Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Sprawdzenie PIT-11(25) z kartą wynagrodzeń pracownika do 26 roku życia za rok 2019
 
 
Data dodania 01.01.2020
modyfikacja: 01.01.2020
Kod : KIP_15785

Ze względu na odrębne wykazywanie w PIT-11 przychodów pracowników do 26 roku życia uzyskane w okresie od 01. sierpnia do 31. grudnia 2019 weryfikację karty wynagrodzeń z PIT-11 trzeba przeprowadzić etapami: odrębnie za okres styczeń-lipiec 2019 oraz sierpień – grudzień 2019.

Przychody za miesiące styczeń – lipiec 2019 będą wykazane:

  • Ze stosunku pracy - w części E w wierszu 1
  • Z umów zlecenia – w części E w wierszu 5
  • Z umów o dzieło, z art. 13 pkt 7 i 9 – w części E w wierszu 4
  • Z umowy o dzieło – prawa autorskie – w części E w wierszu 7

Przychody za miesiące sierpień– grudzień 2019 będą wykazane:

  • Ze stosunku pracy - w części E w wierszu 2, jeżeli były opodatkowane; w części G, w poz. 87, jeśli pracownik złożył oświadczenie o korzystaniu ze zwolnienia z podatku
  • Z umów zlecenia – w części E w wierszu 6, jeżeli były opodatkowane; w części G, w poz. 88, jeśli pracownik złożył oświadczenie o korzystaniu ze zwolnienia z podatku
  • Z umów o dzieło, z art. 13 pkt 7 i 9 – w części E w wierszu 4
  • Z umowy o dzieło – prawa autorskie – w części E w wierszu 7

Odpowiednio z przychodami należy wykazywać w odpowiednich pozycjach składki na ub. społeczne i ub. zdrowotne. Więcej na ten temat w artykule PIT-11 (25) w Sage Kadry i Płace One Payroll - jak wypełnić i sprawdzić

W związku z powyższym sprawdzając kartę wynagrodzeń dla pracownika do 26 roku życia najlepiej wykonać ją odrębnie za okres styczeń-lipiec 2019 oraz sierpień – grudzień 2019. Można wykonać również jedną kartę wynagrodzeń za rok 2019 z podziałem na miesiące podatkowe, ale wtedy trzeba ręcznie sumować wartości z poszczególnych miesięcy.

Aby wykonać kartę wynagrodzeń za okres styczeń – lipiec 2019 w oknie Pracownicy wybierz okres Lipiec, np. lipiec podstawowy. Zaznacz Katalog pracowników, jako Status wybierz Aktualni pracownicy lub Wszyscy. Możesz posortować pracowników według daty urodzenia i zaznaczyć tylko tych poniżej 26 roku życia, tj. rok urodzenia 1993 i późniejsze.

Przyciskiem drukarki wywołaj okno Wykonaj raport, z zakładki Lista wybierz raport Karta wynagrodzeń, w sekcji Wykonaj raport dla: zaznaczonych, a następnie wybierz przycisk Wykonaj.

W parametrach wydruku należy wprowadzić następujące ustawienia:

Okres od 2019-01 do 2019-07

Zestaw składników – zestawienie podatkowe

Grupuj okresy – wg miesiąca rozliczeniowego podatku dochodowego

Prezentacja w układzie: Listy pracowników, Tylko podsumowania, Wykazuj pracowników na podsumowaniu.

Opcjonalnie można zaznaczyć wykonanie raportu do Excela.

Wynikiem raportu jest lista pracowników z łączną kwotą za cały wskazany okres 7 miesięcy.

Aby wykonać kartę wynagrodzeń za okres sierpień– grudzień 2019 w oknie Pracownicy wybierz okres Grudzień 2019, np. grudzień podstawowy. Zaznacz Katalog pracowników, jako Status wybierz Aktualni pracownicy lub Wszyscy. Możesz posortować pracowników według daty urodzenia i zaznaczyć tylko tych poniżej 26 roku życia, tj. rok urodzenia 1993 i późniejsze.

Przyciskiem drukarki wywołaj okno Wykonaj raport, z zakładki Lista wybierz raport Karta wynagrodzeń, w sekcji Wykonaj raport dla: zaznaczonych, a następnie wybierz przycisk Wykonaj.

W parametrach wydruku należy wprowadzić następujące ustawienia:

Okres od 2019-08 do 2019-12

Zestaw składników – zestawienie podatkowe

Grupuj okresy – wg miesiąca rozliczeniowego podatku dochodowego

Prezentacja w układzie: Listy pracowników – wynikiem raportów będą wykazane poszczególne miesiące podatkowe dla każdego pracownika, ale bez podsumowania

Zaznaczenie dodatkowo opcji: Tylko podsumowania, Wykazuj pracowników na podsumowaniu. – przy takiej opcji będzie wydruk tak jak poprzednio, czyli z łączną sumą wskazanych miesięcy dla poszczególnych pracowników.

Opcjonalnie można zaznaczyć wykonanie raportu do Excela.

Wynikiem raportu z zaznaczoną opcją: Prezentacja w układzie: Listy pracowników, Tylko podsumowania, Wykazuj pracowników na podsumowaniu jest lista pracowników z łączną kwotą za cały wskazany okres 5 miesięcy.

 

 

 

 

 

Pamiętaj!

Wykonanie karty wynagrodzeń za okres sierpień – grudzień 2019 z opcją wydruku: Prezentacja w układzie: Listy pracowników, Tylko podsumowania, Wykazuj pracowników na podsumowaniu wykaże oddzielnie przychód opodatkowany (Część E, wiersz 2) oraz przychody zwolnione (Część G), ale składki społeczne w elemencie składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego i zdrowotne w elemencie składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona będą wykazane w łącznej kwocie.

 

Dlatego w celu sprawdzenia składek społecznych dla pracownika etatowego wykazanych w PIT-11 poz. 70 od wartości elementu składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego należy odjąć kwotę wykazaną w pozycji Składki społ. od przychodów zwol. dla osób do 26 r.ż. UoP.

 

Podobnie w celu sprawdzenia składki zdrowotnej dla pracownika etatowego wykazanej w PIT-11 poz. 73 od wartości elementu składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona ubezpieczonego należy odjąć kwotę wykazaną w pozycji skł. na ub. zdrow. do odliczenia (UoP) dla osób do 26 r.ż.