Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Instrukcja tworzenia potrącenia od netto na przykładzie dodatkowego ubezpieczenia
 
Sage Symfonia Kadry i Płace
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
Data dodania 03.07.2015
modyfikacja: 04.10.2018
Kod : KD_8834


W celu utworzenia nowego potrącenia od kwoty netto niezbędne jest utworzenie:

  1. elementu kadrowego
  2. elementu obciążenia
  3. zestawu danych kadrowych
  4. wzorca kadrowo-płacowego

 

Krok 1 Zdefiniowanie elementu kadrowego – kwota ubezpieczenia.

1.1 Tworzenie katalogu elementów kadrowo-płacowych

Otwórz okno Kartoteki\Elementy. Po lewej stronie okna zaznacz Katalog elementów kadrowo-placowych i dodaj nowy podkatalog poleceniem Nowy z menu kontekstowego lub przyciskiem. Podaj nazwę, np. własny i potwierdź przyciskiem Utwórz.

 


1.2 Tworzenie elementu kadrowego – zakładka Składnik

Wybierz katalog własny i po prawej stronie przyciskiem [+] Dodaj wywołaj okno kreatora nowego elementu

W oknie Element-, zakładka Składnik:

w pozycjach Nazwa, Opis wpisz - kwota ubezpieczenia, jako Typ elementu wybierz Element kadrowy, liczba rzeczywista.

 

Przejdź na zakładkę Atrybuty.

 

Zaznacz: wartość pieniężna, stosuj wartość domyślną, precyzja dla elementu – 0,01, wartość – ogólnodostępna.

 

Zakończ tworzenie elementu kadrowego przyciskiem Zapisz i zamknij okno edycji elementu.

 

 

Krok 2 Zdefiniowanie elementu obciążenia – Ubezpieczenie

2.1 W oknie Kartoteki/Elementy – wybierz katalog własny i po prawej stronie przyciskiem [+] Dodaj wywołaj okno kreatora nowego elementu

2.2 Tworzenie elementu obciążenie-  zakładka Składnik.

W oknie Element-, zakładka Składnik:

w pozycjach Nazwa, Opis wpisz - Ubezpieczenie, jako Typ elementu wybierz Obciążenie – rozdysponowanie wynagrodzenia.

2.3 Tworzenie elementu obciążenie -  zakładka Atrybuty.

Przejdź na dole na zakładkę Atrybuty. Zaznacz: wartość pieniężna, precyzja – 0,01.

2.4 Tworzenie elementu obciążenie - zakładka Klasyfikacje.

Przejdź na dole na zakładkę Klasyfikacje.

Za pomocą przycisku [+]z zakładki Klasy dodaj klasę 11 Obciążenie kwoty do wypłaty

 

2.5 Tworzenie składnika wynagrodzeń- zakładka Formuła

Przejdź na dole na zakładkę Formuła.

W sekcji Formuły elementu pozostaw domyślną formułę płacową, a następnie przyciskiem […] otwórz okno wyboru formuły i z katalogu Podstawowe  zaznacz formułę Ident i potwierdź wybór przyciskiem Dodaj.

W sekcji Wartości argumentów formuły ustaw się w pozycji Wartość parametru i wybierz ikonę .

Z okna Wybierz element kadrowo-płacowy, z katalogu własnego zaznacz element kwota ubezpieczenia i potwierdź wybór przyciskiem Wybierz.

Po zdefiniowaniu formuły zakończ tworzenie składnika przyciskiem Zapisz.

Zamknij okno edycji elementu.

Krok 3 Definiowanie zestawu kadrowego

3.1 Utworzenie nowego zestawu danych kadrowych.

Przejdź do okna Kartoteki\Zestawy. (Jeżeli pasek narzędziowy masz ustawiony na górze okna wybierz Kartoteki\Zestawy elementów).

Po prawej stronie okna zaznacz Zestaw danych kadrowych i wybierz polecenie Nowy katalog z menu kontekstowego. Wpisz nazwę nowego katalogu np. Własne i potwierdź przyciskiem Utwórz.

Zaznacz nowo utworzony katalog Własne i z menu kontekstowego wybierz polecenie  Nowy zestaw kadrowy. Wpisz nazwę zestawu, np. Ubezpieczenie i potwierdź przyciskiem Utwórz.

3.2 Dodanie elementu kadrowego do zestawu danych kadrowych.

Zaznacz własny zestaw kadrowy Ubezpieczenie i z prawej stronie okna wybierz przycisk [+] Dodaj

Z katalogu elementów kadrowo- placowych, z katalogu własnego zaznacz element kwota ubezpieczenia i potwierdź wybór przyciskiem Dodaj, a następnie zamknij okno Dodawanie elementów kadrowo-płacowych.

Krok 4 Definiowanie wzorca kadrowo-płacowego

4.1 Dodanie nowego katalogu wzorców kadrowo-płacowych.

Wejdź do okna Wzorce

Po prawej stronie okna, w sekcji Katalogi zaznacz Katalog wzorców kadrowo-płacowych i dodaj nowy katalog poleceniem Nowy z menu kontekstowego lub przyciskiem .

Wprowadź nazwę katalogu, np. Własne potwierdź przyciskiem Utwórz

4.2 Dodanie nowego wzorca.

Zaznacz katalog Własne i po prawej stronie okna dodaj nowy wzorzec przyciskiem [+] Dodaj

Wpisz nazwę wzorca Ubezpieczenie i zaznacz opcje: kopiuj system wynagrodzeń, kopiuj listę przyporządkowanych pracowników.

Potwierdź utworzenie wzorca przyciskiem Zapisz.

4.3 Definiowanie systemu wynagrodzeń wzorca.

W utworzonym wzorcu przejdź na dole na zakładkę System,  na górze okna wybierz zakładkę Składniki wynagrodzeń.

W pozycji Okres: wybierz okres, w którym chcesz rozliczać nowy wzorzec

Z prawej strony okna przeciągnij na lewą stronę okna element obciążenia Ubezpieczenie we wszystkich utworzonych okresach płacowych, w których ma się rozliczać ten element.

Tę samą operację powtórz dla domyślnego systemu wynagrodzeń wzorca wybierając na górze w pozycji Okres - Domyślny system wynagrodzeń.

Krok 5 Rozliczanie utworzonego wzorca we wskazanym okresie.

Przy tworzeniu nowego okresu podstawowego system domyślnie przypisze utworzony wzorzec do rozliczania we właściwościach tworzonego okresu.

Jeżeli w programie jest już utworzony okres podstawowy dla miesiąca, od którego chcesz rozliczać dodatkowy składnik wynagrodzenia u pracowników, należy utworzony wzorzec dodać do rozliczania we właściwościach okresu.

5.1 Przejdź do okna Okresy i edytuj otwarty okres podstawowy, do którego chcesz dodać nowy wzorzec.

5.2 We właściwościach okresu przejdź na zakładkę Rozliczanie.

5.3 Dodaj nowy wzorzec przyciskiem [+], a następnie wybierz opcję Wzorzec

5.4 Z wywołanego okna Przyporządkowanie pracownika do wzorców kadrowo –płacowych wybierz nowo utworzony wzorzec (z zakładki Katalogi albo Lista). Dodaj wzorzec i zamknij okno wyboru wzorców.

5.5 Po dodaniu wzorca odszukaj go na liście i oznacz wzorzec czerwoną chorągiewkę klikając przed nazwą wzorca lewym przyciskiem myszy.

Następnie odśwież zmiany definicji okresu przyciskiem Odśwież, a następnie potwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

Jeżeli chcesz, aby utworzony nowy składnik wynagrodzenia był rozliczany na pomocniczym okresie płacowym, wówczas należy zdefiniować nowy szablon listy płac.

Instrukcja tworzenia nowego szablonu listy płac jest opisana w dokumencie Tworzenie szablonu listy płac - KIP.

 

Krok 6 Przypisanie wzorca pracownikowi

Otwórz kartotekę pracownika na zakładce Wzorce i przeciągnij utworzony wzorzec na lewą stronę okna. Wprowadź zakres dat obowiązywania wzorca od pierwszego dnia miesiąca, od którego ma być rozliczany, a następnie potwierdź przypisanie wzorca przyciskiem Zapisz.

Po przejściu na zakładkę Płace\Wynagrodzenie możesz wprowadzić kwotę ubezpieczenia wykorzystując edycję wartość kadrowej.

Zaznacz element kadrowy Kwota ubezpieczenia i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edycja wartości kadrowej.

W wywołanym oknie Edycja elementu kadrowego „Kwota ubezpieczenia” dodaj nową daną kadrową, wprowadź okres obowiązywania i kwotę ubezpieczenia.

Po zapisaniu kwoty w danych kadrowych program pobierze wartość na zakładkę Płace\Wynagrodzenie.