Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Zbiorcze dodawanie składnika - zdarzenia, wzorce, kwota świadczenia
 
 
Data dodania 02.12.2020
modyfikacja: 02.12.2020
Kod : KIP_17401


Dodatkowe świadczenie, premia lub inny składnik wynagrodzenia może być rozliczony na okresie podstawowym lub na oddzielnym okresie pomocniczym.

 

W celu przyznania pracownikowi dodatkowego świadczenia wystarczy przypisać pracownikowi odpowiedni wzorzec i dodać kwotę.

 

Jeżeli w systemie jest utworzone zdarzenie, wystarczy zrealizować je w kalendarzu pracownika. Podczas realizacji zdarzenia można wprowadzić kwotę, a system automatycznie przypisze pracownikowi odpowiedni wzorzec.

 

Powyższe operacje można wykonać zbiorczo.

 

Wykorzystane w poniższej instrukcji nazwy katalogów, elementów, wzorców mają charakter przykładowy.

 

Możesz zdefiniować też własny nowy składnik wynagrodzenia korzystając z instrukcji:

Tworzenie składnika wynagrodzenia na przykładzie opieki medycznej - KIP

 

 

Utworzenie dodatkowego katalogu w oknie Pracownicy.

 

Przed przystąpieniem do zbiorczego wprowadzania świadczenia pracownikom, warto utworzyć w oknie Pracownicy dodatkowy katalog, do którego dodasz osoby, które mają otrzymać dane świadczenie.

 

Ustaw się w oknie Pracownicy na Katalogu pracowników, wybierz prawy przycisk myszy Nowy, podaj nazwę katalogu.

 

Jeżeli wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o prace pracujący w grudniu mają otrzymać takie świadczenie możesz przypisać wszystkich pracowników do nowego katalogu.

Wybierz jako Status: Pracownicy etatowi, ustaw się na Katalog pracowników.

Zaznacz po prawej stronie wszystkie osoby (Shift+End).

Przeciągnij zaznaczone osoby na lewą stronę na nazwę nowoutworzonego katalogu.

Możesz też wybrać poszczególne osoby i pojedynczo przeciągnąć do nowego katalogu.

Katalog ma charakter pomocniczy. Po wykonaniu zbiorczych czynności w każdej chwili możesz go usunąć.

 

  1. Zbiorcze wstawianie zdarzeń.

Jeżeli w systemie znajduje się zdarzenie odpowiadające dodatkowemu świadczeniu skorzystaj z tej możliwości. Jeżeli nie ma zdarzenia przejdź do następnego kroku.

W celu zbiorczego wstawienia zdarzeń możesz zaznaczyć konkretne osoby albo podświetlić dany podkatalog pracowników z lewej strony.

Wybierz z prawego przycisku myszy polecenie Operacje zbiorcze/ Zbiorcza edycja zdarzeń

Wybierz odpowiednie zdarzenie.

Wskaż dzień, w którym chcesz dodać zdarzenie.

Po prawej stronie wybierz opcję Dodaj zdarzenie grupie pracownikom/Wszystkim.

 

Wybierz Zapisz.

 

Wybierz Zamknij.

 

Przejdź do okna Zdarzenia. Wybierz Status Niezrealizowane. Wskaż dzień.

Podświetl zdarzenia, prawy przycisk myszy, wybierz Zbiorcza realizacja.

Po prawej stronie wybierz Zatwierdź.

W kolejnym kroku możesz na wyświetlonej liście wprowadzić różne kwoty dla pracowników.

Jeżeli wszyscy otrzymują tę sama kwotę możesz wprowadzić ją zbiorczo.

W tym celu na wierszu z kwota wybierz prawy przycisk myszy Zbiorcza zmiana wartości/Wszystkich. Wprowadź kwotę. Wybierz Wykonaj.

Zapisz zmiany i Zamknij okno.

 

Dzięki zrealizowaniu zbiorczo zdarzenia pracownicy jednocześnie maja przypisany wzorzec oraz kwoty.

 

  1. Zbiorcze dodanie wzorca do pracowników.

Jeżeli w systemie nie ma zdarzenia, które odpowiada dodatkowemu świadczenia, należy przypisać pracownikom wzorzec, a w następnym kroku dodać kwotę.

Przejdź do okna Wzorce. Wybierz Edycja na wskazanym wzorcu. Na przykład świadczenie socjalne nieopodatkowane.

W edycji wzorca przejdź na zakładkę Pracownicy.

Przeciągnij z prawej strony poszczególne osoby na lewą stronę

Najlepiej przeciągnij cały katalog z prawej strony na lewą.

Zaznacz osoby po lewej stronie, prawy przycisk myszy wybierz Zbiorcza zmiana okresów przyporządkowania.

Zmień daty.

Zapisz zmiany.

 

  1. Zbiorcza zmiana wartości.

W celu zbiorczego dodania wartości dla dodatkowego świadczenia możesz zaznaczyć konkretne osoby albo podświetlić dany podkatalog pracowników z lewej strony.

Wybierz prawy przycisk myszy i Operacje zbiorcze/ Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych.

Wybierz na górze katalog Dodatki/Premie po prawej stronie kwota świadczenie socjalne nieopodatkowane.

Wybierz F5.

 

Wprowadź daty po prawej stronie. Wybierz opcję Dodaj dana/wszystkim.

Możesz na wyświetlonej liście wprowadzić różne kwoty dla pracowników.

Jeżeli wszyscy otrzymują tę sama kwotę możesz wprowadzić ją zbiorczo.

W tym celu na wierszu z kwota wybierz prawy przycisk myszy Zbiorcza zmiana wartości/Wszystkich. Wprowadź kwotę. Wybierz Wykonaj.

 

Zapisz zmiany.