Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Potrącenia od netto
 
Sage Symfonia Kadry i Płace
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
Data dodania 03.07.2015
modyfikacja: 11.06.2019
Kod : KD_8837

Potrącenia od netto - zdarzenia

 

W programie Sage Kadry i Płace One Payroll można wprowadzić potrącenia od kwoty netto dla pracownika poprzez realizacje zdarzeń na zakładce Kalendarz u pracownika. W celu wprowadzenia zarejestrowania zdarzenia należy wprowadzić zdarzenie Rejestracja potrącenia …(zależne od typu potrącenia):

  • zdarzenia dotyczące alimentów
  • zdarzenia dotyczące kar pieniężnych
  • zdarzenia dotyczące z tytułem wykonawczym
  • zdarzenia dotyczące za zgodą pracownika
  • zdarzenia dotyczące zaliczek pieniężnych

 

Innym potrąceniem jest też zdarzenie dotyczące udzielonej pożyczki pracownikowi. W celu zarejestrowania udzielonej pożyczki należy wybrać zdarzenie Pożyczka.

 

Zdarzenia rejestracji potrąceń dostępne są po rozwinięciu menu katalogów w 05 Rozliczenia\02 Rozliczenie potrąceń od netto i w katalogu wskazującym na typ potrącenia, np. Alimenty. W oddzielnym katalogu znajduje się rejestracja dotycząca Pożyczki.

 

 

Zdarzenie Rejestracja potrącenia alimentów kwota podawana jednorazowo rejestruje potrącenie na sumaryczną kwotę, z której to kwoty program potrąca w rozliczeniach miesięcznych wartość możliwą do potrącenia. Kwotę potrącenia uzupełnia się w pozycji kwota. Jeżeli program ma naliczać w stałej miesięcznej wysokości inną wartość (mniejszą) niż możliwą do potrącenia to wartość taką można zmienić w pozycji domyślna wartość rozliczenia. Potrącenia będą realizowane do chwili spłacenia zarejestrowanej kwoty z pozycji kwota.

 

 

Zdarzenie Rejestracja potrącenia alimentów rejestruje potrącenie na stałą miesięczną wartość, która ma być potrącana pracownikowi. Kwotę potrącenia uzupełnia się w pozycji domyślna wartość rozliczenia.

 

 

Zdarzenia Rejestracja potrącenia kar pieniężnych, Rejestracja potrącenia z tytułem wykonawczym, Rejestracja potrącenia za zgodą pracownika, Rejestracja potrącenia zaliczek pieniężnych oraz Pożyczka wprowadza i uzupełnia się w danych kadrowych analogiczne jak przy zdarzeniu Rejestracja potrącenia alimentów kwota podawana jednorazowo.

 

W celu naliczenia potrącenia od netto należy u pracownika w zakładce Kalendarz wprowadzić zdarzenie dotyczące Rozliczenie potrącenia…(zależne od typu potrącenia):

  • zdarzenia dotyczące alimentów
  • zdarzenia dotyczące kar pieniężnych
  • zdarzenia dotyczące z tytułem wykonawczym
  • zdarzenia dotyczące za zgodą pracownika
  • zdarzenia dotyczące zaliczek pieniężnych

 

W celu rozliczenia udzielonej pożyczki należy wprowadzić zdarzenie Spłata pożyczki.

 

Zdarzenia dotyczące rozliczenia potrąceń znajdują się w tym samym katalogu zdarzeń co zdarzenia dotyczące rejestracji potrąceń.  Po wybraniu zdarzenia np. Rozliczenie potrącenia alimentów w edycji zdarzenia należy wskazać transakcje dotyczącą zarejestrowanych potrąceń alimentów.

 

 

Gdy nie jest wybrania transakcja to program wprowadzi rozliczenie do pierwszej nierozliczonej trasakacji potrąceń.

 

Wartość naliczonego potrącenia widoczna jest w kolejnym otwartym oknie w pozycji rozliczenie.

 

Po wprowadzeniu rejestracji potrącenia np. alimentów w kalendarzu pracownika będzie generowana seria zdarzeń Rozliczenie potrącenia alimentów. Domyślnie zdarzenia będą generowane, co jeden miesiąc, pojawią się w kalendarzu pracownika oraz w dzienniku zdarzeń na siedem dni przed końcem miesiąca. Ponieważ alimenty są transakcją odnawialną o nieograniczonym czasie trwania, rozliczenia będą się pojawiać aż do ręcznego zakończenia transakcji (np. na pisemną decyzję sądu lub po rozwiązaniu stosunku pracy) przez upoważnionego użytkownika.

 

Transakcję można zamknąć zakładce Dane kadrowe w zestawie wybranego potrącenia, poprzez wybranie z menu podręcznego polecenia: Zakończ transakcję.

 

 

Inne potrącenia od netto nierealizowane zdarzeniami

 

Program posiada możliwość wprowadzenia potrącenia od kwoty netto poprzez przypisanie do pracownika wzorca Inne potrącenia, gdzie wartość będzie potrącana bez zachowania kwoty wolnej od potrąceń. Wprowadzenie wartości kwoty innych potrąceń można uzupelnić w danych kadrowych u pracownika w zestawie Potrącenia, który znajduje się w Katalogu Wynagrodzenia\Składniki.

Program umożliwia utworzenie własnego elementu obciążającego. Sposób utworzenia własnego potrącenia opisany jest tutaj.

 

Zdarzenie Pożyczka oraz obciążenie Inne potrącenia nie uwzględnia w naliczeniach kwoty wolnej od potrąceń.