• Collapse
  Sage Kadry i Płace
  • Uruchomienie programu
  • Firma demonstracyjna
 • Collapse
  Firma
  • Zakładanie nowej firmy
  • Struktura programu
  • Ustawienia początkowe
 • Okresy płacowe
 • Collapse
  Procownik
  • Dodawanie pracownika
  • Zatrudnienie pracownika
  • Realizacja dodatkowych zdarzeń
  • Sprawdzenie danych płacowych
  • Uzupełnienie danych firmy
  • Sprawdzenie danych płacowych - cd
  • Wprowadzenie pracownika wcześniej zatrudnionego
  • Katalogi pracowników
 • Collapse
  Raportowanie
  • Testuj na demo
  • Wykonywanie raportów
  • Lista płac
  • Deklaracje ZUS
  • Karta wynagrodzeń
  • Raporty PIT
 • Collapse
  Bieżąca praca
  • Aneks do umowy
  • Wstawienie urlopu
  • Rejestracja choroby
  • Zwolnienie pracownika
 • Zakończenie
MessageWindow