Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Ustawienie zerowego podatku dla osób do 26 roku życia w programie Sage Kadry i Płace
 
 
Data dodania 09.08.2019
modyfikacja: 27.08.2020
Kod : KIP_15363

U pracownika, który złożył oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek od przychodów uzyskanych w okresie od 01.08.2019 do 31.12.2019 należy w zestawie Podatki\Parametry podatkowe (indywidualne) wartość elementu Zerowy podatek dla osób do 26 r.ż. w tym okresie ustawić na Tak.

  1. Ustawienie zerowego podatku u pracownika do 26 roku życia w okresie od 01.08.2019 do 31.12.2019.

Domyślnie ten element ma wprowadzoną wartość globalną w danych kadrowych firmy.

Aby zmienić wartość na indywidualną, należy u pracownika zaznaczyć wartość w zakresie dat od 01.08.2019 do 31.12.2019 i z menu podręcznego z prawego przycisku myszy wybrać polecenie Wartość/Wartość indywidualna

…. a następnie ustawić wartość Tak i zapisać zmiany.

 

  1. Ustawienie zerowego podatku u pracownika do 26 roku życia od innego miesiąca w roku 2019.

U pracownika, który złożył oświadczenie w kolejnym miesiącu, należy dodać wartość indywidualną od pierwszego dnia miesiąca, w którym wypłacone wynagrodzenie ma zostać zwolnione z podatku, do końca roku 2019.

 

Po zapisaniu zmian i odświeżeniu danych klawiszem F5, dane kadrowe ułożą się chronologicznie.

 

  1. Ustawienie zerowego podatku u pracownika do 26 roku życia w okresie od 01.01.2020 (nowy 10.02.2020)

Domyślnie od 01.01.2020 w danych kadrowcyh firmy Zerowy podatek dla osób do 26 r.ż. jest ustawiony na Tak, co oznacza, że u wszystkich pracowników do 26 roku życia stosowane jest zwolnienie z podatku.

Pracownik może złożyć oświadczenie, że nie chce korzystać ze zwolnienia z podatku. W takiej sytuacji u pracownika należy dodać wartosć indywidualną w elemencie Zerowy podatek dla osób do 26 r.ż. i ustawić wartosć Nie od pierwszego dnia miesiąca, w którym wypłata ma być rozliczona z podatkiem.Pamiętaj!

Element Zerowy podatek dla osób do 26 r.ż. przyjmuje wartości według miesiąca podatkowego, czyli według miesiąca wypłaty.

Przykład 1: (nowy)

Pracownik złożył oświadczenie 20.10.2019. Wynagrodzenie za październik jest wypłacane w listopadzie. Element Zerowy podatek dla osób do 26 r.ż należy ustawić z zakresem dat od 01.11.2019 do 31.12.2019 - czyli wg miesięcy wypłaty, w których ma obowiązywać zwolnienie.

Przykład 2:

Wynagrodzenie wypłacane jest z przesunięciem do 10-go dnia następnego miesiaca. W dniu 11.02.2020 pracownik złożył oświadczenie o rezygnacji z zerowego podatku. Od kolejnego wynagrodzenia wypłaconego w marcu ma juz być naliczony podatek. Element Zerowy podatek dla osób do 26 r.ż należy ustawić z zakresem dat od 01.03.2020 czyli od miesiąca wypłaty, w których ma juz nie obowiązywać zwolnienie i ustawić wartość Nie.

 

  1. Uwzględnienie własnych składników wynagrodzenia w przychodzie zwolnionym dla pracowników etatowych do 26 roku życia.


Rozliczanie przychodów zwolnionych dla pracowników etatowych do 26 roku życia funkcjonuje w oparciu o klasy elementów:

  • Wchodzi do limitu przychodów objętych zwolnieniem dla osób do 26 roku życia UoP
  • Wchodzi do limitu przychodów objętych zwolnieniem dla osób do 26 roku życia UoP bez składek społ.
  • Wchodzi do limitu przychodów objętych zwolnieniem dla osób do 26 roku życia UoP tylko zdrow. (nowa klasa od wersji 2020.1) - modyfikacja 16.01.2020

Dodanie klasy do elementu jest możliwe na dwa sposoby: w oknie edycji elementu na zakładce Klasyfikacje dodaje się klasę do elementu lub w oknie Kartoteki\Elementy w zakładce Klasy po wybraniu klasy można dodać składnik wynagrodzenia.

Do pierwszej klasy Wchodzi do limitu przychodów objętych zwolnieniem dla osób do 26 roku życia UoP należy dodać takie składniki, które wchodzą domyślnie do przychodu opodatkowanego i podstawy składek ZUS.

Do drugiej klasy Wchodzi do limitu przychodów objętych zwolnieniem dla osób do 26 roku życia UoP bez składek społ. należy dodać takie składniki, które są tylko opodatkowane.


(16.01.2020)

Uwaga!

Jeżeli składnik wynagrodzenia, od którego liczona jest tylko składka na ub. zdrowotne oraz podatek miał pierwotnie dodaną klasę Wchodzi do limitu przychodów objętych zwolnieniem dla osób do 26 roku życia UoP bez składek społ. należy ja zamienić na klasę Wchodzi do limitu przychodów objętych zwolnieniem dla osób do 26 roku życia UoP tylko zdrow.

 

Pamiętaj!

Jeżeli element Zerowy podatek dla osób do 26 r.ż. został u pracownika ustawiony w złym zakresie dat, może to powodować błędne wykazywanie przychodów pracownika w PIT-11. Dane te można poprawić również w zamkniętych okresach płacowych po wybraniu opcji Edycja danych w zamkniętych okresach płacowych. Po zmianie dat w zamknietych okresach, należy przeliczyć pracownika na zakładce Płace\Miesiące-lata.


Szczegółowy opis rozwiązania znajduje się w pliku - pobierz