Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Ustawienie parametrów podatkowych od 01.10.2019 r.
 
 
Data dodania 19.09.2019
modyfikacja: 19.09.2019
Kod : KIP_15501

Zmiany globalnych parametrów dotyczących stawki podatku, podstawowych kosztów uzyskania oraz ulgi podatkowej wprowadza się w oknie Firma, na zakładce Dane kadrowe w zestawie Podatki\Parametry podatkowe (ustawowe).

Podwyższone koszty uzyskania dla pracowników etatowych oraz progi podatkowe dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowujące dzieci należy wprowadzić w odpowiednich wzorcach kadrowo-płacowych: Koszty uzyskania przy dojazdach oraz Rozl.z małżonk/Samot.wych.dzieci.

 1. Zmiana stawki podatku na 17% dla umowy o pracę – element Progi podatkowe

W ostatniej wartości elementu progi podatkowe wpisz datę do 2019-09-30 a następnie dodaj nowe progi poleceniem [+] Dodaj daną.

W nowych progach wprowadź datę początkową 2019-10-01, a następnie wprowadź wartość podstawy 85 528, stawkę podatku % - 17; po kliknięciu w drugi wiersz, początkowa podstawa się przepisze automatycznie, wprowadź stawkę podatku 32. Zapisz zmiany.

 1. Zmiana stawki podatku na 17% dla umów o dzieło z prawami autorskimi – element %podatku od praw autorskich

W elemencie %podatku od praw autorskich wprowadź datę do 2019-09-30, a następnie Dodaj wartość i od 2019-10-01 wpisz 17.

 1. Zmiana stawki podatku na 17% dla umów o dzieło – element %podatku od umowy o dzieło

W elemencie %podatku od umowy o dzieło wprowadź datę do 2019-09-30, a następnie Dodaj wartość i od 2019-10-01 wpisz 17.

 1. Zmiana stawki podatku na 17% dla umów zlecenia – element %podatku od umowy zlecenia

W elemencie %podatku od umowy zlecenia wprowadź datę do 2019-09-30, a następnie Dodaj wartość i od 2019-10-01 wpisz 17.

 1. Zmiana stawki podatku na 17% dla umów z art. 13 pkt 7 oraz umów z art. 13 pkt 9 – element %podatku od umów z art. 13

W elemencie %podatku od umów z art. 13 wprowadź datę do 2019-09-30, a następnie Dodaj wartość i od 2019-10-01 wpisz 17.

 1. Zmiana stawki podatku na 17% dla umów zryczałtowanych– element %zryczałtowanego podatku dochodowego

W elemencie %zryczałtowanego podatku dochodowego wprowadź datę do 2019-09-30, a następnie Dodaj wartość i od 2019-10-01 wpisz 17. Zapisz zmiany.

Zmiana wartości elementów 2-6 przedstawia się następująco:

 1. Podstawowe koszty uzyskania przychodu dla umowy o pracę – element miesięczne koszty uzyskania ustawowe

W elemencie miesięczne koszty uzyskania ustawowe wprowadź datę do 2019-09-30, a następnie Dodaj wartość i od 2019-10-01 wpisz 250.

 1. Koszty uzyskania dla umów z art. 13 pkt 7 oraz umów z art. 13 pkt 9 – element miesięczne koszty uzyskania ustawowe UCP z art.13

W elemencie miesięczne koszty uzyskania ustawowe UCP z art.13 wprowadź datę do 2019-09-30, a następnie Dodaj wartość i od 2019-10-01 wpisz 250. Zapisz zmiany.

 1. Miesięczna ulga podatkowa dla umów o pracę – elementy miesięczna ulga podatkowa ustawowa oraz roczna ulga podatkowa.

W elemencie miesięczna ulga podatkowa ustawowa wprowadź datę do 2019-09-30, a następnie Dodaj wartość i od 2019-10-01 wpisz 43,76.

W elemencie roczna ulga podatkowa wprowadź datę do 2019-09-30, a następnie Dodaj wartość i od 2019-10-01 wpisz 525,12. Zapisz zmiany.

 1. Podwyższone koszty uzyskania dla pracowników etatowych - wzorzec kadrowo-płacowy Koszty uzyskania przy dojazdach.

W oknie Wzorce kadrowo-płacowe wybierz i edytuj wzorzec Koszty uzyskania przy dojazdach.

Przejdź na zakładkę Dane kadrowe i wybierz zestaw Podatki \ Parametry podatkowe (ustawowe).

W elemencie miesięczne koszty uzyskania ustawowe wprowadź datę do 2019-09-30, a następnie Dodaj wartość i od 2019-10-01 wpisz 300. Zapisz zmiany.

 1. Stawka podatku 17% dla pracowników etatowych, którzy korzystają ze wspólnego rozliczania z małżonkiem lub samotnie wychowują dzieci – wzorzec kadrowo-płacowy Rozl.z małżonk/Samot.wych.dzieci.

W oknie Wzorce kadrowo-płacowe wybierz i edytuj wzorzec Rozl.z małżonk/Samot.wych.dzieci.

Przejdź na zakładkę Dane kadrowe i wybierz zestaw Podatki \ Parametry podatkowe (ustawowe).

W ostatniej wartości elementu progi podatkowe wpisz datę do 2019.09.30 a następnie dodaj nowe progi poleceniem [+] Dodaj daną.

W nowych progach wprowadź datę początkową 2019-10-01, a następnie wpisz wartość podstawy 85 528, stawkę podatku % - 17; po kliknięciu w drugi wiersz, początkowa podstawa się przepisze automatycznie, wprowadź stawkę podatku 17. Zapisz zmiany.

 

 1. Na wniosek pracownika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. pracodawca zamiast stawki 17% stosuje stawkę 17,75%. Jeśli pracownik złożył taki wniosek, sprawdź, jak to ustawić w programie. Zapoznaj się z instrukcją