Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Zerowe składki FP i FGŚP
 
Sage Symfonia Kadry i Płace
Symfonia ERP Kadry i Płace
Data dodania 21.07.2015
modyfikacja: 21.07.2015
Kod : KD_8920


W programie Sage Symfonia Kadry i Płace oraz Sage Symfonia ERP Kadry i Płace dostępna jest funkcjonalność pomocna w procesie wyznaczania pracowników, którym nie należy naliczać składek na Fundusz Pracy lub FGŚP na określony czas lub od określonej daty. Funkcjonalność wspomaga Użytkowników w procesie odpowiedniej do wymogów prawnych modyfikacji systemu wynagrodzeń.


  • Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn – zwolnienie obowiązuje od dnia 2009-07-01


Składek na Fundusz Pracy i FGŚP nie opłaca się za pracowników, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn – zasada ta obowiązuje od 1 lipca 2009 r. Możesz sprawdzić czy są zatrudnieni pracownicy spełniający powyższe kryteria, w tym celu wykonaj raport Fundusz Pracy i FGŚP – zerowe składki. Wykonanie raportu dla pracowników spełniających określone kryteria spowoduje wstawienie im zdarzenia Zerowe składki na FP i FGŚP dla pracownika w wieku przedemerytalnym oraz przypisanie wzorca Zerowe składki FP i FGŚP.


 

Program podczas wprowadzania umowy o pracę sprawdza, czy pracownik spełnia określone kryteria, by nie naliczać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pamiętaj, aby podczas zatrudniania pracownika uzupełnić datę urodzenia oraz płeć- dane potrzebne są do prawidłowej weryfikacji pracowników, dla których powinien być przyporządkowany wzorzec Zerowe składki na FP i FGŚP

 


 

  • Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy nie ukończyli 30 roku życia lub ukończyli 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych


 

Podczas zatrudniania pracownika, który nie ukończył 30 roku życia lub ukończył 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawał w ewidencji bezrobotnych uzupełnij element Dane kadrowe\Dane osobowe pracownika\Przebieg zatrudnienia u poprzednich pracodawców- dane potrzebne są do prawidłowej weryfikacji pracowników, dla których powinien być wzorzec Zerowe składki na FP i FGŚP

 

Składek na Fundusz Pracy i FGŚP nie opłaca się za pracowników, którzy nie ukończyli 30 roku życia lub ukończyli 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych. Możesz sprawdzić czy są zatrudnieni pracownicy spełniający powyższe kryteria, w tym celu wykonaj raport Fundusz Pracy i FGŚP – zerowe składki. Raport doda zdarzenie Zerowe składki na FP i FGŚP dla nowozatrudnionego i zarejestrowanego w PUP na okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało wstawione zdarzenie.

Na początku każdego roku kalendarzowego, program automatycznie do kalendarza firmy wstawia zdarzenie Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP, którego realizacja powoduje wykonanie raportu Fundusz Pracy i FGŚP - zerowe składki.

 

  • Umowy cywilnoprawne

 

Od 1 lipca 2009 zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP z umów cywilnoprawnych przysługuje tylko za osoby, które osiągnęły wiek co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Proces ten został całkowicie zautomatyzowany i jest realizowany podczas rozliczania umów cywilnoprawnych. Rozliczenia umów zostały uzupełnione o akcję warunkową Przypisanie do wzorca "Zerowe składki FP i FGŚP (um. cywilnoprawne)" i dodają do systemu wynagrodzeń wzorzec Zerowe składki FP i FGŚP (um. cywilnoprawne).

 


  • Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego – zwolnienie obowiązuje od dnia 2009-01-01


Jeśli pracownik zatrudniony na umowę o pracę powraca po urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym wstaw w kalendarzu u takiego pracownika zdarzenie Powrót do pracy po długiej nieobecności. Zdarzenie znajduje się w katalogu Nieobecności\Inne.

Automatycznie po wstawieniu takiego zdarzenia program przypisze pracownika do wzorca Zerowe składki na FP i FGŚP, który będzie obowiązywał 36 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu.