Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
[F50/FKF] Potwierdzenie sald
 
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Sage 50c
Data dodania 03.01.2020
modyfikacja: 03.01.2020
Kod : FK_15794

Program umożliwia wydruk Potwierdzeń sald na koniec wybranego okres sprawozdawczego na podstawie wcześniej wprowadzonych rozrachunków. Aby wydrukować Potwierdzenia sald wykonaj następujące czynności:

- Wejdź w menu Rozrachunki

 

- Pojawi się okno Wyszukiwania rozrachunków. Określ następujące parametry:

 

1. Rozrachunki z: Kontrahenci

2. Typ rozrachunków: Razem

3. Stan rozrachunków: Wszystkie razem (wydrukują się także zerowe potwierdzenia sald) lub nierozliczone wszystkie

4. Stan na dzień: wskaż dzień, na który ma być wykonane potwierdzenie sald.

5. Pozycja: możesz podać numer kontrahenta z kartoteki, wtedy potwierdzenie sald zostanie wykonane tylko dla jednego podmiotu

 

- Po przejściu na listę rozrachunków wybierz przycisk Drukuj. Pojawi się okno Drukuj. W polu Nazwa raportu wybierz Potwierdzenie sald – graficzny i użyj przycisku Wykonaj.

 

- W kolejnym oknie wpisz lub wybierz z kartoteki Rachunków bankowych nazwę i numer konta bankowego firmy, który będzie widoczny na wydrukowanym Potwierdzeniu sald.   

 

- Program wygeneruje Potwierdzenia sald dla poszczególnych kontrahentów podzielone na Odcinek A (który zostaje u kontrahenta) i Odcinek B (który zwrotnie jest odsyłany do ciebie).

 

Jeżeli na podglądzie wydruku Potwierdzenie sald widoczna jest Lista niezgodności - na której pokazane są różnice między zapisami na koncie i rozrachunkami - oznacza to, że program nie jest w stanie wygenerować prawidłowego potwierdzenia sald, ponieważ istnieje niezgodność salda konta z rozrachunkami dla danego kontrahenta. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Najczęściej spotykaną jest błędne wypełnienie rozrachunków (brak rozliczenia lub transakcji) - wówczas należy uzupełnić rozrachunki na dokumentach. Dla rozrachunków walutowych różnice groszowe mogą także wynikać z zaokrągleń przy naliczaniu różnic kursowych - w takiej sytuacji można skorzystać z korekty rozrachunków. Lista niezgodności może wyświetlić się także w przypadku nieprawidłowo ustawionego filtra rozrachunków lub próby wydrukowania potwierdzenia sald tylko dla kilku zaznaczonych transakcji – w takim przypadku należy poprawić filtr wyszukiwania lub zaznaczyć na liście wszystkie rozrachunki dla kontrahenta.

- Na ostatnich stronach wydruku Potwierdzenia sald widoczne jest zestawienie wykonanych i wydrukowanych potwierdzeń, które może pomóc użytkownikom w prowadzeniu ewidencji wysłanych do kontrahentów potwierdzeń sald

Wybierając przycisk Adobe (1) można zapisać dokument potwierdzenie sald w .pdf (2) lub wysłać pocztą elektroniczną bezpośrednio do danego kontrahenta (3) (w tym przypadku należy mieć skonfigurowaną pocztę na komputerze).