• Collapse
  Wprowadzenie merytoryczne
  • Termin zgłoszenia pracowników
  • Proces wdrożenia PPK w firmie
  • Pierwsze wpłaty do PPK
  • Deklaracje pracowników w PPK
  • PPK w okresie przestoju ekonomicznego
  • PPK pracodawcy a przychód pracownika
 • Collapse
  PPK w Sage Symfonia Kadry i Płace - ustawienia
  • Licencje PPK
  • PPK - prawa użytkownika
  • Ustawienie komunikacji z IF - pliki XML
  • Ustawienie komunikacji z IF - API
  • Firma - dane kadrowe do obsługi PPK
  • Podstawa PPK -własne składniki
  • PPK w ZUS RCA
  • Lista kontrolna do obsługi PPK
 • Collapse
  Proces obsługi PPK - krok po kroku
  • Umowa o zarządzanie PPK z instytucją finansową
  • Collapse
   Wyszukanie pracowników do przystąpienia do PPK
   • PPK przystąpienie - wstawienie zdarzenia
   • PPK przystąpienie - zbiorcza realizacja zdarzeń
   • PPK rezygnacja - realizacja zdarzenia
  • Collapse
   Zgłoszenie pracowników do instytucji finansowej
   • PPK zgłoszenie - zapisywanie do pliku
   • PPK - potwierdzenie rejestacji przez instytucję finansową
   • Deklaracje pracowników o wysokości wpłat PPK
  • Naliczenie wpłat PPK za pracowników
  • Collapse
   Generowanie wpłat PPK
   • Podgląd naliczonych wpłat PPK
   • Generowanie deklaracji z wpłatami PPK
   • Wpłaty PPK za dodatkowy okres płacowy
   • Ponowne wygenerowanie pliku z wpłatami PPK
   • Szczegóły wpłaty za pracownika
  • Wykonanie przelewu należnych wpłat PPK do instytucji finansowej
  • Collapse
   Rozliczenie wpłat PPK w wynagrodzeniu pracownika - ustawienia
   • Dodawanie PPK do listy płac \karty wynagrodzeń
 • Collapse
  Działanie okna Zarządzanie PPK
  • Filtry wyszukiwania pracowników
  • Generowanie deklaracji pracowników
  • Generowanie informacji o wpłatach
  • Wpłaty - ponowne generowanie tego samego pliku z wpłatami
  • Aktualizacja danych pracownika
  • Zwroty korekt
  • Zwroty
  • Zwroty po 60 roku życia
 • Collapse
  Obsługa PPK - wybrane elementy
  • Collapse
   Obniżenie wpłaty podstawowej pracownika - 120%minimalnego wynagrodzenia
   • Raport Uczestnicy PPK z obniżoną wpłatą pracownika
   • Podwyższenie podstawowej wpłaty pracownika do 2%
  • PPK przestój ekonomiczny
  • Collapse
   Korekty i zwroty PPK
   • Złożenie przez pracownika deklaracji rezygnacji z PPK
   • Powstanie nadpłaty wpłat PPK wskutek korekty wynagrodzenia
   • Korekta wpłat PPK - rozliczenie pracodawcy z instytucją finansową
MessageWindow