Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Instalacja programu Sage Symfonia 50cloud z modułem e-Sprawozdań Finansowych
 
 
Data dodania 31.01.2019
modyfikacja: 15.03.2019
Kod : Instalacja_50c_esprawozdania_14718

Przygotuj e-Sprawozdanie Finansowe wygodnie i bezpiecznie, zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.

W poniższych krokach przedstawiamy jak zainstalować i aktywować program, za pomocą którego przygotujesz e-sprawozdanie finansowe w aplikacji Sage Symfonia 50cloud (moduł dla klientów Sage Symfonia 2.0).


Instalacja programu Sage Symfonia 50cloud z modułem e-Sprawozdań Finansowych


 1.       Po pobraniu instalatora, kliknij na plik prawym przyciskiem myszy, następnie z menu, które się pojawi wybierz Otwórz.

 

 

 

 1. Uruchomi się proces inicjalizacji instalatora

 

 

 1. Następnie wyświetli się okno menu głównego. W celu instalacji programu Sage Symfonia 50cloud należy wybrać Przejdź dalej

 

 

 1. Następnie wskazać Przejdź do instalacji Sage Symfonia 50cloud

 

 

 1. Oraz wskazać Instaluj Sage Symfonia 50cloud 2019.1.d

 

 

 1. Rozpocznie się proces instalacji Sage Symfonia 50cloud

 

 

 1. W kolejnym oknie należy po zapoznaniu się z informacjami zatwierdzić przez przycisk Dalej 

 

 1. Wybrać akceptację warunków Umowy Licencyjnej i kolejno zatwierdzając przyciskiem Dalej

  

 1. W kolejnym oknie należy wskazać katalog docelowy, w którym ma zostać zainstalowany program. Zalec się, aby pozostawić ścieżkę wskazaną przez instalator wraz z domyślnie wskazanym Utwórz skrót na pulpicie, zatwierdzając poprzez przycisk Dalej

  

 1. Następnie należy wskazać typ instalacji: Pełna lub Niestandardowa. Domyślnie wybrany jest typ instalacji pełnej, który zainstaluje wszystkie składniki programu Sage Symfonia 50cloud, łącznie z Integracją dla Sage Symfonia 50cloud oraz Repozytorium Dokumentów dla Sage Symfonia 50cloud. Wybierając instalację pełną należy kontynuować proces wybierając przycisk Dalej

  

Wskazując instalację Niestandardową oraz zatwierdzając poprzez przycisk Dalej jest możliwe wybranie pojedynczych składników, które mają zostać zainstalowane. Wybór pojedynczego składnika do instalacji dostępny jest po wybraniu lewym przyciskiem myszy na ikonie dysku. Po wskazaniu należy zatwierdzić zmiany przez przycisk Dalej

 

  

 

Więcej informacji dotyczących Integracji dla Sage 50c znajduje się pod adresem:

http://pomoc.sage.com.pl/Help/s50/sage50c/-/130014

 

Natomiast dla Repozytorium Dokumentów dla Sage 50c:

http://pomoc.sage.com.pl/Help/s50/sage50c/-/65386

 

 

 

 1. W kolejnym oknie przedstawiona zostaje konfiguracja globalna, związana z udostępnianiem informacji stacjom roboczym dla Sage Symfonia 50cloud, na których ten program ma zostać również zainstalowany. Jeżeli obecna instalacja docelowo ma być wykonana tylko na jednym stanowisku, to należy pozostawić to okno z domyślnymi ustawieniami. W innym wypadku należy zapoznać się z instrukcją wybierając hiperłącze dostępne w oknie: Instalacja wielostanowiskowa – więcej informacji

  

 1. Końcowo należy wybrać przycisk Instaluj. Po zakończeniu instalacji Sage Symfonia 50cloud należy wybrać przycisk Zakończ

  

 1. Jeżeli aktualizacja programu przebiegnie pomyślnie pojawi się okno finalizujące ten proces. Należy wybrać przycisk Zakończ

 
 1. Należy zainstalować system zarządzania bazami danych Microsoft® SQL Server® Express, na którym będą przechowywane bazy danych programu Sage Symfonia 50cloud

  


 1. W kolejnym kroku należy wskazać Instalacja domyślna MS SQL

 


 1. Pojawi się okno postanowień związanych z zasadami użytkowania oprogramowania. W celu kontynuacji należy wybrać Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej oraz wybrać przycisk Dalej

 


 1. W kolejnym oknie należy wskazać konfigurację dla konta administratora saSage, który zostanie utworzony w trakcie instalacji MS SQL. Zaleca się, aby pozostawić zabezpieczenie typu Domyślna konfiguracja, jeżeli instalacja wykonywana na koncie administratora systemu Windows. W związku z tym wszystkie przyszłe czynności administracyjne jak m.in. wykonanie migracji baz danych, dołączanie firm do programu Sage Symfonia 50cloud nie będą wymagały poświadczeń w postaci podawania parametrów logowania do systemu Microsoft SQL Server Express. W innym wypadku wskazanie na Własne hasło dla użytkownika będzie za każdym razem wymuszać podania ustalonego w tym kroku hasła dla wyżej przedstawionych operacji 1. Należy zapoznać się z pozostałymi informacjami oraz wybrać przycisk Dalej

 

 

 1. Rozpocznie się proces instalacji systemu Microsoft SQL Server Express

  1. Po zakończeniu instalacji wyświetlone pozostanie okno instalatora Sage Symfonia 50cloud. Należy wybrać przycisk Poprzednia

 


 1. wykonaniu powyższej instrukcji należy zamknąć okno menu instalatora wybierając przycisk Zakończ

Tworzenie bazy danych programu Sage Symfonia 50cloud

Pracę z e-Sprawozdaniami, należy rozpocząć od utworzenia i zarejestrowania nowej firmy w programie Sage 50C.

Po uruchomieniu programu wybierz opcję Dodaj firmę, następnie z  dostępnego menu wybierz  Tworzenie nowej firmy oraz potwierdź przyciskiem Dalej

W kolejnym oknie podaj parametry połączenia do silnika baz danych SQL. W przypadku instalacji domyślnej :

 • W miejscu Serwer znajdować się będzie nazwa komputera\SAGEPL
 • W miejscu Baza danych podaj nazwę dla swojej bazy. Nazwa podana w tym miejscu widoczna będzie tylko na serwerze SQL
 • Zaznacz Logowanie Windows oraz przejdź Dalej


W przypadku gdy na liście serwerów nie pojawia się żadna wartość, sprawdź czy został zainstalowany silnik SQL Wejdź w menu start oraz uruchom aplikację Usługi następnie odnajdź usługę o nazwie Microsoft SQL Server (SAGEPL) Jeśli usługi nie ma na liście, uruchom ponownie komputer oraz zainstaluj z obrazu płyty instalacyjnej Sage 50C silnik baz danych SQL ServerW przypadku instalacji zaawansowanej  :

 • W miejscu Serwer podaj nazwę instancji silnika SQL
 • W miejscu Baza danych podaj nazwę dla swojej bazy. Nazwa podana w tym miejscu widoczna będzie tylko na serwerze SQL
 • Podaj parametry połączeniowe do silnika SQL

W kolejnym oknie Firma, podaj nazwę tworzonej bazy, nazwę skróconą oraz numer NIP oraz przejdź dalej.

Podane dane muszą być zgodne z danymi firmy na które została wydana licencja do E-Sprawozdań

 

Rejestracja licencji, w sekcję Numery seryjne podaj otrzymaną licencję, w pole Numer klienta podaj swój indywidualny 8-znakowy numer klienta. Całość potwierdź przyciskiem Załóż firmę


W przypadku Biur Rachunkowych, w celu ułatwienia pracy wystarczy utworzenie jednej firmy na dane Biura Rachunkowego. Sposób pracy będzie polegał na wczytywaniu danych do E-Sprawozdań z wielu firm, pochodzących z programu  Finanse i Księgowość do jednej firmy w Sage 50C E-Sprawozdania. W przypadku takiej pracy należy dokonać modyfikacji danych przy generowaniu E-Sprawozdania dla odpowiedniej firmy.


 

Proces zakładania firmy może potrwać do 20 minut

 

 

Po zakończeniu zakładania firmy wybierz przycisk Zakończ, następnie z listy firm wybierz utworzoną firmę i przycisk Uruchom – Przy pierwszym logowaniu program może poprosić o stworzenie hasła, w miejscu Nowe hasło oraz Potwórz nowe hasło wpisz wybrane przez siebie hasło, zgodne z wymogami.W przypadku pracy wielofirmowej, licencję zarejestruj tylko na firmie z danymi Biura Rachunkowego, w pozostałych firmach za pomocą Administracja > Licencje > Zmień użycie licencji wskaż bazę zawierającą licencję wielofirmową


Wprowadzanie danych firmy

Następnie, po zalogowaniu do firmy należy wejść w Ustawienia -> Dane o firmie -> Informacje podstawowe -> Edytuj dane firmy i uzupełnić pozostałe dane. Po zakończeniu edycji należy zapisać zmiany, wybierając opcję Zapisz