Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Wypłata wynagrodzenia po zmarłym pracowniku spadkobiercy/om
 
 
Data dodania 31.03.2020
modyfikacja: 31.03.2020
Kod : KIP_15918

Zgodnie z art. 631 Kodeksu pracy:

§ 1. Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

§ 2. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

W programie Sage Kadry i Płace One Payroll nie ma zdefiniowanego składnika do rozliczenia wynagrodzenia po zmarłym pracowniku. Istnieje możliwość wykazania wynagrodzenia po zmarłym pracowniku w deklaracji podatkowej jako prawa majątkowe.

Dodatkowo pracodawca zmarłego pracownika ma obowiązek wypłacić odprawę pośmiertną, która przysługuje małżonkowi zmarłego pracownika oraz innym członkom rodziny spełniającym warunki do otrzymania renty rodzinnej (art. 93 K.p.) – w tym celu skorzystaj z instrukcji

 

Pamiętaj!

W kartotece zmarłego pracownika w miesiącu wygaśnięcia stosunku pracy w kalendarzu zrealizuj zdarzenia: wygaśnięcie umowy o pracę, ekwiwalent za urlop, rozwiązanie stosunku pracy.

Następnie na zakładce Płace\Wynagrodzenie wyzeruj wszystkie składniki z lewej strony, również zasiłek. ZUS RSA wykona się, bo dane do deklaracji pobierane są z danych kadrowych pracownika. Jeśli firma jest uprawniona do wypłaty zasiłków, to należy w kartotece zmarłego pracownika, w tym okresie, w którym został rozliczony zasiłek, wpisać ręcznie kwotę zasiłku w elemencie naliczenia Zasiłki opodatkowane (ogółem). Z tej pozycji zostanie ona pobrana do deklaracji ZUS DRA. Działania te, wykonaj po wprowadzeniu wszystkich składników wynagrodzenia i zrealizowaniu wygaśnięcie umowy o pracę tak, aby wyliczyć końcową kwotę brutto (z uwzględnieniem zasiłków), która ma być wypłacona spadkobiercy/om.

Dla zachowania szczegółowej ewidencji wynagrodzenia, które przysługiwało zmarłemu pracownikowi możesz wykonać raport Wydruk kontrolny systemu wynagrodzeń – wartości.

Raport należy wykonać przed wyzerowaniem składników wynagrodzenia i można go zapisać w pliku PDF.

 

Pierwszym krokiem do wypłaty wynagrodzenia spadkobiercy jest wprowadzenie i uzupełnienie danych w zakładce Dane kadrowe\Dane osobowe pracownika\ Pracownik, które są konieczne do sporządzenia deklaracji podatkowej.

Aby wypłacić wynagrodzenie po zmarłym pracowniku uprawnionym członkom rodziny jako prawa majątkowe należy skorzystać z umowy cywilnoprawnej Prawa autorskie.

Pamiętaj!

Aby poprawnie rozliczyć prawa autorskie utwórz pomocniczy okres płacowy z wykorzystaniem rodzaju szablonu listy płac Umowy cywilnoprawne. Jeżeli masz już utworzony okres płacowy na szablonie umowy cywilnoprawne a nie chcesz, aby ta wypłata była rozliczona na tym okresie, skorzystaj z instrukcji Tworzenie kilku okresów płacowych dla umów cywilnoprawnych

 

 

Krok 1 Rejestracja umowy Prawa autorskie

1.1 Otwórz kartotekę spadkobiercy i przejdź na zakładkę Kalendarz, wybierz dzień, w którym ma być zawarta umowa, następnie na dole okna wybierz Stosunek pracy\Zawarcie umowy cywilnoprawnej

 

1.2 Rozwiń listę dostępnych zdarzeń i wybierz Prawa autorskie. Zatwierdź zdarzenie.

1.3 W oknie Edycja elementu kadrowego „Prawa autorskie” w elemencie kwota wprowadź kwotę jaka ma zostać rozliczona. Zapisz zmiany.

1.4 Wykonaj raport Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich

1.5 W podglądzie wydruku umowy pojawi się okno z pytaniem: Czy wypełnić deklaracje zgłoszeniową ZUS dla tej umowy?  wybierz Nie.

Krok 2 Rozliczenie umowy Prawa autorskie

2.1 Na zakładce Kalendarz zaznacz dzień, w którym ma być rozliczona umowa, na dole okna wybierz Stosunek pracy\Rozliczenie umowy cywilnoprawnej.

2.2 Jako zdarzenie wybierz Rozliczenie praw autorskich, w polu Transakcja z rozwijanego menu wskaż Prawa autorskie. Zatwierdź zdarzenie.

2.3 W oknie Edycja elementu kadrowego „Rozliczenie praw autorskich” odnajdź elementy procent kosztów oraz koszty uzyskania, wprowadź wartość 0. Zapisz zmiany.

Tak rozliczona umowa będzie jedynie opodatkowana. Kwota znajdzie się w deklaracji PIT-11 w pozycji prawa majątkowe.