Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
PPK – przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy
 
 
Data dodania 01.07.2020
modyfikacja: 01.07.2020
Kod : KIP_16108

Wprowadzenie merytoryczne na podstawie opracowania Zagadnienia prawne w zakresie Ustawy o PPK v. 1.61 dostępnego na portalu mojeppk.pl

 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o PPK, w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej. To oznacza, że nie finansuje się wpłat do PPK obliczanych od wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres to wynagrodzenie przysługuje, ani też czy przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy obejmuje cały miesiąc kalendarzowy. Zwolnienie z finansowania wpłat do PPK obejmuje - w pełnej wysokości - wpłaty obliczane od wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wpłaty do PPK nie są finansowane tylko w stosunku do uczestników PPK objętych przestojem ekonomicznym oraz obniżonym wymiarem czasu pracy.

Powyższe oznacza dla przykładu, że - jeśli przestój ekonomiczny został wprowadzony na okres od 5 kwietnia do 31 maja 2020 r. - to:

  • wpłat do PPK naliczonych przed 5 kwietnia 2020 r. należy dokonać, niezależnie od wprowadzonego przestoju ekonomicznego,
  • od wynagrodzenia wypłaconego w okresie od 5 kwietnia do 31 maja 2020 r. wpłat do PPK nie nalicza się i nie dokonuje.

Pracodawca nie powinien finansować wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy. Natomiast nie ma przeszkód, aby uczestnik PPK zdecydował się na finansowanie zarówno wpłat podstawowych, jak i wpłat dodatkowych, w tym okresie - pomimo tego, że wpłaty do PPK nie są finansowane przez pracodawcę. Po otrzymaniu takiej deklaracji uczestnika PPK, należy naliczać, pobierać i dokonywać wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

 

Sage Symfonia Kadry i Płace - Wprowadzenie przestoju ekonomicznego dla celów PPK

Do obsługi sytuacji niefinansowania wpłat PPK w okresie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy wprowadziliśmy w programie Sage Symfonia Kadry i Płace od wersji 2020.3.a dodatkowe elementy i wzorzec kadrowo-płacowy PPK przestój ekonomiczny.

Do celów ewidencyjnych można skorzystać z nowego elementu kadrowego - PPK czasowe zwolnienie z wpłat dodanego do zestawu kadrowego Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK). Ten element służy wyłącznie do ewidencji okresu przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy i nie ma wpływu na wyliczenia wynagrodzeń.

Do słownika elementu PPK czasowe zwolnienie z wpłat ewidencja można dodawać i stosować własne elementy słownika.

Element ma zasięg wartości ogólnodostępny, co oznacza, że można go dodawać w danych kadrowych firmy, pracownika lub wzorca.


Wzorzec PPK przestój ekonomiczny odpowiada za wyliczenia płacowe i zawiera parametr sterujący PPK naliczanie wpłat w okresie przestoju z trzema opcjami:

  • brak wpłat (ustawienie domyślne),
  • wpłata pracownika (wpłata wynikająca z decyzji pracownika),
  • wpłaty zgodnie z deklaracją (wpłaty na PPK bez przepisów przestojowych).

Jeżeli przestój ekonomiczny został wprowadzony w trakcie miesiąca, lub kończy się w trakcie miesiąca i obejmuje tylko część wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu, to w okresie, w którym wpłaty powinny być naliczane w pełnej wysokości należy zmienić ustawienie parametru, aby wpłaty w tym okresie były naliczane zgodnie z deklaracją.

Przykład:

Obniżony wymiar czasu pracy został wprowadzony w firmie w okresie od 20.04. do 19.06.2020. pracownik ma przypisany wzorzec PPK przestój ekonomiczny w zakresie dat od 20.04. do 19.06.2020.

Wynagrodzenie podstawowe za czerwiec wypłacane jest do 10-go następnego miesiąca. W czerwcu w osobnym okresie pracownik otrzymał premię, która była wypłacona 15.06. Od premii nie należy naliczać wpłat PPK, bo wypłata nastąpiła w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, natomiast od wynagrodzenia podstawowego wypłaconego do 10 lipca, należy naliczyć wpłaty PPK.

Domyślnie we wszystkich okresach z miesięcy kwiecień – maj – czerwiec u pracownika będzie widać ustawienie parametru PPK naliczanie wpłat w okresie przestoju jako brak wpłat.

Aby dla wszystkich pracowników w okresie czerwiec podstawowy były naliczane wpłaty PPK należy w edycji wzorca PPK przestój ekonomiczny na zakładce System\Wartości domyślne dla okresu czerwiec podstawowy zmienić ustawienie parametru PPK naliczanie wpłat w okresie przestoju jako wpłaty zgodnie z deklaracją.

Po zapisaniu zmian wpłaty PPK u pracowników w tym okresie będą naliczane.

 

Pracownik złożył oświadczenie o naliczeniu wpłat w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Jeżeli pracownik złożył oświadczenie o chęci dokonywania przez siebie wpłat PPK należy na zakładce Płace\Wynagrodzenie w parametrze PPK naliczanie wpłat w okresie przestoju ustawić wartość indywidualną jako Wpłata pracownika.

Aby móc ustawić wartość indywidualną parametru dla pracownika wybierz z menu podręcznego polecenie Wartość\ Wartość indywidualna.

Zmienić ustawienie Brak wpłat na Wpłata pracownika i zapisać zmiany.

Wpłata PPK pracodawcy nadal nie będzie się naliczać, będzie naliczana tylko wpłata pracownika.