Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją 2019.2 - Moduł Zapotrzebowanie na surowce - instalacja, podstawowe informacje
 
 
Data dodania 11.03.2019
modyfikacja: 11.03.2019
Kod : Moduł_Zapotrzebowanie_15_14887

 

Zapotrzebowanie na surowce

 

Spis treści

I. INSTALACJA 

II. WYWOŁANIE 

III. OPIS KOLUMN 

IV. DODATKOWE OPCJE 

V. PARAMETRY 


 

Moduł generowania zapotrzebowania na surowce pobiera dane ze zleceń otwartych oraz zleceń w toku.  

  1. INSTALACJA

 

Aby zainstalować moduł w wersji 2019.2 należy przekopiować plik Zapotrzebowanie surowców.dll do następującej lokalizacji C:\Program Files (x86)\Sage\Symfonia ERP\19.20\Modules\HM.

  1. WYWOŁANIE

Uruchomienie modułu odbywa się z menu okna zamówień własnych opcja zapotrzebowanie surowców.

Jeżeli podczas uruchamiania modułu Handel pojawi się poniższy błąd oznacza to że plik został zablokowany, należy go odblokować

 

W tym celu należy prawym przyciskiem myszy na pliku, wybrać z menu kontekstowego opcję Właściwości
a następnie kliknąć w przycisk
Odblokuj (jeżeli opcja jest niedostępna oznacza to, że plik jest już odblokowany).

 

 

  1. OPIS KOLUMN

 

Kod surowca

Nazwa surowca

j.m.

Planowane – suma surowca zebrana ze zleceń otwartych oraz w toku z zakładki BOM

Pobrane – suma surowca wydanego do produkcji ze zleceń w toku, pobierane z wystawionych dokumentów  wydań do produkcji.

Stan – Stan magazynowy na wszystkich magazynach

Stan prod – Stan na magazynach produkcyjnych, czyli tych które widnieją jako magazyn źródłowy na zleceniach otwartych oraz w toku. Stany na poszczególnych magazynach produkcyjnych można sprawdzić rozwijając plusikiem wybraną pozycją.

Stan min. – Stan minimalny ustawiony w SERP Handel w kartotece towaru

Stan maks.- Stan maksymalny ustawiony w SERP Handel w kartotece towaru

Do zamówienia – Ilość do zamówienia obliczana na podstawie parametrów, podlega edycji.

Zamówione – ilość surowca na zamówieniach niezrealizowanych

Dostawca – Wybór dostawcy przypisanego w SERP Handel do towaru

Cena – Wybór ceny sugerowanej na podstawie ostatnich zakupów ze wskazaniem kontrahenta

Katalog – katalog, w którym znajduje się dany towar

Rodzaj – rodzaj, w którym znajduje się dany towar

 

  1. DODATKOWE OPCJE

 


  • Pod prawym przyciskiem wybierając Przejdź do produktu myszy mamy możliwość szybkiego przejścia do kartoteki towaru.
  • Pokaż powiązane zlecenia – podgląd zleceń dla których zostało obliczone zapotrzebowanie na wskazany surowiec.


 

  • Szybkie dodawanie dostawcy – W polu Dostawca za pomocą „+” wyświetlona zostaje lista kontrahentów, z której możliwe jest wybranie kontrahenta do którego skierowane ma być zamówienie. Kontrahent automatycznie zostaje dodany jako dostawca do towaru.

 

  1. PARAMETRY

 

Za pomocą parametrów ustalamy własny algorytm ilości do zamówienia.
Istniej również możliwość ustawień do wystawianego dokumentu zamówienia własnego. Można wybrać typ zamówienia, serię, dział oraz zdecydować czy wygenerowane zamówienie ma trafić do bufora czy ma być od razu wystawione.