Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Sage Symfonia Kadry i Płace - Nowy kreator zatrudniania pracowników etatowych.
 
 
Data dodania 05.07.2020
modyfikacja: 03.09.2020
Kod : _16117

W wersji Sage Symfonia Kadry i Płace 2020.5 wprowadziliśmy pierwszy etap zmian ukierunkowanych na ułatwienie korzystania z programu. Jest to nowa obsługa procesu zatrudnienia dla pracowników etatowych. Nowy kreator prowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie etapy procesu.
W dowolnym momencie użytkownik może przerwać proces i powrócić do niego później. Kreator umożliwia również zatrzymanie procesu w momencie umożliwiającym naliczenie wynagrodzenia za dany okres zatrudnianemu pracownikowi bez konieczności uzupełnienia wszystkich danych dostępnych
w kreatorze.  

Uruchomienie kreatora zatrudnienia i ogólne informacje

Aby w oknie Pracownicy uruchomić Kreator zatrudnienia wybierz polecenie Nowy pracownik z przycisku Zatrudnij pracownika. Dostęp do kreatora znajduje się również w menu kontekstowym na katalogu pracowników.

 

 

Jeżeli wprowadzanie nowego pracownika w kreatorze zatrudnienia nie zostało zakończone, można wrócić do kreatora wybierając polecenie Kontynuuj zatrudnianie z przycisku Zatrudnij pracownika lub z menu kontekstowego po zaznaczeniu pracownika.

 

 

 

Dla wyróżnienia pracowników, którzy mają rozpoczęty i niezakończony proces zatrudnienia, są oni oznaczeni innymi ikonami i kursywą:

 

 Nazwisko Imię – pracownik wprowadzony kreatorem, ale jeszcze niezatrudniony, niebieska czcionka i kursywa.

 Nazwisko Imię – pracownik zatrudniony, ale niezakończony proces zatrudnienia; czarna czcionka
i kursywa.

 

Można również na liście pracowników wyszukać tylko tych, dla których proces kreatora zatrudniania nie został zakończony. W tym celu należy nad katalogiem pracowników wybrać status W trakcie zatrudniania.

 

 

Kreator zatrudnienia składa się z ośmiu kroków, które można przechodzić kolejno przyciskiem:

Zapisz i przejdź dalej. Można zatrzymać się na danym kroku, zapisać wprowadzone dane przyciskiem: Zapisz i zamknij i powrócić do kreatora później.


 

Bieżący krok kreatora, w którym wprowadza się dane oznaczony jest na zielono; zakładki kreatora, które zostały otwarte oznaczone są na niebiesko; te zakładki kreatora, które nie były jeszcze otwierane są szare.W każdym momencie, przed zakończeniem pracy kreatora można przechodzić pomiędzy poszczególnymi krokami kreatora klikając na jego numer.

Np. po zapisaniu danych w kroku 2 Zatrudnienie można od razu przejść do kroku 5 Wykształcenie, żeby uzupełnić dane, a następnie wrócić do kroku 3 Dane podatkowe i 4 Dane ubezpieczeniowe.

Można również przejść do tego samego kroku, który już był otwierany (niebieski), aby sprawdzić, zmienić lub uzupełnić dane.Kolejność poszczególnych kroków kreatora odpowiada ważności danych, które powinny być wprowadzone, aby móc zatrudnić pracownika. Te dane, które są bezwzględnie wymagane oznaczone są gwiazdką. W kroku 4 Dane ubezpieczeniowe znajduje się przycisk Zatrudnij pracownika, który umożliwia zatrudnienie pracownika w celu rozliczenia wynagrodzenia pracownika i wykonania listy płac. Pozostałe dane o wykształceniu, dodatkowych uprawnieniach, historii zatrudnienia można uzupełnić później.Program automatycznie uzupełnia dane kadrowe pracownika zgodnie z podanymi informacjami, realizuje zdarzenia w kalendarzu, przypisuje wzorce kadrowo-płacowe, dzięki czemu w prosty i szybki sposób można zatrudnić pracownika i rozliczyć jego wynagrodzenie.

Jeżeli za pomocą kreatora został dodany pracownik, który ma uzupełnione dane o zatrudnieniu w kroku drugim, ale nie został jeszcze zatrudniony, to nie będzie można naliczyć \zamknąć okresu płacowego – pokaże się informacja, że Pracownik w trakcie procesu zatrudniania.


 


W takiej sytuacji należy albo zatrudnić pracownika, albo zmienić jego dane o zatrudnieniu, jeżeli rozpoczęcie stosunku pracy zostało przesunięte na późniejszy termin.  1. Proces zatrudniania – krok 1 Dane identyfikacyjne.

Kliknij na tytuł, aby przejść do szczegółowej instrukcji wypełniania tej części kreatora.
  1. Proces zatrudniania – krok 2 Zatrudnienie.

Kliknij na tytuł, aby przejść do szczegółowej instrukcji wypełniania tej części kreatora.

   1. Proces zatrudniania – krok 3 Dane podatkowe.

Kliknij na tytuł, aby przejść do szczegółowej instrukcji wypełniania tej części kreatora.

 


  1. Proces zatrudniania – krok 4 Dane ubezpieczeniowe.

Kliknij na tytuł, aby przejść do szczegółowej instrukcji wypełniania tej części kreatora.

   1. Proces zatrudniania – krok 5 Wykształcenie.

Kliknij na tytuł, aby przejść do szczegółowej instrukcji wypełniania tej części kreatora.

   1. Proces zatrudniania – krok 6 Uprawnienia i kwalifikacje.

Kliknij na tytuł, aby przejść do szczegółowej instrukcji wypełniania tej części kreatora.

   1. Proces zatrudniania – krok 7 Historia zatrudnienia.

Kliknij na tytuł, aby przejść do szczegółowej instrukcji wypełniania tej części kreatora.

   1. Proces zatrudniania – krok 8 Podsumowanie.

Ostatni krok kreatora wyświetla krótkie podsumowanie warunków zatrudnienia wprowadzonych dla pracownika. Jeśli potrzebne dane nie zostały jeszcze wprowadzone możesz wrócić do wcześniejszych kroków klikając ich numer. Jeśli chcesz zawiesić proces w celu jego późniejszego dokończenia możesz kliknąć przycisk Zapisz i zamknij.Przycisk Zakończ proces zatrudnienia zakończy pracę z kreatorem i zrealizuje niezbędne akcje związane z zatrudnieniem pracownika oraz rozliczy wynagrodzenie zgodnie z wprowadzonymi w kreatorze danymi. Po wykonaniu tej operacji powrót do kreatora zatrudniania nie będzie możliwy.

Jeżeli po zakończeniu pracy z kreatorem będziesz chciał uzupełnić dodatkowe dane pracownika, będziesz mógł to zrobić wprowadzając je w danych kadrowych pracownika w odpowiednim zestawie kadrowym.

Po zakończeniu pracy z kreatorem na liście pracowników, pracownik otrzymuje standardową ikonę oznaczającą pracownika etatowego.

Program automatycznie realizuje potrzebne zdarzenia i przypisuje wszystkie niezbędne wzorce kadrowo-płacowe zgodnie z danymi wprowadzonymi w kreatorze, dzięki czemu pracownik jest gotowy do naliczania wynagrodzeń.

 

Cała instrukcja KIP -Nowy kreator zatrudniania pracowników.pdf do pobraniu tutaj