Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Instrukcja tworzenia składnika wynagrodzenia 'Dofinansowanie żłobka i przedszkola'
 
 
Data dodania 15.12.2015
modyfikacja: 15.12.2015
Kod : KD_9394

Poniższa instrukcja została przygotowana na podstawie interpretacji przepisów dostępnych w dniu 2015-12-15. W razie pojawienia się nowych interpretacji podczas tworzenia elementów należy zweryfikować klasyfikacje podczas konfiguracji składnika w punkcie Definiowanie składnika wynagrodzenia – Klasyfikacje.

 

  1. Zdefiniowanie elementu kadrowego.

Krok 1… Kartoteki/Elementy - tworzenie katalogu elementów kadrowo-płacowych

W oknie KARTOTEKI – Elementy kadrowo- płacowe utwórz katalog – ‘00 własny’. Kliknij w lewym oknie ikonę „dodaj podkatalog”  wpisz nazwę ‘00 własny’ i utwórz.

Krok 2… tworzenie elementu kadrowego - zakładka Składnik

Zdefiniuj element pomocniczy – kwota dofinansowania żłobka i przedszkola. Wybierz katalog ‘00 własny’ i w prawej części okna kliknij ikonę „Dodaj”. Wpisz nazwę dla elementu - kwota dofinansowania żłobka i przedszkola, opis -kwota dofinansowania żłobka i przedszkola, zaznacz typ elementu – Element kadrowy, liczba rzeczywista.Krok 3… tworzenie elementu kadrowego - zakładka Atrybuty

Na zakładce „atrybuty” zaznacz stosuj wartość domyślną, wartość pieniężna, precyzja dla elementu – 0,01, wartość – ogólnodostępna, zapisz i zamknij okno.

   1. Zdefiniowanie składnika wynagrodzenia – dofinansowanie żłobka i przedszkola

Krok 1… Kartoteki/Elementy - wybierz katalog elementów kadrowo-płacowych 00 własny


 

Krok 2… Definiowanie składnika wynagrodzenia - zakładka Składnik

Zdefiniuj składnik wynagrodzenia – Dofinansowanie żłobka i przedszkola. W oknie KARTOTEKI – Elementy kadrowo- płacowe wybierz katalog 00 własny i  w prawej części okna kliknij ikonę „Dodaj”. Wpisz nazwę dla elementu – Dofinansowanie żłobka i przedszkola, opis - Dofinansowanie żłobka i przedszkola, zaznacz typ elementu – Składnik wynagrodzenia.

 Krok 3… Definiowanie składnika wynagrodzenia - zakładka Atrybuty

Na zakładce „Atrybuty” zaznacz wartość pieniężna, precyzja 0,01.Krok 4… Definiowanie składnika wynagrodzenia - Klasyfikacje

Na zakładce „Klasyfikacje” dodaj klasy:

- ‘02 Wchodzi do kwoty brutto wynagrodzenia’,

- ‘03-Wchodzi do podstawy ub. emerytalno-rentowego’,

- ‘04- Wchodzi do podstawy ub. chorobowego’,

- ‘05- Wchodzi do podstawy ub. zdrowotnego’.Krok 5… Definiowanie składnika wynagrodzenia - Formuła

Na zakładce „Formuła” wybierz z katalogu “Podstawowe” formułę – ident , a następnie kliknij ikonę „ Ustaw parametr” i wybierz z kartoteki elementów, z katalogu - 00 własny element pomocniczy -kwota dofinansowania żłobka i przedszkola, Zapisz i zamknij okno.


  1. Utworzenie zestawu danych kadrowych

Krok 1… Przejście do zestawu danych kadrowych

Przejdź do okna Kartoteki/Zestawy elementów i rozwiń Zestawy danych kadrowychKrok 2… Utworzenie nowego katalogu zestawu danych kadrowychDo zestawu danych kadrowych dodaj nowy katalog i wprowadź nazwę WłasneKrok 3… Utworzenie nowego zestawu danych kadrowych

Do własnego katalogu zestawu danych kadrowych dodaj nowy zestaw kadrowy…


… i wprowadź nazwę Dofinansowanie żłobka i przedszkolaKrok 4… Dodanie elementu kadrowego do zestawu danych kadrowych

Zaznacz własny zestaw kadrowy Dofinansowanie żłobka i przedszkola, z prawej strony okna wybierz polecenie Dodaj, następnie z katalogu elementów kadrowo-płacowych 00 własny wybierz element kwota dofinansowania żłobka i przedszkola


 

  1. Zdefiniowanie wzorca Dofinansowanie żłobka i przedszkola.

Krok 1… Dodanie nowego katalogu wzorców kadrowo-płacowych

W oknie WZORCE utwórz katalog – 00 własny. W lewej części okna kliknij ikonę „Dodaj podkatalog”, wpisz nazwę katalogu i utwórz.


 

Krok 2… Dodanie nowego wzorca

Podświetl katalog – 00 własny i w prawej części okna kliknij ikonę „Dodaj”, wpisz nazwę wzorca- Dofinansowania żłobka i przedszkola. Zaznacz „kopiuj system wynagrodzeń”, „kopiuj listę przyporządkowanych pracowników”. Zapisz.

 


 


 

Krok 3… Definiowanie systemu wynagrodzeń wzorca

Na zakładce „System” przeciągnij myszką z prawej części okna na lewą element: ‘Dofinansowanie żłobka i przedszkola’ we wszystkich utworzonych okresach, w których ma naliczać się ten element.


 

Taką samą operację wykonaj dla domyślnego systemu wynagrodzeń wzorca.

 


 Krok 4… Przypisanie wzorca pracownikowi

W kartotece pracownika na zakładce Wzorce przeciągnij utworzony wzorzec z prawej strony na lewą, a także wprowadź zakres dat obowiązywania wzorca od pierwszego dnia miesiąca, od którego ma być naliczany.

 

 

Krok 5… Odświeżenie okresu podstawowego

W oknie Okresy kliknij dwukrotnie na okres podstawowy z miesiąca, w którym ma być rozliczany wzorzec.

W otwartym oknie właściwości kliknij na opcję „Odśwież” po czym „Zapisz”.