Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Wydanie wersji Sage Symfonia Kadry i Płace 2020.5
 
 
Data dodania 01.07.2020
modyfikacja: 02.07.2020
Kod : KIP_16109


Informujemy, że wydaliśmy nową wersję Sage Symfonia Kadry i Płace 2020.5

 

Główne zmiany:

 1. Zmiana nazwy programu:

Wraz z wydaniem tej wersji powracamy do nazwy „Sage Symfonia Kadry i Płace”.

 1. Nowa obsługa procesu zatrudnienia pracownika:

W tej wersji oddajemy pierwszy etap zmian ukierunkowanych na ułatwienie korzystania z programu. Jest to nowa obsługa procesu zatrudnienia. Nowy kreator prowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie etapy procesu. W dowolnym momencie użytkownik może przerwać proces i powrócić do niego później. Kreator umożliwia też zatrzymanie procesu w momencie umożliwiającym naliczenie wynagrodzenia za dany okres zatrudnianemu pracownikowi bez konieczności uzupełnienia wszystkich danych dostępnych w kreatorze.  

 1. Zarządzanie PPK:
 • Dostosowano rejestrację zgłoszenia wpłaty dodatkowej pracownika do najnowszych wytycznych PFR. Zgodnie z aktualną wykładnią, jeśli pracownik w momencie przystąpienia do PPK nie określił wysokości wpłaty dodatkowej i dokona takiej dyspozycji w późniejszym okresie, należy ją naliczyć już w miesiącu otrzymania wniosku pracownika.
 • Dostosowano do najnowszych wytycznych PFR obliczanie 3-miesięcznego stażu pracowników nowozatrudnionych. Dotychczas okres pierwszych 3-ch miesięcy zatrudnienia inaczej był liczony dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a inaczej dla osób pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych. Aktualne wyjaśnienia opublikowane przez PFR definiują „pierwsze 3 miesiące zatrudnienia” jako 90 dni bez względu na formę umowy.
 1. Konwersja raportów w formacie WORD na REPX:

Rozpoczęliśmy prace nad przeniesieniem raportów dostępnych w formacie WORD do formatu REPX, co pozwoli w przyszłości uniezależnić Sage Symfonia Kadry i Płace od pakietu MS Office. W tej wersji zmienione zostały raporty:

 • Aneks do umowy o pracę,
 • Oświadczenie zleceniobiorcy,
 • Porozumienie o rozwiązaniu Umowy o Pracę, 
 • Oświadczenie o wymierzeniu kary pieniężnej,
 • Raport użytkownika

Wraz z kolejnymi wersjami pojawią się następne. Użytkownicy nadal będą mogli dostosowywać te raporty do własnych potrzeb wykorzystując wbudowany w Sage Symfonia Kadry i Płace kreator raportów REPX. W związku z tą zmianą każdemu klientowi, któremu przysługuje wersja 2020.5, została aktywowana w licencji funkcjonalność „Edytor raportów REPX”.     

 1. Likwidacja VBA:

Każde z dotychczasowych rozwiązań wymaga przekompilowania i podmiany w projektach referencji do biblioteki <Interop.mxkd.dll>, w przeciwnym wypadku rozwiązanie po aktualizacji Sage Symfonia Kadry i Płace do wersji 2020.5 przestanie działać.

W związku z tą zmianą, wszystkim klientom, którzy obecnie mają w licencji aktywną funkcjonalność „Visual Basic For Applications” została automatycznie aktywowana funkcjonalność „Dodawanie własnych okien i kontrolek”, potrzebna do uruchomienia rozwiązań w nowym mechanizmie.

 

 1. Dodatkowe zmiany:
 • Nowe RCA – nowy wzór – zgodnie z komunikatem ZUS – ma być stosowany począwszy od rozliczeń za czerwiec 2020 r. przekazywanych w lipcu 2020 r. Jedocześnie przygotowaliśmy fixy do wersji 2020.3 oraz 2020.3a zawierające aktualizację ZUS RCA. Nowy wzór ZUS DRA nie wymaga zmian w Sage Symfonia Kadry i Płace, gdyż zmieniono tylko opisy na formularzu. 
 1. Dodatkowe informacje: Wersja 2020.5 nie wspiera pracy na: Win 7, 8.0, 8.1 oraz SQL 2012/2014. Od 1.07.2020 Sage wycofuje wsparcie dla swoich produktów pracujących na tych środowiskach.

 

Informacje na temat aktualizacji:

 1. Aktualizacja jest pełną wersją, wymaga instalacji na każdym stanowisku.
 2. Konwersja jest możliwa z wersji 2020, 2020.1, 2020.1.a, 2020.1.b, 2020.2, 2020.3 oraz 2020.3a

Ważne linki:

 

Wymagania systemowe

Opis zmian

 

 

Pliki instalacyjne 2020.5 dostępne są tutaj:

 

 

Wyjaśnienie plików instalacyjnych:

 • Install_KIP_2020.5.exe - Instalator programu Sage Symfonia Kadry i Płace 2020.5;
 • Instaluj_KIP.exe – obraz płyty z całym pakietem instalacyjnym Sage Kadry i Płace One Payroll 2020.5 wraz z instalatorem MS SQL; dla nowych Użytkowników, którzy po raz pierwszy instalują program i SQL-a;
 • Install_SymfoniaServicesKIP_2020.5.exe – Instalator Konfiguracji globalnej (Symfonia Services) 2020.5 dla pracy wielostanowiskowej dla licencji wielofirmowej (Biura rachunkowe).

 

 

 

Pamiętaj!

Aktualizację programu Sage Kadry i Płace One Payroll może przeprowadzić użytkownik z prawami administratora. Przed aktualizacją należy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy.