Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Proces wysyłki paragonów HM-FK, HM-MKP
 
 
Data dodania 04.10.2020
modyfikacja: 08.10.2020
Kod : Paragony_16288

Zmiany w obsłudze paragonów od 01.10.2020 roku

W związku z nową deklaracją JPK_V7 podatnik powinien zaewidencjonować zbiorczo sprzedaż z kas fiskalnych i oznaczyć takie dokumenty atrybutem RO (Raport Okresowy). Ewidencja może opierać się na raportach dobowych lub miesięcznych. Dopuszczalne jest także wprowadzenie jednego dokumentu, który będzie sumą sprzedaży ze wszystkich urządzeń fiskalnych. 

 

  1. Ewidencja paragonu w programie handlowym – paragony bez kontrahenta

 

  1. Ewidencja paragonu w programie handlowym – paragony z kontrahentem kartotekowym

 

  1. Model wspólnej bazy, odbiór dokumentów w programie finansowo-księgowym za pośrednictwem Repozytorium

 

  1. Ewidencja paragonów z programów handlowych w programie Mała Księgowość

 

 

  1. Ewidencja paragonu w programie handlowym – paragony bez kontrahenta

 

Pojedyncze paragony wprowadzone do programu bez kontrahenta kartotekowego można wysłać do programów finansowo-księgowych, jako dokument zbiorczy.

 

Dokument zbiorczy w module Finanse i Księgowość otrzymuje oznaczenie RO.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w oknie rejestrów dla wysłanych paragonów nie prezentujemy informacji na temat „grupy towarowej”. Grupy towarów i usług nie wykazuje się również w pliku JPK_V7, jeśli dokument otrzymał oznaczenie „RO”.

Tak wprowadzony dokument zostanie wykazany zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej JPK_V7 oraz zostanie uwzględniony podczas wyliczania podatku VAT w okresie, w którym został zarejestrowany.

Od 1 października zaczął obowiązywać art. 109 ust 3d ustawy o VAT oraz rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z 15 października 2019 w sprawie prowadzenia ewidencji VAT. Skutkuje to koniecznością ewidencji w VAT wszystkich faktur do paragonów wystawionych w danym okresie. Faktury te nie będą zwiększać przychodu oraz podatku należnego wykazywanego w deklaracji.

Faktury takie należy oznaczyć atrybutem „FP”. Dzięki oznaczeniu „FP” program Finanse i Księgowość nie będzie uwzględniał takiego dokumentu w części deklaracyjnej JPK_V7. Dokument zostanie wykazany jedynie w części ewidencyjnej. 

 

Pierwszy sposób księgowania faktury do paragonu:

Jeżeli do paragonu została wystawiona faktura proponujemy dla takiego dokumentu następujący schemat księgowania:

  • Dekret, w paragonie

 

 

  • Faktura do paragonu

Sposób ustawienia schematu księgowania dla faktury do paragonu w Ustawieniach Handlu:

Faktura do paragonu po przesłaniu do FK posiada oznaczenie FP, a w rejestrze informację o nadanej grupie towarowej.

Drugi sposób księgowania faktury do paragonu:

Paragon:

Faktura do paragonu:

Sposób ustawienia schematu w Ustawieniach Handlu:

 

Proponowane sposoby ustawienia schematu pozwolą na wykazanie faktur do paragonów (FP) w części ewidencyjnej JPK_V7 jednocześnie nie zmieniając obrotów na kontach przychodowych. Zabieg ten jest konieczny, by nie dublować sprzedaży ujętej na paragonie.

Wybór sposobu księgowania faktur do paragonu leży po stronie użytkownika.

 

UWAGA:

Anulowane paragony wystawione po dacie 01.10.2020 roku, do których wystawiono fakturę również będzie można przesłać do programów finansowo księgowych.

Umożliwiono zmianę schematu księgowania na anulowanym dokumencie oraz podgląd dekretacji.

Jeżeli księgowania magazynowe będą wysyłane jako zapis równoległy w dokumencie zbiorczym, rekomendujemy zaznaczenie znacznika „Oznaczaj wysłane dokumenty” oraz „nie eksportuj oznakowanych dokumentów”. Dokumenty magazynowe powiązane z paragonem, przy takich ustawieniach, zostaną oznaczone jako wysłane do FK i nie będą brane pod uwagę przy wysyłce faktury VAT.

 

  1. Ewidencja paragonu w programie handlowym – paragony z kontrahentem kartotekowym

 

Paragony, na których został wybrany kontrahent kartotekowy, ze względu na prowadzone rozrachunki/rozliczenia, nie będą sumowane w dokument zbiorczy.

Faktury wystawione do takich paragonów otrzymają oznaczenie FP.

Paragony tego typu zostaną wliczone do podstawy opodatkowania i podatku w części deklaracyjnej JPK_V7 oraz zostaną wykazane w części ewidencyjnej JPK_V7.

Faktury do paragonów z kontrahentem podobnie jak pozostałe faktury wystawione do paragonów zostaną ujęte jedynie w części ewidencyjnej JPK_V7.

 

  1. Model wspólnej bazy, odbiór dokumentów w programie finansowo-księgowym za pośrednictwem Repozytorium

 

Zbiorcza wysyłka paragonów obecnie nie dotyczy współpracy w modelu wspólnej bazy, kiedy dokumenty są pobierane w programie księgowym za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów. W takim przypadku należy dokonać wprowadzenia paragonów bezpośrednio do systemu księgowego lub przekazać je do FK bez wykorzystywania RDF.

Dokumenty można zaimportować jako pojedyncze paragony.

 

WAŻNE:

W przypadku chęci zaimportowana dokumentów anulowanych do modułu Finanse i Księgowość poprzez funkcję „Pobierz z Repozytorium” należy w filtrach domyślnych zmienić wartość domyślną w polu „Anulowany” z opcji „nie” na opcję „wyczyść filtr”. Takie ustawienie pozwoli na zobaczenie wszystkich dostępnych dokumentów.

 

 

  1. Ewidencja paragonów z programów handlowych w programie Mała Księgowość 

 

Do programu Mała Księgowość zaczytywane są pliki w formacie 3.0 z danymi, jakie zostały nadane przez program Handel. 

 

Paragon, do którego została wystawiona faktura: 

W programie Handel paragon powinien mieć schemat księgowania stworzony dla księgowania w Książce Przychodów i Rozchodów 
 

 

Jeśli, do tego paragonu została wystawiona faktura, paragon został automatycznie anulowany w programie Handel. Anulowany paragon można zaczytać do programu Mała Księgowość, zostanie wtedy ujęty w KPIR i Rejestrze VAT Sprzedaż. 

Faktura wystawiona do paragonu winna mieć schemat, który nie ma zdefiniowanej kolumny w KPIR, np. SP. Po zaimportowaniu faktury do Małej Księgowości zostanie ona ujęta jedynie w Rejestrze VAT Sprzedaż, jako dokument z nadanym znacznikiem FP. 

 

Taki sposób wymiany danych między programem Handlowym a Małą Księgowością pozwoli na prawidłowe ujęcie dokumentów w KPIR i Rejestrze VAT, a tym samym odpowiednie ich ujęcie w części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7. 

 

Raport okresowy: 

 

W celu przesłania do Małej Księgowości paragonów w formie raportu zbiorczego, należy wybrać właściwe dokumenty w Handlu i podczas eksportu danych zaznaczyć opcję “Eksportuj paragony jako dokument zbiorczy” 

 

 

 

Do programu Mała Księgowość Raport zostanie zaczytany jako jeden dokument zbiorczy dla sprzedaży detalicznej.