Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Jak wyeksportować dane z Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2019.d i zaimportować je do e-Sprawozdań finansowych Sage.
 
JPK_SF
e-sprawozdania finansowe
eksport
Biuro Rachunkowe
import
Data dodania 08.02.2019
modyfikacja: 08.02.2019
Kod : JPK_SF_BR_14744

 [FKP] Jak wyeksportować dane z Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2019.d i zaimportować je do e-Sprawozdań finansowych Sage (informacje dla Biur Rachunkowych, obsługa w jednej bazie danych).

 

Uwaga! Funkcjonalność umożliwiająca eksport danych do Sage e-Sprawozdania Finansowe dostępna jest od wersji 2019.d Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość. Jeśli pracujesz na starszej wersji programu kliknij tutajaby przeczytać instrukcję instalacji i pobrać aktualizację.

 

Do pliku zostaną wyeksportowane:

 • Dane firmy
 • Bilans
 • Rachunek Zysków i Start

 

Uwaga! Eksport danych dla e-sprawozdania finansowego nie uwzględnia danych wprowadzonych ręcznie w kolumnie Rok ubiegły w Bilansie i Rachunku Zysków i Start. W takim przypadku po zaimportowaniu danych do edytora JPK_SF dane te należy poprawić.

 

Zanim wyeksportujesz dane sprawdź, czy w programie prawidłowo wylicza się Bilans oraz Rachunek Zysków i Start.

Bilans sprawdzisz w Raporty > Zestawienia > Bilans

RZiS sprawdzisz w Raporty > Zestawienia > Rachunek Zysków i Start

Jeśli w Bilansie występuje niezgodność Aktywów z Pasywami skorzystaj z instrukcji dostępnej tutaj

 

 

 • Aby wyeksportować dane z Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2019.d do e-Sprawozdania finansowego wejdź w Raporty > Urzędy > Eksport danych do JPK_SF

 

 

 

 

 • Wskaż dane na podstawie których ma zostać utworzone sprawozdanie finansowe

 

Zakres danych:

Rok – wskaż rok z którego chcesz wyeksportować dane

 

Dane z bilansu oraz rachunku zysków i start:

Bilans – z rozwijanej listy wybierz układ bilansu, według którego przygotowane zostanie sprawozdanie

RZiS - z rozwijanej listy wybierz układ rachunku zysków i start, według którego przygotowane zostanie sprawozdanie

Uwzględnij dane dokumentów z bufora – jeśli zaznaczysz to pole, dane wczytane do sprawozdania będą uwzględniać zarówno dokumenty zapisane do ksiąg jak i znajdujące się w buforze

Kwoty dla sprawozdania w tysiącach zł – jeśli zaznaczysz to pole, dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym zostaną zaokrąglone do tysięcy złotych

Raport prezentujący eksportowane dane – jeśli zaznaczysz to pole, po zakończeniu eksportu wyświetlony zostanie raport, który będzie przedstawiał dane wyeksportowane do pliku. Raport możesz zapisać lub wydrukować.

 

 

Lokalizacja danych

W tym polu możesz ustawić ścieżkę zapisu przygotowanego pliku CSV z danymi dla sprawozdania finansowego.

Lokalizacja podpowiadana przez program to Dokumenty > Sage > JPK_SF > katalog firmy

 

 

 

Eksportowane do sprawozdania finansowego dane zapisywane są w formacie CSV.

Nazwa pliku składa się z elementów: data_ godziny wykonania eksportu_dane JPK_SF_kod firmy.

 

 

 • Przejdź do modułu Sage 50c e-Sprawozdania Finansowe i otwórz firmę

 

 • Wejdź w Deklaracje > e-Sprawozdania > Nowe e-Sprawozdanie finansowe

 

 

 

 • Wybierz parametry dla sprawozdania finansowego

 

 

 1. Wybierz z listy Status firmy
 2. Ustaw Prezentację kwot w sprawozdaniu finansowym
 3. Ustaw datę dla sprawozdania finansowego zgodną z rokiem obrachunkowym za który chcesz przygotować sprawozdanie finansowe.
 4. Wybierz wariant rachunku zysków i start.
 5. Jeśli sprawozdanie finansowe ma zawierać Zestawienie zmian w kapitale oraz Rachunek przepływów pieniężnych zaznacz zestawienia, a dla Rachunku przepływów wybierz odpowiednią metodę.

Pola w części Dane z FK są dostępne wyłącznie dla użytkowników posiadających pełną licencje na Sage 50c i umożliwiają pobranie danych bezpośrednio z bazy danych Sage 50c.

 

 

 • Po wypełnieniu parametrów dla sprawozdania finansowego użyj polecenia Utwórz sprawozdanie

 

 

Operacja przygotuje nie wypełniony jeszcze danymi plik XML z układem sprawozdania i otworzy go w oknie edytora JPK_SF.

 • Wskaż lokalizację, w którym ma zostać zapisany plik XML e-sprawozdania finansowego i zapisz go.

 

Sprawozdania zapisywane są we wskazanym przez użytkownika katalogu, do którego dostęp regulowany jest mechanizmami systemu windows. Do użytkownika należy zabezpieczenie plików sprawozdań przed niepowołanym dostępem.

 

 • W oknie edytora na zakładce e-Sprawozdania finansowe paska narzędziowego kliknij Importuj dane z CSV, aby uzupełnić sprawozdanie danymi firmy

 

 • Wskaż plik CSV z wyeksportowanymi danymi z Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość

 

 

 • Wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający zaimportowanie danych

 

Zakładki: Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoBilans oraz Rachunek Zysków i start zostaną wypełnione danym z Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość.

 

 

 

 

 

 

 

Pola, które nie zostaną uzupełnione wypełnij ręcznie w Edytorze JPK_SF.

Zakładkę Dodatkowe informacje i objaśnienia wypełnij ręcznie.

Jeśli Twoje sprawozdanie będzie zawierać także Zestawienie Zmian w Kapitale oraz Rachunek przepływów pieniężnych również uzupełnij te zestawienia ręcznie.

Do poszczególnych pól możesz także wklejać skopiowane wartości (Ctrl+V).

 • Naniesione do sprawozdania finansowego dane możesz w dowolnym momencie zapisać. Aby to zrobić wybierz polecenie Zapisz.

 

W przypadku pracy na wielu firmach zalecane jest zapisanie sprawozdania do osobnego katalogu z nazwą firmy.

 

 

 

 • Jeśli nie zostały wypełnione pola opcjonalne podczas zapisywania pliku zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy pola te mają zostać usunięte ze sprawozdania finansowego

 

 

 

Jeśli wybierze opcję Tak, pola te zostaną na trwało usunięte w danym sprawozdaniu finansowym. Jeśli po usunięciu pól opcjonalnych będziesz jednak chciał je dodać do sprawozdania finansowego skorzystaj z funkcji Nowe sprawozdanie finansowe.

 • W kolejnym komunikacie zostaniesz poinformowany o polach wymaganych w sprawozdaniu, które nie zostały wypełnione

 

 

 

 

 

 • Możesz zapisać sprawozdanie bez wypełnionych pól wymaganych i uzupełnić je później. Aby to zrobić wybierz opcję Tak

 

 • Po zapisaniu sprawozdania finansowego z częściowo uzupełnionymi danymi możesz wrócić do jego edycji wchodząc w okno Deklaracje > e-Sprawozdania > Edytuj sprawozdanie finansowe

 

 

 • Wskaż plik e-sprawozdania finansowego, który chcesz edytować i użyj polecania Otwórz plik z listy

  

 

 

 • Próba wczytanie e-Sprawozdania dla innej firmy niż stworzona baza danych w programie Sage 50c e-Sprawozdania Finansowe zakończy się ostrzeżeniem o niezgodności danych. W przypadku obsługi kilku firm należy zaakceptować komunikat, oraz wczytać e-sprawozdanie.