Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Ewidencja sprzedaży fiskalnej i faktury do paragonu na potrzeby nowego JPK_V7
 
 
Data dodania 08.09.2020
modyfikacja: 11.09.2020
Kod : JPK_16243


W broszurze Ministerstwa Finansów zawarto następujące informacje na temat oznaczania i ujmowania w JPK_V7 faktur do paragonów.

„W dodanym art. 109 ust. 3d ustawy dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym, w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy). W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym.

WAŻNE: W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP).”

 

Oznacza to, że faktura wystawiona do paragonu oznaczona atrybutem FP zostanie wykazana w części ewidencyjnej JPK_V7 ale nie będzie doliczana do części deklaracyjnej. Poniżej prezentujemy instrukcję ewidencji dokumentu zbiorczego z kasy fiskalnej i jego oznaczenie odpowiednim atrybutem oraz ewidencję faktury do paragonu.

 

Wprowadzanie zbiorczego dokumentu sprzedaży fiskalnej

 

W związku z nową deklaracją JPK_V7 podatnik ma obowiązek zaewidencjonować zbiorczo sprzedaż z kasy fiskalnej i oznaczyć taki dokument atrybutem RO. Ewidencja może opierać się na raportach dobowych lub miesięcznych. Dopuszczalne jest także wprowadzenie jednego dokumentu, który będzie sumą sprzedaży ze wszystkich urządzeń fiskalnych. Należy pamiętać o tym, że do dokumentów z oznaczeniem RO nie stosuje się dodatkowo oznaczeń GTU.

 

 

Aby wprowadzić do programu dokument sprzedaży:

 • Wybierz Dokumenty>Wprowadzanie>Właściwy typ dokumentu do sprzedaży paragonowej

 

 

 • Uzupełnij Rejestr sprzedaży i powróć do dokumentu

 

 

 • Wybierz przycisk Atrybuty JPK_V7

 

 

 • W oknie, które się pojawi zaznacz parametr RO – Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.

 

 

 

 • Po ustawieniu atrybutu, pojawi się on pod polem Atrybuty JPK_V7. Zapisz dokument do bufora

 

 

 

Tak wprowadzony dokument zostanie wykazany zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej JPK_V7 oraz zostanie uwzględniony podczas wyliczania podatku VAT w okresie, w którym został zarejestrowany.

 

Wprowadzanie faktury do paragonu

 

Od 1 października zacznie obowiązywać art. 109 ust 3d ustawy o VAT. Skutkuje on koniecznością ewidencji w VAT wszystkich faktur do paragonów wystawionych w danym okresie. Faktury te nie będą zwiększać przychodu oraz podatku należnego wykazywanego w deklaracji.

Faktury takie należy oznaczyć atrybutem „FP”. Dzięki oznaczeniu „FP” program nie będzie uwzględniał takiego dokumentu w części deklaracyjnej JPK, a jedynie w części ewidencyjnej. Faktury wystawione do paragonu należy dodatkowo zweryfikować pod kątem nadania atrybutów GTU.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami od 1 października do końca 2020 roku podatnicy nie będą mieli obowiązku ujmowania w rejestrze sprzedaży paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone(paragony z NIP), jeśli zostaną one ujęte w rejestrze sprzedaży w ramach dokumentu zbiorczego RO.

 

 

 

 

 • Wybierz Dokumenty>Wprowadzanie>Właściwy typ dokumentu do faktury sprzedaży

 

 

 • Uzupełnij Rejestr sprzedaży i  powróć do dokumentu

 

 

 

 • Wybierz przycisk Atrybuty JPK_V7

 

 

 • W oknie, które się pojawi zaznacz parametr FP – Faktura o której mowa w art. 109 ust.3d ustawy

 

 

 • Po ustawieniu Atrybutu pojawi się on pod polem Atrybuty JPK_V7.

 

 

Propozycje dekretacji Faktury wystawionej do paragonu.

Chcąc od 1 października prawidłowo ewidencjonować sprzedaż z kasy fiskalnej należy pamiętać o tym, by nie dublować przychodów. Zgodnie z prawem należy wykazać zbiorczą sprzedaż z kasy fiskalnej bez potrąceń związanych z fakturami wystawionymi do paragonów. Skutkuje to tym, że użytkownik powinien zaksięgować w przychody całościową sprzedaż z urządzeń fiskalnych, natomiast faktury do paragonów wykazać tylko w ewidencji VAT.

 

Każdy z zaproponowanych przez nas sposobów skutkować będzie brakiem zmiany sald kont księgowych i jednoczesnym wykazywaniem dokumentu w części ewidencyjnej JPK_V7. Jednak wybór sposobu księgowania tego typu dokumentów leży po stronie użytkownika.

 • Wariant nr 1 – storno czarne

 

 

 • Wariant nr 2 – storno czerwone

 

 

 • Wariant nr 3 – księgowanie na konto techniczne bilansowe. W przypadku tego wariantu kwota brutto jest księgowana na konto techniczne bilansowe, co powoduje, że na koncie nie powstaje saldo. Uwaga: nie należy używać przy takim dekrecie konta pozabilansowego, ponieważ przy zapisywaniu dokumentu program wyświetli komunikaty o błędach.

 

 

Część deklaracyjna JPK_V7

 

Po wygenerowaniu części deklaracyjnej JPK_V7, w danych zostanie wykazana wyłącznie sprzedaż wynikająca ze zbiorczego dokumentu fiskalnego.

 

 

Podgląd pliku JPK_V7

 • W pliku JPK_V7 w części Deklaracja zostaną wykazane tylko kwoty pochodzące z dokumentu zbiorczego z kasy fiskalnej

 

 

 • W części Sprzedaż zaprezentowane zostaną pełne dane, zarówno z dokumentu zbiorczego oznaczonego atrybutem RO, jak i z faktury oznaczonej atrybutem FP