• Collapse
  Sage Symfonia Finanse i Księgowość
  • Elementy okna programu
  • Pomoc i dokumentacja
 • Collapse
  Firma
  • Zakładanie nowej firmy
  • Generowanie planu kont
 • Collapse
  Ustawienia początkowe
  • Dostosowanie planu kont
  • Ustawienia bilansu
  • Ustawienia RZiS
  • Konta specjalne
  • Definiowanie rejestrów
  • Definiowanie dokumentów
  • Bilans otwarcia
  • Podsumowanie ustawień
 • Wprowadzanie dokumentów
 • Rozrachunki
 • Kopia bezpieczeństwa
 • Zakończenie
MessageWindow