Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Konfiguracja i wykonywanie deklaracji PIT IFT-1/1R
 
 
Data dodania 19.08.2019
modyfikacja: 02.01.2020
Kod : KIP_15406

Wykonywanie deklaracji PIT IFT-1/1R

W programie Sage Kadry i Płace One Payroll za pomocą raportu PIT IFT-1/1R wykonywany jest wydruk deklaracji oraz deklaracja elektroniczna informująca o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek zryczałtowany uzyskanych przez nierezydentów.

Raport można wykonać tylko wtedy, gdy okresy płacowe z danego roku podatkowego są zamknięte.

 

Konfiguracja elementów systemu wynagrodzeń

Rozwiązanie PIT IFT-1/1R może współpracować z różnymi elementami systemu wynagrodzeń – zarówno standardowymi i wykorzystanymi w Twojej bazie danych do rozliczania przychodu nierezydentów, jak i utworzonymi podczas wdrożenia. W systemie przewidzieliśmy specjalne klasy elementów, które możesz przypisać do dowolnych elementów kadrowo-płacowych, a następnie zaprezentować na deklaracji IFT-1 oraz IFT-1R. Każda z klas reprezentuje osobną pozycję na deklaracji IFT-1/1R. Elementy dodane do klas związanych z dochodem zwolnionym, przychodem opodatkowanym lub podatkiem pobranym będą sumowane, stawka podatku będzie zawsze prezentowana wg najwyższej wartości użytej w danym roku.

Lista dostępnych w programie klas powiązanych z deklaracją IFT-1/1R

•PIT IFT-1/1R(15) poz.50 wolne zawody - dochód zwolniony

•PIT IFT-1/1R(15) poz.51 wolne zawody - przychód do opodatkowania

•PIT IFT-1/1R(15) poz.52 wolne zawody - stawka podatku

•PIT IFT-1/1R(15) poz.53 wolne zawody - podatek pobrany

 

•PIT IFT-1/1R(15) poz.54 wynagrodzenie dyrektorów - dochód zwolniony

•PIT IFT-1/1R(15) poz.55 wynagrodzenie dyrektorów - przychód do opodatkowania

•PIT IFT-1/1R(15) poz.56 wynagrodzenie dyrektorów - stawka podatku

•PIT IFT-1/1R(15) poz.57 wynagrodzenie dyrektorów - podatek pobrany

 

•PIT IFT-1/1R(15) poz.58 działalność artystyczna i sportowa - dochód zwolniony

•PIT IFT-1/1R(15) poz.59 działalność artystyczna i sportowa - przychód do opodatkowania

•PIT IFT-1/1R(15) poz.60 działalność artystyczna i sportowa - stawka podatku

•PIT IFT-1/1R(15) poz.61 działalność artystyczna i sportowa - podatek pobrany

 

•PIT IFT-1/1R(15) poz.66 inne dochody - dochód zwolniony

•PIT IFT-1/1R(15) poz.67 inne dochody - przychód do opodatkowania

•PIT IFT-1/1R(15) poz.68 inne dochody - stawka podatku

•PIT IFT-1/1R(15) poz.69 inne dochody - podatek pobrany

 

•PIT IFT-1/1R(15) poz.70 zgodnie z art.29-30a ustawy - dochód zwolniony

•PIT IFT-1/1R(15) poz.71 zgodnie z art.29-30a ustawy - przychód do opodatkowania

•PIT IFT-1/1R(15) poz.72 zgodnie z art.29-30a ustawy - stawka podatku

•PIT IFT-1/1R(15) poz.73 zgodnie z art.29-30a ustawy – pobrany

 

Poniżej przykładowa instrukcja konfiguracji PIT IFT-1/1R dla sekcji Inne dochody (poz. 66 – 69).  Dobór klas zależny od rodzaju dochodu.

 

  1. Otwórz okno pracownika i przejdź na zakładkę Płace/ Wynagrodzenie, wybierz okres płacowy, na którym rozlicza się umowa cywilnoprawna

 

  1. Zaznacz składnik wynagrodzenia Umowa zryczałtowana. Rozliczenie, następnie pod prawym klawiszem myszy wybierz polecenie Edycja elementu  1. W oknie edycji elementu przejedź do zakładki Klasyfikacje [1], za pomocą przycisku [+] [2] z zakładki Klasy [3] wybierz odpowiednią klasyfikację: PIT IFT-1/1R(15) poz.67 inne dochody - przychód do opodatkowania [4], wybierz klasę przyciskiem Dodaj [5], ]następnie wybierz przycisk Zapisz.

  1. Jeżeli element %zryczałtowanego podatku dochodowego jest widoczny na zakładce Płace\Wynagrodzenie zaznacz go, następnie pod prawym klawiszem myszy wybierz polecenie Edycja elementu


Jeżeli nie posiadasz elementu %zryczałtowanego podatku dochodowego w systemie wynagrodzeń pracownika, to nie zostanie ona przeniesiona do deklaracji PIT IFT-1/R. W takiej sytuacji należy wprowadzić wartość stawka podatku % poprzez ręczną edycję wartości podczas wykonywania raportu deklaracji PIT IFT-1/R – informacja w jaki sposób wykonać raport PIT IFT-1/1R znajduję się poniżej. 

  1. W oknie edycji elementu %zryczałtowanego podatku dochodowego przejedź do zakładki Klasyfikacje [1], za pomocą przycisku [+] [2] z zakładki Klasy [3] wybierz odpowiednią klasyfikację: PIT IFT-1/1R(15) poz.68 inne dochody - stawka podatku [4], wybierz klasę przyciskiem Dodaj [5] następnie wybierz przycisk Zapisz.

  1. Zaznacz element naliczenia UCP podatek odprowadzony od um. Zryczałtowanej następnie pod prawym klawiszem myszy wybierz polecenie Edycja elementu

  1. W oknie edycji elementu przejedź do zakładki Klasyfikacje [1], za pomocą przycisku [+] [2] z zakładki Klasy [3] wybierz odpowiednią klasyfikację: PIT IFT-1/1R(15) poz.69 inne dochody - podatek pobrany [4], wybierz klasę przyciskiem Dodaj [5], następnie wybierz przycisk Zapisz.

Wykonanie raportu PIT IFT-1/1R

Raport PIT IFT-1/1R można wykonać dla jednego pracownika, dla zaznaczonych na liście pracowników lub dla wszystkich pracowników, dla których powinna być wystawiona deklaracja PIT IFT-1/1R

  1. Otwórz okno Pracownicy i wybierz okres dla danego roku, np. grudzień umowy cywilnoprawne. Zaznacz pracownika na liście.
  2. Z menu podręcznego wybierz polecenie Wykonaj raport lub kliknij ikonę drukarki
  3.  W oknie Raporty z katalogu PIT wybierz PIT IFT-1/1R, zaznacz Wykonaj raport dla: bieżącego, jako Rodzaj wydruku zaznacz podgląd wydruku i naciśnij przycisk Wykonaj.

Wybierz rodzaj deklaracji, np. IFT-1R, zaznacz e-deklaracja, jeśli ma być wygenerowany XML do wysyłki elektronicznej.

Możliwa jest praca z rozwiązaniem IFT-1/1R bez konfiguracji elementów systemu wynagrodzeń – w takiej sytuacji dane należy wprowadzić ręcznie podczas wykonywania raportu po zaznaczeniu opcji ręczna edycji wartości.

Wyświetli się dodatkowe okno dialogowe, w którym można zmienić obliczone przez system wartości prezentowane w wybranych wierszach na drugiej stronie deklaracji.

Dla każdej z osób, dla których jest wykonywany raport zostanie wyświetlone osobne okno. W szczególnej sytuacji (tj. brak konfiguracji rozwiązania w systemie) można wszystkie wartości wprowadzić ręcznie.

 

Dodanie składnika wynagrodzenia do wzorca

Jeżeli na płacach nie masz widocznego elementu %zryczałtowanego podatku dochodowego w celu dodania odpowiedniej klasyfikacji przejdź do pracownika na zakładkę Wzorce zaznacz wzorzec Umowa zryczałtowana następnie pod prawym klawiszem myszy wybierz polecenie Edycja…

Przejdź na zakładkę System/ Składniki wynagrodzeń wybierz pierwszy otwarty okres płacowy na którym rozlicza się umowa cywilnoprawna, następnie z prawej części okna wybierz zakładkę Kategorie, rozwiń elementy kadrowe i przeciągnij na lewą stronę %zryczałtowanego podatku dochodowego

Tę samą operację powtórz dla domyślnego systemu wynagrodzeń wzorca wybierając na górze w pozycji Okres - Domyślny system wynagrodzeń.