Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Odpowiedzi na najczęstsze pytania na temat JPK_V7
 
 
Data dodania 06.03.2020
modyfikacja: 16.11.2020
Kod : V7_15873

 

1. Co to jest JPK_V7

2. Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT

3. Jakie jest zastosowanie i zawartość JPK_V7?

4. Jakie są zasady wysyłki i podpisywania JPK_V7

5. W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu?

6. Na jakim wzorze należy dokonywać korekt JPK_VAT za okres gdy jeszcze nie obowiązywało JPK_V7?

7. Obecnie każdy podatnik świadczący usługi taksówek osobowych i rozliczający podatek VAT ryczałtem na druku VAT-12, jest zobowiązany do składania informacji JPK_VAT. Jednak nowy JPK_VAT z deklaracją nie obejmuje VAT-12. Czy w związku z powyższym należy sporządzać wyłącznie część ewidencyjną, a w części deklaracyjnej w pola obowiązkowe wpisać 0?

8. Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU_01- GTU_13?

9. Broszura informacyjna dla JPK_V7

10. Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?

11. Czy kody grup towarów i usług GTU, które służą do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży, należy stosować również do korekty z tytułu ulgi na złe długi dla podatku należnego?

12. Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU_01- GTU_13?

13. Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji „FP”, także podlegają temu oznaczeniu?

14. W jaki sposób robi się korekty błędnych oznaczeń GTU, gdy mimo prawidłowo wystawionej faktury popełniono błędy w ewidencji?

15. W jaki sposób należy prezentować w JPK_VAT z deklaracją faktury, dla których marża, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwotą ujemną?

16. Jak można zaimportować faktury do Sage 50C/Finanse i Księgowość ERP z programu innej firmy niż Sage, z nowymi atrybutami i grupami towarowymi, które obowiązują w nowym pliku JPK_V7?

17. Czy dla JPK_V7 istnieje obwiązek uzasadnienia przyczyny złożenia korekty?

18. Czy jeśli są błędy w JPK - system udziela informacji, której części dotyczy błąd/jaki błąd popełniono?

19. Czy faktura zbiorcza wystawiona do 3 zleceń transportowych też powinna być oznaczana znacznikiem RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących?

20. Czy kody GTU muszą być widoczne fizycznie na fakturze wystawianej dla klienta?

21. Czy jeśli mamy incydentalną sprzedaż środka trwałego w postaci samochodu to faktura sprzedaży powinna zostać oznaczona odpowiednim GTU?

22. Komunikat: "org.xml.sax.SAXParse Expection; Nieprawidłowy plik! Brakująca przestrzeń nazw JPK!" przy wysyłce pliku JPK_V7 przez aplikację Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0


 1.  Co to jest JPK_V7

 

 

JPK_V7 to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT

 

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

UWAGA: Oznacza to, że za okresy od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Jakie jest zastosowanie i zawartość JPK_V7?

 

JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12),jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

 

JPK_VAT będzie zawierać:

 

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

 

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Jakie są zasady wysyłki i podpisywania JPK_V7

 

Przedsiębiorca przygotuje i wyśle tylko jeden plik, który będzie zawierać część ewidencyjną oraz deklaracyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K). JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego).

 

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

 • JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
 • JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
 •  

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi.

 

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

 

Rozliczenia kwartalne:

 

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

 

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca

JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu?

 

 

 • jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług - faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem „FP”) należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione

 

 • jeżeli nabywcą jest konsument (osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej) - takie faktury należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione. Faktury (z oznaczeniem „FP”), wystawione na rzecz osoby fizycznej, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług

 

 • jeżeli nabywcą jest rolnik ryczałtowy - Faktury wystawione do paragonów na rzecz rolników ryczałtowych należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione.Faktury (z oznaczeniem „FP”) wystawione na rzecz rolników ryczałtowych są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Odpowiedź pochodzi ze strony MF https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 

 1. Na jakim wzorze należy dokonywać korekt JPK_VAT za okres gdy jeszcze nie obowiązywało JPK_V7?

 

We wrześniu 2020 r. u podatnika zaistniała konieczność złożenia korekty JPK_VAT za luty 2020 r. Jaki wariant schemy JPK_VAT należy użyć do korekty JPK_VAT za luty 2020 r.?

 

 

Wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_VAT korygujemy na wariancie schemy JPK_VAT(3). Dlatego dokonując we wrześniu 2020 r. korekty JPK_VAT za miesiąc luty 2020 r. należy użyć wariant schemy JPK_VAT(3).

 

 

Odpowiedź pochodzi ze strony MF https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Obecnie każdy podatnik świadczący usługi taksówek osobowych i rozliczający podatek VAT ryczałtem na druku VAT-12, jest zobowiązany do składania informacji JPK_VAT. Jednak nowy JPK_VAT z deklaracją nie obejmuje VAT-12. Czy w związku z powyższym należy sporządzać wyłącznie część ewidencyjną, a w części deklaracyjnej w pola obowiązkowe wpisać 0?

 

Nowy JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć wyłącznie rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast odnosił się do skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

 

Podatnicy rozliczający podatek VAT w ramach ww. deklaracji, w tym skróconej deklaracji VAT-12, nie będą zobowiązani do składania nowego JPK_VAT z deklaracją.

 

Odpowiedź pochodzi ze strony MF https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU_01- GTU_13?

 

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

 

Odpowiedź pochodzi ze strony MF https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Broszura informacyjna dla JPK_V7

 

https://www.podatki.gov.pl/media/5833/broszura-informacyjna-jpk_vat-z-deklaracj%C4%85.pdf

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 

 1. Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?

 

W ewidencji sprzedaży taką transakcję należy oznaczyć „TP”. W ewidencji zakupu należy wskazać natomiast oznaczenie „IMP”.

 

Odpowiedź pochodzi ze strony MF https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 

 

 1. Czy kody grup towarów i usług GTU, które służą do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży, należy stosować również do korekty z tytułu ulgi na złe długi dla podatku należnego?

 

W przypadku korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z tytułu ulgi na złe długi dla podatku należnego, nie stosuje się oznaczeń kodów grup towarów i usług GTU.

 

 

Odpowiedź pochodzi ze strony MF https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU_01- GTU_13?

 

Nie. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

 

 

Odpowiedź pochodzi ze strony MF https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji „FP”, także podlegają temu oznaczeniu?

 

Istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich faktur, które zapewniają zapisy prawidłowe pod względem technicznym i wnoszą do pliku kompletne dane analityczne, tj.:

 

 • prezentowanie faktury korygującej ze znacznikiem „FP”. Należy pamiętać, że faktury oznaczane „FP” nie są brane pod uwagę do sum kontrolnych ewidencji. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus) musi być uwzględniana, np. w wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej - odpowiednio powiększonym lub pomniejszonym. W przypadku korekt na plus różnica może też być dodatkowo zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględniona w pliku,

 

 • prezentowanie faktury korygującej bez znacznika „FP”. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus) nie może być uwzględniana w innym wierszu, np. dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej, który nie jest wówczas powiększany lub pomniejszany. Sposób ten jest wykluczony w przypadku korekt na plus, jeśli są one dodatkowo zaewidencjonowane na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględnione.

 

 

Odpowiedź pochodzi ze strony MF https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 

 1. W jaki sposób robi się korekty błędnych oznaczeń GTU, gdy mimo prawidłowo wystawionej faktury popełniono błędy w ewidencji?

 

Istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich korekt:

 

 • całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym. Ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd,

 

 • pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd.

 

W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

 

Odpowiedź pochodzi ze strony MF https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. W jaki sposób należy prezentować w JPK_VAT z deklaracją faktury, dla których marża, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwotą ujemną?

 

Przy opodatkowaniu dostawy towarów używanych na zasadach szczególnej procedury dot. towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy dla danej transakcji zrealizowana marża jest kwotą ujemną, w JPK_V7M (JPK_V7K) dot. ewidencjonowanej faktury, należy:

 

 • w części ewidencji dotyczącej sprzedaży, dla faktury dokumentującej transakcję sprzedaży, w której wystąpiła marża ujemna - zastosować oznaczenie MR_UZ, a w polach właściwych dla sprzedaży i podatku należnego według odpowiednych stawek VAT - wykazać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marżę pomniejszoną o podatek należny, w tym również kwotę marży ujemnej i podatek należny od marży, który dla marży ujemnej wynosi 0,00 zł. Zapis należy uzupełnić o podanie kwoty brutto faktury w polu SprzedazVAT_Marza,

 

 • w części ewidencji dotyczącej zakupu - wykazać dokumenty zakupu związane z ww. dostawą w procedurze marży, z podaniem jedynie wartości brutto w polu ZakupVAT_Marza,

 

 • w części deklaracji - wykazać zbiorcze wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego dla poszczególnych stawek VAT, które wynikają z części ewidencji. W zbiorczych wartościach podstawy opodatkowania dla poszczególnych stawek VAT nie ujmuje się ujemnych kwot marż, dla których podatek należny wynosi 0,00 zł. Dodatkowo w informacji dodatkowej deklaracji należy podać „1” w polu P_64.

 

 

 

Odpowiedź pochodzi ze strony MF https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Jak można zaimportować faktury do Sage 50C/Finanse i Księgowość ERP z programu innej firmy niż Sage, z nowymi atrybutami i grupami towarowymi, które obowiązują w nowym pliku JPK_V7?

 

Aby zaimportować faktury z programu innej firmy, konieczna jest licencja na Import danych dla JPK_V7.

W celu sprawdzenia posiadanych licencji:

 • Sage 50C – wejdź do firmy i z górnego paska wybierz menu Administracja\Licencje. Podświetl  licencję dla Sage 50C (F50-XXXXXX) i w tabelce po prawej stronie sprawdź czy masz aktywne licencje widoczne na poniższym obrazku.

 

 

 

 • Finanse i Księgowość ERP – wejdź do modułu Administracja i zaloguj się do firmy. Z górnego paska wybierz menu Administracja\Licencje. Podświetl  licencję dla Finanse i Księgowość ERP (FKF-XXXXXX) i w tabelce po prawej stronie sprawdź czy masz aktywne licencje widoczne na poniższym obrazku.

 

 

Jeżeli funkcje te są nieaktywne prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Sage.

 

 

Ponadto aby import był możliwy należy zmodyfikować szablon importu specjalnego oraz dane importowane.

Import atrybutów JPK_V7 obsługiwany jest w sekcji dokument, a grup towarowych w sekcji rejestr. W szablonie importu, w obu sekcjach zostało dodane pole o nazwie “JPK_V7” w postaci:

$atrJpkV7   = [JPK_V7]

 

Importowane atrybuty/grupy towarowe powinny być prezentowane w formie skrótów oddzielonych przecinkiem, bez spacji

 

Przykładowa wpis w sekcji Dokument w importowanych danych powinien wyglądać następująco:

 

JPK_V7=RO,MK,VAT_RR,B_SPV_DOSTAWA,MPP

 

Przykładowa wpis w sekcji Rejestr w importowanych danych powinien wyglądać następująco:

 

JPK_V7=GTU_01, GTU_05, GTU_13

 

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Czy dla JPK_V7 istnieje obwiązek uzasadnienia przyczyny złożenia korekty?

 

Tak. W wersji JPK_V7M i JPK_V7K jest taki obowiązek. Dla części deklaracyjnej, zaznaczenie pola Korekta deklaracji (wiersz: Cel złożenia formularza) od razu włącza obowiązek wypełnienia pola Przyczyny złożenia korekty w polu nr 70. Bez wypełnienia Przyczyny złożenia korekty nie da się poprawnie zapisać części deklaracyjnej JPK_V7.

 

 

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Czy jeśli są błędy w JPK - system udziela informacji, której części dotyczy błąd/jaki błąd popełniono?

 

Na każdym kroku przygotowywania pliku JPK_V7 Użytkownik jest „pilnowany” czy wykonuje poprawne czynności. Oczywiście, jeśli Użytkownik popełnił błąd w części merytorycznej, np. pominął jakąś fakturę w danym okresie, która powinna być, nie nadał atrybutu, który powinien być, to tego system nie wskaże, ale na przykład zidentyfikuje sytuację, gdy są źle łączone części deklaracyjne z ewidencyjną (różne okresy), gdy są jakieś błędy rachunkowe, gdy z zawartości części ewidencyjnej nie wynika zawartość deklaracyjna, itp..

Gotowy plik JPK_V7 można obejrzeć w narzędziu do oglądania zawartości, ma on zaimplementowane podstawowe reguły poprawności danych.

Silniejsze wsparcie w analizie potencjalnych błędów merytorycznych oferujemy w Sage e-Audytor, również weryfikację w oparciu o inne pliki JPK

 

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Czy faktura zbiorcza wystawiona do 3 zleceń transportowych też powinna być oznaczana znacznikiem RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących?

 

 

Początkowo w dokumentacji MF wskazane było ogólnie na dokumenty zbiorcze, a sprzedaż z kas rejestrujących była podawana jako przykład, ale obecnie w dokumentacji MF do oznaczeń RO podawane są tylko dokumenty z kas rejestrujących. Czyli faktura do kilku zleceń, nie jest dokumentem, który powinien być oznaczany atrybutem RO.

 

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Czy kody GTU muszą być widoczne fizycznie na fakturze wystawianej dla klienta?

 

W Ustawie VAT, w temacie zawartości faktury VAT nic się nie zmieniło. Podobnie w zawartości pliku JPK_FA, więc oznaczenia, jakie zostały wprowadzone na potrzeby rozliczania podatku VAT dotyczą tylko sprawozdawczości VAT.

 

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Czy jeśli mamy incydentalną sprzedaż środka trwałego w postaci samochodu to faktura sprzedaży powinna zostać oznaczona odpowiednim GTU?

 

Wymóg oznaczenia GTU dla sprzedaży samochodu jest zdefiniowany poprzez kody CN: CN 8701 – 8708 oraz

CN 8708 10, więc obowiązek ten, należy zweryfikować według tego kryterium. Jeśli sprzedawany samochód podlega Klasyfikacji CN wskazanej w dokumentacji MF, wówczas należy taką sprzedaż oznaczyć poprzez kod GTU na potrzeby raportowania podatku VAT.

 

 

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek

 

 1. Komunikat: "org.xml.sax.SAXParse Expection; Nieprawidłowy plik! Brakująca przestrzeń nazw JPK!" przy wysyłce pliku JPK_V7 przez aplikację Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0

 

Aplikacja Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0 nie umożliwia wysyłki nowych plików JPK_V7. Dla JPK_V7  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe narzędzie do wysyłki Klient JPK_WEB.

 • Narzędzie jest dostępne w poniższej lokalizacji:

https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client

__________________________________________________________________________

 

Powrót na początek