Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Plan kont jednostek opieki medycznej
 
 
Data dodania 04.01.2021
modyfikacja: 04.01.2021
Kod : FK_17423

Raport znajduje się w lokalizacji Raporty -> Diagnostyka -> Plan kont jednostek opieki medycznej.

 

 

Rysunek 1.  Lokalizacja raportu Plan kont jednostek opieki medycznej.

 

Raport pozwala na dostosowanie układu planu kont do wymogów dotyczących jednostek medycznych. Operacja przebiega trójetapowo:

 • Etap 1 – aktualizacja raportów  
 • Etap 2 – import słowników
 • Etap 3 – modyfikacja planu kont

 

Raport, w obrębie danego roku obrotowego, modyfikuje ustawienia w parametrze Rachunek kosztów. Jeżeli w bazie danych Użytkownik założył nowy rok i wybrał:

 • Tylko konta zespołu „4”
 • Konta zespołu „4” + konto 490

wówczas w momencie pozytywnego zakończenia etapu 3 zostanie to zmienione na:

 • Konta zespołu „4” i „5” oraz RW według „4”.

 

Jeżeli w bazie danych Użytkownik założył nowy rok i wybrał:

 • Tylko konta zespołu „5”

wówczas w momencie pozytywnego zakończenia etapu 3 zostanie to zmienione na:

 • Konta zespołu „4” i „5” oraz RW według „5”.

 

Jeżeli Użytkownik założył nowy rok i wybrał:

 • Konta zespołu „4” i „5” oraz RW według „4”.
 • Konta zespołu „4” i „5” oraz RW według „5”.

wówczas w momencie pozytywnego zakończenia etapu 3 nie zostanie nic zmienione.

 

 

Rysunek 2. Parametr Rachunek kosztów w momencie zakładania nowego roku

 

Po pozytywnym wykonaniu raportu należy zweryfikować ustawienia parametrów do obsługi księgowań równoległych.

 

Słownik pojęć:

Katalog instalacji -> miejsce na komputerze Użytkownika w którym zainstalowany jest program Sage.

W lokalizacji Katalog instalacji -> Raporty -> FK znajdują się dwa pliki:

– Kartoteki kosztów i leków.xml

– rodzaje kosztów.xml

Pliki te zawierają słowniki, które należy zaimportować do bazy danych jednostek medycznych.

 

Domyślny katalog instalacji dla systemu Sage ERP Finanse i Księgowość ->

C:\Program Files (x86)\Sage\Symfonia ERP\21.10\

 

Domyślny katalog instalacji dla systemu Sage 50c Finanse i Księgowość ->

C:\Program Files (x86)\Sage\Sage50c\21.0\

 

Katalog lokalizacji raportu -> dowolne miejsce na komputerze Użytkownika w którym zlokalizowany jest plik zpiplankont_jom.sc.

Przed rozpoczęciem prac, plik zpiplankont_jom.zip należy pobrać z Centrum Wiedzy i skopiować lokalnie na komputer Użytkownika do katalogu lokalizacji raportu, a następnie rozpakować.

 

 

UWAGA !!

Przed wykonaniem poniższych prac konieczne jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych.

 

Etap 1 – aktualizacja raportu

 

 1. Zamykamy program Sage Finanse i Księgowość.
 2. W lokalizacji Katalog lokalizacji raportu należy umieścić plik zpiplankont_jom.sc.
 3. Logujemy się do programu Sage Finanse i Księgowość jako Użytkownik o prawach administratora programu (np. Admin) .
 4. Wybieramy: Raporty -> Własne -> Aktualizuj raporty systemowe.

 

 

Rysunek 3. Lokalizacja raportu Aktualizuj raporty systemowe.

 

 1. W oknie dialogowym podajemy pełną ścieżkę do Katalog lokalizacji raportu – (np. wykorzystując przycisk Szukaj) wskazując plik zpiplankont_jom.sc i klikamy OK.

 

 

Rysunek 4. Podanie pełnej ścieżki do raportu zpiplankont_jom.sc.

 

 1. Po poprawnym wykonaniu operacji wyświetli się komunikat.

 

 

Rysunek 5. Komunikat z informacją o poprawnym dodaniu raportu.

 

Etap 2 – import słowników

 

UWAGA:

Import słowników zakłada w bazie danych następujące słowniki:

 • Nazwa: Amortyzacja; Skrót: 400
 • Nazwa: Zużycie materiałów i energii; Skrót: 401
 • Nazwa: Usługi obce; Skrót: 402
 • Nazwa: Podatki i opłaty; Skrót: 403
 • Nazwa: Wynagrodzenia; Skrót 404
 • Nazwa: Składki ZUS i inne świadczenia; Skrót: 405
 • Nazwa: Pozostałe koszty rodzajowe; Skrót: 406
 • Nazwa: Kartoteka leków; Skrót Kartoteka leków
 • Nazwa: Kartoteka OPK; Skrót Kartoteka OPK

 

 

Rysunek 6. Lista słowników dla kont kosztów rodzajowych wykorzystywanych w planie kont.

 

 

Rysunek 7. Lista pozostałych słowników wykorzystywanych w planie kont.

 

 

 

 

Rysunek 8. Przykładowy słownik Amortyzacja z listą elementów wykorzystywaną w planie kont.

 

Jeżeli w bazie danych znajdują się słowniki o podanych nazwach i / lub skrótach, przed wykonaniem importu należy dokonać zmian ich nazw i/lub skrótów. W przeciwnym razie import słowników nie powiedzie się i dalsze prace związane z etapem 3 – modyfikacją planu kont zakończą się niepowodzeniem.

 

 

 1. Poniższe kroki wykonujemy jako Użytkownik o prawach administratora programu (np. Admin).
 2. Wybieramy: Kartoteki -> Słowniki -> Słowniki:

 

 

Rysunek 9. Lokalizacja Słowników.

 

 1. W oknie Słowniki wybieramy: Import -> Import słowników z pliku xml.

 

 

Rysunek 10. Import słowników z pliku xml.

 

 1. Wybieramy: Katalog instalacji -> Raporty -> FK,  wskazujemy plik Kartoteki kosztów i leków.xml i klikamy Otwórz.

 

Rysunek 11. Lokalizacja pliku Kartoteki kosztów i leków.xml.

 1. System wykona import słownika i wyświetli komunikat (po kliknięciu na przycisk Szczegóły pojawią się szczegółowe informacje). Na koniec klikamy na przycisk Zamknij.

 

Rysunek 12. Import słowników - informacja o poprawności wykonania operacji.

 

 1. Ponownie w oknie Słowniki wybieramy: Import -> Import słowników z pliku xml.

 

 

Rysunek 13. Import słowników z pliku xml.

 

 1. Wybieramy: Katalog instalacji -> Raporty -> FK,  wskazujemy plik rodzaje kosztów.xml i klikamy Otwórz.

 

 

Rysunek 14. Lokalizacja pliku rodzaje kosztów.xml.

 1. System wykona import słownika i wyświetli komunikat (po kliknięciu na przycisk Szczegóły pojawią się szczegółowe informacje). Na koniec klikamy na przycisk Zamknij.

 

 

Rysunek 15. Import słowników - informacja o poprawności wykonania operacji.

 

Etap 3 – modyfikacja planu kont

 

 1. Poniższe kroki wykonujemy jako Użytkownik o prawach administratora programu (np. Admin).
 2. Wybieramy: Raporty -> Diagnostyka -> Plan kont jednostek opieki medycznej.

 

 

Rysunek 16.  Lokalizacja raportu Plan kont jednostek opieki medycznej.

 

Raport powinien być uruchomiony w roku obrachunkowym 2021, przed wprowadzeniem zapisów na kontach zespołu 4 i / lub 5.

 

 

Jeżeli podczas uruchomienia wyświetlone zostanie poniższe okono dialogowe oznacza to że w bazie danych nie ma wymaganch słowników. Należy wówczas zweryfikować poprawność wykonania się Etapu 2 – import słowników.

 

 

Rysunek 17. Komunikat o braku słowników w bazie danych.

 

 

 1. Po uruchomieniu raportu, rozwiązanie weryfikuje czy w bieżącym roku obrotowym wprowadzone są zapisy na kontach zespołu 4 i / lub 5. W momencie ich wykrycia wyświetlany jest poniższy komunikat i raport kończy działanie.

 

 

Rysunek 18. Okno dialogowe z komunikatem o  wprowadzonych zapisach

 

Aby rozwiązanie zadziałało poprawnie należy usunąć wprowadzone zapisy i uruchomić raport raz jeszcze.

 

 1. Jeżeli weryfikacja przebiegnie poprawnie i w bieżącym roku obrotowym nie ma wprowadzonych zapisów na kontach zespołu 4 i / lub 5, wyświetlone zostanie okno dialogowe.

 

 

Rysunek 19. Okno dialogowe z informacją o przeznaczeniu raportu.

 

W przypadku posiadania aktualnej kopii bezpieczeństwa należy kliknąć na przycisk Dalej. W przypadku jej braku należy wybrać przycisk Anuluj, wykonać kopię bezpieczeństwa i ponownie rozpocząć realizację od kroku 1 w Etapie 3 – modyfikacja planu kont.

 

 1. Po kliknięciu Dalej pojawi się okno dialogowe:

 

 

Rysunek 20. Okno dialogowe z informacją o przeznaczeniu raportu.

 

Kliknięcie na przycisk TAK rozpoczyna procedurę modyfikacji planu kont.

Kliknięcie na przycisk NIE kończy procedurę modyfikacji planu kont.

 

 

 

 1. Poprawne wykonanie operacji spowoduje pojawienie się okna dialogowego.

 

 

Rysunek 21. Okno dialogowe z informacji o poprawnym wykonaniu operacji w przypadku braku zmiany parametru Rachunek kosztów.

 

 

Rysunek 22. Okno dialogowe z informacją o poprawnym wykonaniu operacji w przypadku zmiany parametru Rachunek kosztów na Konta zespołu ‘4’ i ‘5’ oraz RW według 4.

 

 

 

Rysunek 23. Okno dialogowe z informacją o poprawnym wykonaniu operacji w przypadku zmiany parametru Rachunek kosztów na Konta zespołu ‘4’ i ‘5’ oraz RW według 5.

 

 

 1. Wzorcowy plan kont wyglądał będzie jak na poniższym rysunku.

 

 

Rysunek 24. Wzorcowy plan kont dla jednostek medycznych.

 

 

Parametry do obsługi księgowań równoległych

 

 1. Wybieramy: Ustawienia -> Parametry stałe -> Konta specjalne.

 

 

Rysunek 25. Lokalizacja konfiguracji konta do rozliczeń zespołu 4

 1. W polu Rozliczenie kosztów zesp. 4: wskazujemy konto 490.

 

 

Rysunek 26. Rozliczenie kosztów zesp. 4.

 1. Wybieramy: Ustawienia -> Parametry stałe -> Księgowania.

 

 

Rysunek 27. Lokalizacja konfiguracji automatycznych księgowań równoległych.

 

 1. W oknie dialogowym, należy ustawić automatyczne księgowanie równoległe dla kont zespołu „4” (zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika).

 

 

Rysunek 28. Automatyczne księgowania równoległe.