• Collapse
  Sage Symfonia Środki Trwałe
  • Uruchamianie programu
  • Elementy okna programu
  • Pomoc i dokumentacja
 • Collapse
  Firma
  • Zakładanie nowej firmy
  • Główne zakładki programu
  • Ustawienia początkowe
 • Collapse
  Wprowadzanie środków
  • Nowy środek trwały
  • Środek z historią
  • Środki z oddzielną amort bilansową i podatkową
 • Collapse
  Operacje na środkach trwałych
  • Przyjęcie do użytkowania
  • Plan amortyzacji
  • Umarzanie środka trwałego
  • Zmiana wartości środka
  • Sprzedaż środka trwałego
  • Likwidacja środka trwałego
 • Export do FK
 • Podstawowe raporty
 • Korekta umorzenia
 • Zakończenie
MessageWindow