Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Zdiagnozowane problemy dotyczące wysyłania PIT-11(25) za rok 2019
 
 
Data dodania 18.01.2020
modyfikacja: 27.01.2020
Kod : KIP_15828

Uprzejmie informujemy, że w Sage Kadry i Płace One Payroll 2020.1.b zdiagnozowaliśmy kilka problemów związanych z generowaniem PIT-11(25) za rok 2019.


Jednocześnie informujemy, że aktualizacja nie jest obowiązkowa dla wszystkich Użytkowników, a tylko dla tych, u których występują przedstawione problemy.

Mogą one występować sporadycznie w zależności od okoliczności opisanych poniżej.


Najnowsza poprawka, aktualizacja nr 4 dostępna tutaj zawiera rozwiązanie następujących problemów:


Problemy wyliczeniowe:

Problem 1:

Przeliczona zaliczka na podatek w PIT-11 w poz. 33 po wgraniu aktualizacji nr 3 z dnia 17.01.2020 - wartość zaliczki w poz. 33 nie zawierała zaliczki od zasiłków.

Problem 2:

Pracownik do 26 roku życia, korzystający z zwolnienia podatkowanego, który miał wypłacone w 2019 roku wynagrodzenie chorobowe, w PIT 11(25) w pozycji 86, 87 może mieć wykazaną zawyżoną wartość dla przychodów zwolnionych dla osób do 26 r.ż. (dwukrotnie policzone wynagrodzenie chorobowe). Uwaga! Problem dotyczy tylko sytuacji, gdy wynagrodzenie chorobowe było naliczone i zamknięte w wersji Sage Kadry i Płace 2020.

Problem 3:

W PIT-11(25) brakuje zaliczki na podatek dochodowy od praw autorskich przy umowie o pracę, które są w całości wynagrodzeniem autorskim (100%) lub są rozliczane w oddzielnym okresie płacowym.


Problem 4:

W PIT-11(25) poz. 29 jest zawyżony przychód o wpłatę pracodawcy z tytułu PPK za poprzedni miesiąc.


Problem 5:

Zaliczka na podatek od innych źródeł, poz. 68. Brak zaliczki z przychódu z innych źródeł lub niepoprawnie wykazywana zaliczka na podatek w PIT 11, jeżeli pracownik jednocześnie oprócz przychodu ze stosunku pracy otrzymuje również składniki zdefiniowane jako Inne źródła oraz zasiłki chorobowe/macierzyńskie.


Problem 6:

Podczas wykonywania deklaracji PIT-11 dla dużej liczby pracowników (ponad 150) pokazywał się komuniakt o błędzie: 'System.OutMemoryExcepetion' was thrown.


Problemy z pobieraniem wartości do wydruku PIT-11(25) lub weryfikacją e-deklaracji:


Problem 1:

Zgodnie z brzmieniem formularza PIT-11 w sekcji D w poz. 28: Koszty uzyskania przychodów, wykazane w poz. 30, zostały uwzględnione do wysokości przysługującej podatnikowi (zaznaczyć właściwy kwadrat) - ta pozycja dotyczy tylko przychodów wykazanych w wierszu 1. Takie ustawienia zostały wprowadzone w wersji 2020.1.b.

Jednakże po ostatnich konsultacjach z KIS, jeżeli pracownik otrzymał wyłaczne przychody wykazane w wierszu 2 i miał uwzględnione koszty uzyskania, to należy również zaznaczyć odpowiedni kwadrat w sekcji D.


Problem 2:

PIT-11 wykonany dla osoby, która ma rozliczone w programie wyłącznie prawa majątkowe (wiersz 7 bez kosztów uzyskania) - problem z weryfikacją e-deklaracji.


Problem 3:

PIT-11 wykonany dla osoby, ktora ma rozliczone\wprowadzone tylko wartości dla innych pozycji, np. poz.32 Dochód zwolniony od podatku - nie pobierają się wartości do wydruku.Rozwiązanie:


Plik: Aktualizacje_2020_1b_nowy.zip

Hasło do rozpakowania pliku: Sage2020

Opis wczytania rozwiązania: 


1. Wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy.

2. Zamknij program Sage Kadry i Płace One Payroll na wszystkich stanowiskach

3. Po rozpakowaniu będą dostępne cztery pliki:

  • Pliki: SageKiP.exe i Sage.PL.Reports.dll skopiuj do katalogu z instalacją programu w wersji 2020.1.b (podczas kopiowania plików zastąp dotychczasowe pliki)
  • plik Aktualizacje_2020_1b.dll, skopiuj do katalogu Dodatki, który znajduje się w katalogu z instalacją programu wersji 2020.1.b
  • plik PIT-11_25.xsl skopiuj do katalogu Raporty\Dane\E_Deklaracje, który znajduje się w katalogu z instalacją programu. Należy go skopiować na każdym komputerze.
4. Uruchom program Sage Kadry i Płace 2020.1.b i zaloguj się do firmy na użytkownika z prawami administratora

5. Pokaże się komunikat: Czy dla firmy [nazwa firmy] wykonać aktualizacje [Naprawa zawyżonego przychodu na PIT 11, podatek w pozycji 33 oraz inne źródła i zasiłek]? Wybierz Tak, aby wczytać rozwiązanie do bazy.

6. Następnie zaloguj się do bazy danych.

7. Przejdź do pracownika, u którego występuje problem

8. Wybierz zakładkę Płace\Miesiące-lata

9. Dla zakresu dat od 2019-01-01 do 2019-12-31 wybierz zestaw PIT-11 (2019-2020)

10. Nalicz miesiące i rok podatkowy poleceniem Nalicz/Wszystkie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy.

 

Jeżeli w programie obsługiwanych jest wiele firm, a problem występuję tylko w jednej z nich, to po wczytaniu aktualizacji do bazy, można usunąć plik Aktualizacje_2020_1b.dll z katalogu Dodatki w miejscu instalacji programu wersji 2020.1.b.

 

Powyższe rozwiązanie wystarczy wprowadzić tylko na jednym komputerze z wyjątkiem pliku PIT-11_25.xsl , który należy skopiować na każdym komputerze. Po wykonaniu aktualizacji zostanie ona wczytana do bazy danych.


 Uwaga!

Jeżeli w firmie występuje tylko jeden z problemów dotyczących pobierania wartości do wydruku PIT-11(25) lub weryfikacją e-deklaracji, to nie ma potrzeby wgrywania całej aktualizacji. Można pobrać wyłącznie plik PIT-11_25.xsl.

plik: PIT-11_25.xsl  - pobierz, rozpakuj i skopiuj do katalogu Raporty\Dane\E_Deklaracje, który znajduje się w katalogu z instalacją programu. Należy go skopiować na każdym komputerze.
 

Uwaga!

Jeżeli po zalogowaniu się do firmy, nie pokazuje się komunikat o wykonaniu aktualizacji, to proszę sprawdzić poniższe zalecenia.

Z uwagi na zabezpieczenia systemowe czasami po pobraniu pliku z Internetu we właściwościach pliku może zostać zaznaczona opcja jako plik zewnętrzny.

Proszę sprawdzić plik o nazwie ‘Aktualizacje_2020_1b.dll’ który został dodany do katalogu Dodatki czy we właściwościach pliku nie ma zaznaczonej opcji jako plik zewnętrzny albo Unblock.

Ten checkbox nie powinien być zaznaczony a może blokować wykonanie aktualizacji.