Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
[KIP 2020.2] Wykazywanie w ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez pracodawcę
 
 
Data dodania 13.03.2020
modyfikacja: 13.03.2020
Kod : KIP_15884

Zgodnie z nowymi wytycznymi opublikowanymi przez ZUS w dniu 26.02.2020 dotyczącymi wykazywania w raporcie ZUS RCA wpłat do PPK informujemy, że przygotowaliśmy dodatkowe rozwiązanie do wersji Sage Kadry i Płace 2020.2 zmieniające sposób wykazywania wpłat PPK pracodawcy w RCA.

Zmiana polega na tym, że wpłata PPK pracodawcy ma być wykazywana w deklaracji RCA za miesiąc, w którym wpłaty PPK zostały przekazane do instytucji finansowej czyli w miesiącu rozpoznania przychodu z tego tytułu.

Dodatkowo uzyskaliśmy od ZUS informację uzupełniającą ten komunikat, iż:

  • w przypadku osób, u których przychód rozpoznano po zakończeniu zatrudnienia, za ten okres należy złożyć deklarację RCA z kodem tytułu ubezpieczenia „3000” oraz
  • nie ma konieczności korygowania deklaracji RCA, jeśli dotychczas wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę została wykazana w okresie, za który była należna, zamiast w okresie, w którym rozpoznano przychód.

 

Rozwiązanie:

Plik: Aktualizacje 2020_2_RCA.zip


Opis wczytania rozwiązania:
1. Wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy.

2. Zamknij program Sage Kadry i Płace One Payroll na wszystkich stanowiskach

3. Po rozpakowaniu będą dostępne dwa pliki:

  • plik Aktualizacje_2020_2.dll z katalogu Dodatki, skopiuj do katalogu Dodatki, który znajduje się w katalogu z instalacją programu wersji 2020.2
  • plik Parametry2020_RCA.xml z katalogu Raporty\Dane skopiuj do katalogu Raporty\Dane który znajduje się w katalogu z instalacją programu. Należy go skopiować na każdym komputerze.

 

4. Uruchom program Sage Kadry i Płace 2020.2 i zaloguj się do firmy na użytkownika z prawami administratora

5. Pokaże się komunikat: Czy dla firmy [nazwa firmy] wykonać aktualizacje [Wykazywanie wpłat PPK pracodawcy w ZUS RCA]? Wybierz Tak, aby wczytać rozwiązanie do bazy.

6. Następnie zaloguj się do bazy danych.

 

Jeżeli w programie obsługiwanych jest wiele firm, a PPK występuję tylko w jednej z nich, to po wczytaniu aktualizacji do bazy, można usunąć plik Aktualizacje_2020_2.dll z katalogu Dodatki w miejscu instalacji programu wersji 2020.2.

 

Powyższe rozwiązanie wystarczy wprowadzić tylko na jednym komputerze z wyjątkiem pliku Parametry2020_RCA.xml, który należy skopiować na każdym komputerze. Po wykonaniu aktualizacji zostanie ona wczytana do bazy danych.

 

Opis funkcjonalności:

Wprowadzono następujące zmiany:

  • w zestawie Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) został dodany nowy element Czy wykazać wpłatę PPK pracodawcy w ZUS RCA? Domyślnie element od 2020-02-01 ma ustawioną wartość Tak, co powoduje wykazywanie wpłaty PPK pracodawcy w deklaracji ZUS RCA w poz. 27. Przestawienie wartości na Nie oznacza brak wykazywania wpłaty PPK w deklaracji ZUS RCA.
  • w zestawie Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) został dodany nowy element Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK w ZUS RCA, w którym należy ustawić odpowiednią wartość.

Jeżeli element ma wartość 0, to PPK wpłata podstawowa pracodawca i PPK wpłata dodatkowa pracodawca będą wykazywane w ZUS RCA w miesiącu naliczenia wpłaty.

Jeżeli element ma wartość 1, to PPK wpłata podstawowa pracodawca i PPK wpłata dodatkowa pracodawca będą wykazywane w miesiącu następnym, po miesiącu, za który wpłata została naliczona.

  • w klasie elementów ZUS RCA PPK usunięto dotychczasowe elementy, a w ich miejsce wprowadzono elementy PPK wpłata pracodawcy w okresie ZUS i PPK wpłata pracodawcy w okresie ZUS dla um. cw.

 

 

Wykorzystanie funkcjonalności w pierwszym miesiącu generowania RCA wg nowych wytycznych.

Po wczytaniu rozwiązania należy odpowiednio ustawić wartość w ww. elementach w danych kadrowych firmy.

Wartość elementu Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK w ZUS RCA powinna odpowiadać wartości elementu Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK.

Jeżeli wpłaty do instytucji finansowej wykonywane są do 15-go dnia następnego miesiąca, czyli elementy Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK w ZUS RCA, Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK będą miały wartość 1, to należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie ZUS RCA za pierwszy miesiąc po wgraniu rozwiązania, aby nie przekazywać do ZUS po raz drugi informacji o wpłatach PPK za ten sam miesiąc.

Przykład:

Wynagrodzenie wypłacone w styczniu 2020, wpłaty PPK przekazane do instytucji finansowej 13.02.2020; wpłata PPK pracodawcy wykazana w deklaracji RCA za miesiąc 01-2020 i przekazana do ZUS (wg nowych wytycznych, powinna być wykazana w deklaracji 02-2020).

Kolejne wynagrodzenie wypłacone w lutym 2020, wpłaty PPK przekazane do instytucji finansowej 12.03.2020; wpłata PPK pracodawcy powinna zostać wykazana wg nowych wytycznych w deklaracji RCA za miesiąc 03-2020.

Wykonując deklaracje RCA po wgraniu rozwiązania i wprowadzeniu powyższych ustawień, w deklaracji RCA za miesiąc 02-2020 program nie pobierze wpłaty PPK pracodawcy za miesiąc 01-2020; w poz. 27 będą wartości zerowe, co wynika z ustawienia elementu Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK w ZUS RCA, który domyślnie ma ustawioną wartość w firmie jako 0 z zakresem dat do 2020-01-31.

Uwaga!

Jeżeli deklaracja ZUS RCA za miesiąc 02-2020 została już wykonana i zostały w niej wykazane wpłaty PPK, które zostały naliczone w wynagrodzeniu wypłaconym w lutym, to przy domyślnych ustawieniach można wykonać korektę deklaracji RCA za miesiąc 02-2020 – w poz. 27 będą wykazane wartości zerowe.

Uwaga!

Jeżeli nie chcesz wykonywać korekty deklaracji ZUS RCA za miesiąc 02-2020, tylko dopiero od deklaracji ZUS za miesiąc 03-2020 wykazywać wpłaty PPK pracodawcy wg nowych wytycznych, to należy ustawić wartość elementu Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK w ZUS RCA jako 0 z zakresem dat do 2020-02-29.

Uwaga!

Dodany element Czy wykazać wpłatę PPK pracodawcy w ZUS RCA? funkcjonuje obecnie wyłącznie dla ustawienia jako Tak. W kolejnych wersjach będziemy rozszerzać jego zmiany.

 

Uwaga do wczytania aktualizacji!

Jeżeli po zalogowaniu się do firmy, nie pokazuje się komunikat o wykonaniu aktualizacji, to proszę sprawdzić poniższe zalecenia.

Z uwagi na zabezpieczenia systemowe czasami po pobraniu pliku z Internetu we właściwościach pliku może zostać zaznaczona opcja jako plik zewnętrzny.

Proszę sprawdzić plik o nazwie ‘Aktualizacje_2020_1b.dll’ który został dodany do katalogu Dodatki czy we właściwościach pliku nie ma zaznaczonej opcji jako plik zewnętrzny albo Unblock.

Ten checkbox nie powinien być zaznaczony a może blokować wykonanie aktualizacji.