• Rozliczenia - potrącenia od netto w programie Sage Kadry i Płace - demo
  • Zakończenie
MessageWindow