięgowanych dokumentach w buforze, przerwij zamykanie miesiąca i zaksięguj wszystkie dokumenty z zamykanego okresu lub usuń niepotrzebne dokumenty. Po wykonaniu tych czynności wróć do zamykania miesiąca.

Podczas zamykania okresu może wyświetlić się komunikat o nieciągłości w numerach ewidencyjnych zaksięgowanych dokumentów.

Program wyświetli raport, w którym możesz sprawdzić, jakich numerów dokumentów brakuje. Upewnij się, że zostały zaksięgowane wszystkie dokumenty i ewentualnie doksięguj brakujące.

Gdy kontynuujesz zamykanie miesiąca, pojawi się okno, w którym możesz potwierdzić chęć zamknięcia okresu klikając Tak.

Powtórz te czynności dla wszystkich kolejnych miesięcy.