Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
[FKP/FKF] Definiowanie rejestrów VAT
 
Sage Symfonia Finanse i Księgowość
Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Data dodania 22.07.2015
modyfikacja: 05.07.2019
Kod : FK_8948

Dla potrzeb ujmowania na rejestrach VAT operacji finansowych  – zakupu, sprzedaży, importu lub eksportu możesz w programie Sage Symfonia Finanse i Księgowość zdefiniować odpowiednie rejestry VAT.

W celu dodania rejestru VAT wykonaj poniższe czynności:

 • Wejdź w  menu Rejestry > Definiowanie

 • Za pomocą przycisku otwórz okno wprowadzanie rejestru VAT

 • W oknie definiowania nowego rejestru VAT uzupełnij lub wskaż odpowiednie parametry

Pole Nazwa – które będzie widoczne przy drukowaniu zestawień oraz wskazywaniu odpowiedniego rejestru VAT z okna dokumentu

Pole Typ - z rozwijanej listy możesz wybrać typ rejestru:  Zakup, Sprzedaż, Import, Eksport.

Pole Rodzaj – które dokładniej określa jakie operacje są wprowadzane w danym rejestrze VAT

Dla rejestrów VAT o typie Zakup możesz wybrać Rodzaj:

 • Zwykły
 • Zakup środków trwałych
 • Specjalny 1
 • Specjalny 2
 • VAT niepodlegający odliczeniu
 • Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań
 • Zwiększenie VAT z tytułu zapłaconych zobowiązań


Dla rejestrów VAT o typie Sprzedaż możesz wybrać Rodzaj:

 • Zwykły
 • VAT niepodlegający odliczeniu
 • Z konfigurowalnym okresem
 • Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju
 • Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
 • Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych należności
 • Zwiększenie VAT z tytułu zapłaconych należności


Dla rejestrów VAT o typie Import możesz wybrać Rodzaj:

 • Zwykły
 • Zakup środków trwałych
 • Import usług – VAT należny
 • Dostawa towarów, dla której  podatnikiem jest nabywca
 • Import towarów z uproszczoną procedurą celną – VAT należny


Dla rejestrów VAT o typie Eksport możesz wybrać Rodzaj:

 • Zwykły
 • VAT niepodlegający odliczeniu
 • Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju


Jeśli zdefiniujesz rejestr VAT o rodzaju Zakup środków trwałych – to powinny być w nim ewidencjonowane wyłącznie operacje związane z zakupem środków trwałych.  

 

Pole Aktywny  - decyduje, czy definiowany rejestr będzie aktywny i widoczny na liście rejestrów VAT w dokumentach.  Jeżeli nie chcesz już wprowadzać danych do wybranego rejestru VAT - odznacz to pole. Jeśli dane z rejestru będą potrzebne, możesz ponownie je uaktywnić.

Pole Korekty - decyduje, czy dany rejestr będzie się pojawiał przy wypełnianiu dokumentów korekt. Więcej tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=8947

Pole Stawka - z rozwijanej listy wybierz odpowiednią stawkę podatku VAT.

W programie Sage Symfonia Finanse i Księgowość wprowadzona została stawka Oblicz %.

Stawka ta może być wykorzystana przy wystawianiu faktur zakupu lub sprzedaży, jako faktur uproszczonych. Po wprowadzeniu na fakturze kwoty podatku VAT i kwoty brutto program wylicza kwotę netto.

Jeżeli dokument księgowy dotyczy towarów i usług opodatkowanych tą samą stawką VAT, w polu Stawka w oknie wprowadzania dokumentu zostanie wyliczona
i podana stawka VAT.

Jeżeli dokument jest wystawiony na towary i usługi opodatkowane różnymi stawkami, wówczas w polu Stawka pozostanie zapis Oblicz %.

Użytkownik jest wówczas zobowiązany do wskazania stawki VAT.  

Typ ABCD - dla rejestrów zakupu i importu zwykłego i importu środków trwałych z rozwijanej listy wybierz odpowiedni typ rejestru - A, B, C lub D.  Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=8945

 • Za pomocą przycisku można zapisać utworzony rejestr VAT
 • Przycisk umożliwia usunięcie wskazanego rejestru VAT

 

Nie można usunąć rejestru VAT, do którego zostały już wprowadzane pozycje.  Rejestr z danymi można jedynie zablokować czyli odznaczyć opcję Aktywny.