Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Zmiana stawki podatku na 17,75 % na wniosek pracownika w okresie październik – grudzień 2019
 
 
Data dodania 19.09.2019
modyfikacja: 19.09.2019
Kod : KIP_15502

Na wniosek pracownika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. pracodawca zamiast stawki 17% stosuje stawkę 17,75%.


Przykład 1: Zmiana progów dla pracownika etatowego od 2019-10-01 do 2019-12-31.

Wprowadzenie stawki podatku 17,75% wymaga:

  1.  Dodania wartości indywidualnej progów podatkowych
  2. Zmiany precyzji elementu stawka podatku[%] (ID 13139)

Krok 1.1. Zmiana progów podatkowych

U pracownika w danych kadrowych w zestawie Podatki \Parametry podatkowe (ustawowe) należy w elemencie progi podatkowe dodać nową wartość indywidualną z zakresem dat od pierwszego dnia miesiąca wypłaty według stawki 17,75% do końca roku 2019.

Krok 1.2. Zmiana precyzji elementu stawka podatku[%] (ID 13139)

Przejdź do pracownika na zakładkę Płace\Lista płac i jako Typ wybierz Lista płac podstawowa.

Zaznacz element stawka podatku[%] i z menu kontekstowego z prawego przycisku myszy wybierz polecenie Edycja elementu…

Następnie w edycji parametru stawka podatku[%] (ID 13139) na zakładce Atrybuty należy zmienić Precyzję z 1,0 na 0,01.

Po zapisaniu zmian zaliczka na p. doch. odprowadzona do US będzie wyliczona według nowej stawki.

 

 

Przykład 2: Zmiana stawki podatku na 17,75% u osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia w okresie od 2019-10-01 do 2019-12-31.

Zmianę stawki podatku należy wprowadzić przed realizacją rozliczenia umowy zlecenia u takiej osoby.

Wprowadzenie stawki podatku 17,75% dla umowy zlecenia wymaga:

  1.  Zmiany precyzji elementu %podatku od umowy zlecenia (ID 13095)
  2. Dodania wartości indywidualnej elementu %podatku od umowy zlecenia

 

Krok 2.1. Zmiana precyzji elementu %podatku od umowy zlecenia

Przejdź do pracownika na dane kadrowe i wybierz zestaw Podatki \Parametry podatkowe (ustawowe).

Edytuj element %podatku od umowy zlecenia i przejdź na zakładkę Atrybuty.

Na zakładce Atrybuty w pozycji Precyzja wybierz 0,01.

Po zmianie precyzji zapisz zmiany w definicji elementu.

Po powrocie do danych kadrowych pracownika odśwież dane klawiszem F5 lub ikoną Odczytaj.

 

Krok 2.2. Dodanie wartości indywidualnej elementu %podatku od umowy zlecenia.

Do elementu %podatku od umowy zlecenia dodaj nową wartość indywidualną z zakresem dat od pierwszego dnia miesiąca wypłaty według stawki 17,75% do końca roku 2019. Zapisz zmiany.


W podobny sposób jak zmiana stawki podatku dla umowy zlecenia można wprowadzić zmiany dla innych umów cywilnoprawnych.

  • (id 13092) %podatku od praw autorskich;
  • (id 13094) %podatku od umowy o dzieło;
  • (id 13093) %podatku od umów z art. 13;
  • (id 13308) %zryczałtowanego podatku dochodowego.